måndag 21 juni 2010

Slopad revisionsplikt för små aktiebolag

Idag beslutade riksdagen att det ska vara frivilligt med revisor för små aktiebolag.

Revisionsplikten (= skyldigheten att ha en kvalificerad revisor) avskaffas för ca 250.00 privata aktiebolag. Revisionsplikten inskränks även för vissa andra företag, bl a omfattas nästan 14 000 handelsbolag. Kostnaden för revisionen av ett litet aktiebolag kan uppskattas till i genomsnitt 15 000 kronor per år.

Jag har tidigare hört sägas att detta är den största enskilda regelförenklingen för företagare som genomförts i Sverige. Jag vet inte om det är så, men oavsett så är det en bra reform. En del småföretagare kommer säkerligen att fortsätta anlita revisorer. Men poängen är att företagen själva så långt det är möjligt själv får avgöra vilka tjänster som företaget behöver för sin förvaltning.

Beslutet innebär att lite förenklat att endast de företag som under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppfyller mer än ett av dessa tre gränsvärden ska behöva ha kvalificerad revisor:

* genomsnitt anställda: fler än 3 personer
* balansomslutning: mer än 1,5 miljoner kronor
* nettoomsättning: mer än 3 miljoner kronor.

Dessutom kortas den fasta mandattiden för revisorer i aktiebolag och gränsvärdet höjs för vilka bolag som är skyldiga att upprätta årsredovisning. Lagändringarna träder i kraft den 1 november i höst. Enligt övergångsbestämmelserna får ett aktiebolag, som inte uppfyller gränsvärdet för revisionsplikt, välja bort revision från och med det första räkenskapsåret som inleds närmast efter den 31 oktober 2010.

Den som vill läsa hela riksdagens betänkande kan göra det här. Och den som vill läsa hela regeringens proposition kan göra det här.

Läs också gärna SvD:s artikel och DN:s artikel, båda från i mars.

Liberaler som tidigare bloggat om revisionsplikten; Seved Monke, Anna Lundberg, Ulla-Britt Hagström, Andreas Froby,

3 kommentarer:

Anonym sa...

Äntligen! Detta har varit ett önskemål från de mindre företagen de senaste 20 åren. Fantastiskt med en regering som genomför konkreta lättnader för dem som de säger sig värna om. Måtte du få fortsätta ditt riksdagsarbete eftersom du verkligen gör skillnad!
Maria Hagberg, Västerås

Agneta sa...

Maria; ja, detta är en av många konkreta reformer som genomförs för att skapa ett bättre företagsklimat. Det är lätt att säga sig vilja främja företagandet, men det handlar om att kunna genomföra det också. Tack för supporten. Och kryssa mig gärna i riksdagsvalet - det stärker mitt arbete för företagandet, barnen, skolan och jämställdheten.

Daniel sa...

Ja detta var onekligen ett av de bästa besluten regeringen tagit. Vi får hoppas det kommer mer av den varan, om nu alliansen får vara kvar. Sen har vi ju även lättnaden där det nu bara krävs 50.000 kr i startkapital för att starta aktiebolag. Tror inte den kommer ha liga stor betydelse men det är en liten del i alla fall för att göra det lättare för folk att starta företag.