fredag 17 februari 2012

Rysstenen

Idag hade jag ett mycket intressant samtal med Yngve Gunnarsson (bl a styrelseledamot Guttsta Källa).

Blott en liten stund kom samtalet att handla om affärer och näringslivsfrågor. Istället talade vi länge om Rysstenen. Om Yngves, och hans hustrus, engagemang kring stenen. Och om de människoöden som är förknippad med den.

Det här är historien:
Under andra världskriget flydde sovjetiska militärer från tyska krigsläger - bland annat i det ockuperade Norge - till det neutrala Sverige. Ett av uppsamlingslägren låg två mil från Skinnskatteberg i norra Västmanland: Krampenlägret.

Dessa soldatflyktingar byggde den så kallade Ryssvägen mellan Karmansbo och Krampen. Vid vägen finns en minnessten med en inhuggen hammare och skära i en stjärna - och inskriptionen CCCP 1944. Rysstenen.

Under 1944 ställde Sovjet krav på att dessa flyktingar skulle utlämnas. Ett krav som den svenska regeringen gick till mötes - och i oktober 1944 utlämnades de till Sovjet. En utlämning och del av den svenska historien som det många år talades tyst om. Stalin, den dåvarande diktatorn i Sovjet, betraktade krigsfångar som landsförrädare (den sista kulan skulle man som soldat ge sig själv istället för att låta sig tillfångatas). Många av de ca 2.500 unga män som utlämnades hamnade i fruktansvärda arbetsläger och gick en osäker framtid till mötes.

Det var Yngve och hans hustru som återupptäckte Rysstenen på 1960-talet och sedan dess forskat kring Krampenlägret. De har också tagit initiativ till den årliga minnesstund för de ryska krigsflyktingarna. Fantastiskt med människor som Yngve med glöd och mångårigt engagemang.

För den som vill läsa mer;
En soldats testamente från Krampenlägret - blogg av Malin Björkvist
Ryska ambassaden deltar i ceremoni i Skinnskatteberg
Ceremoni vid sk Rysstenen
Rysk vänskapsorden till Yngve i Kolsva
Kolsva-Yngve får presigefull rysk medalj

onsdag 8 februari 2012

Childhood och Barnkonventionen enligt Sophie


Av mina kära vänner hos Liberala Kvinnor Västmanland fick jag idag en gåva som fick det att stockas i halsen och tåras i ögonen. Childhoodarmbandet som Sophie Gyllenhammar Matsson har designat för World Childhood Foundation. Där varje sten representerar en paragraf i FN:s Barnkonvention.

BLÅ - artikel 3.1
Barnets bästa ska komma i första rummet

LJUSBLÅ - artikel 6.1
Varje barn har en inneboende rätt till livet

LILA - artikel 13.1
Barn ska ha rätt till yttrandefrihet

VIT - artikel 19.1
Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld

GUL - artikel 26.1
Barn har rätt till social trygghet

ORANGE - artikel 28.1
Barn har rätt till utbildning

GRÖN - artikel 31.1
Barn har rätt till lek, rekreation, fritid och vila

BEIGE - artikel 34
Barn ska skyddas mot alla former av sexuella övergrepp

ROSA - artikel 35
Bortförande och försäljning av eller handel med barn för varje ändamål och varje form ska förhindras

RÖD - artikel 39
Barn har rätt till psykisk och fysisk rehabilitering samt social återanpassning då det varit utsatt för vanvård, utnyttjande eller övergrepp

Redan tidigare fick jag vid ett mycket speciellt tillfälle Childhoodarmbandet av plastpärlor.

Tänk vad pärlor och färger och fina vänner kan göra en glad.
Liksom armband som påminner om allas rätt till en barndom.