torsdag 17 juni 2010

Unga HBT-personers hälsa

Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni skriver idag på Newsmill om de satsningar som Alliansen gjort för HBT-personer. Och om en ny satsning på att skapa mötesplatser som inkluderar hbt-ungdomar ungdomar.

Detta är något som jag verkligen uppskattar.

Alla ska kunna leva det liv de vill oavsett könsidentitet eller sexuell läggning. Men fortfarande råder stor okunskap om hbt-personer och deras situation på många håll i vårt samhälle. Förtryck, diskriminering, våld och trakasserier är alltför vanligt och resulterar i att många unga hbt-personer har det sämre än heterosexuella avseende psykisk, fysisk, sexuell och social hälsa. Bland unga homo- och bisexuella kvinnor är det tre gånger vanligare att rapportera dålig hälsa jämfört med heterosexuella. Var fjärde man och var femte kvinna bland unga homo- och bisexuella har utsatts för hot och våld. Det är vanligare att unga homo- och bisexuella kvinnor och män haft självmordstankar och försökt ta sitt liv. Unga homo- och bisexuella män avstår oftare från att gå ut ensamma av rädsla för överfall, rån eller annat ofredande. Unga homo- och bisexuella har mindre förtroende för arbetsförmedling, försäkringskassa, socialtjänst och polis jämfört med unga heterosexuella.

Läs gärna min och Birgitta Ohlssons riksdagsmotion (den skrevs innan Birgitta blev EU-minister) om unga hbt-personers hälsa. Där pekar vi på en rad åtgärder som behöver göra för att öka kunskapen om homo- och bisexuellas och transpersoners situation och därmed förbättra livet för många unga.

1 kommentar:

Anonym sa...

De Konstiga sexuella läggningar har de inte stort frihet som naturliga människor eller lever vi i nazi tyskland du vet det kommer alltid finnas stort motstånd