torsdag 14 februari 2013

Men störst av dem är kärleken

"...Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas icke, kärleken förhäver sig icke, den uppblåses icke. Den skickar sig icke ohöviskt, den söker icke sitt, den förtörnas icke, den hyser icke agg för en oförrätts skull. Den gläder sig icke över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Den fördrager allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. Kärleken förgår aldrig...

...Så bliva de då beståndande, tron, hoppet, kärleken, dessa tre; men störst bland dem är kärleken."

Här finns hela Paulus Kärlekens lov ur Första Korinthierbrevet kapitel 13.

En kärleksfull Alla Hjärtans Dag önskar jag alla.

Inga kommentarer: