tisdag 24 maj 2011

Att fly är att dö

En underbar film.
Gudar och människor

Vacker.
Långsam (i ordets bästa bemärkelse).
Vänskap.
Övertygelse.
Solidaritet.
Obegriplig fanatism.
Svåra val.
Stillsamhet.
Våld och terror.
Tolerans och medmänsklighet.

Om sju franska munkar i Algeriet.
Om byborna.
Om islamistiska terrorister.

Några recensioner, men se hellre filmen:
DN
SvD
MovieZine.se
Expressen
P1

lördag 21 maj 2011

Black White + Gray

Har haft en film liggande ett bra tag, som jag nu äntligen sett.

Ett porträtt av Sam Wagstaff och Robert Mapplethorpe.
Och lite handlade den också om Patti Smith, den enda i trion som var med i nutid i filmen och kunde berätta sin version av händelserna i deras gemensamma liv.

Black White + Gray.
Heter filmen.

Sam Wagstaffs liv, gärning och till synes motsägelsefulla (eller snarare mångfascetterade) karaktär var det som grep tag i mig. Hans känsla för det nyskapande. Och hans mod att föra fram konstnärer som stod för det nya, som tänjde gränser. Det han åstadkommit för fotografier som konst.

Mångfalden av vackra, omskakande, ruskiga, känsliga foton som passerade revy i filmen gjorden den också sevärd.

Filmens titel anspelar bland annat på den banbrytande utställning ("Black, White and Gray") som Wagstaff arrangerade 1964 när han var museumkurator på Wadsworth Atheneum, Hartford, Connecticut. Den skulle jag gärna ha sett och hört mer om i filmen.

17 juni öppnar Fotografiska museet i Stockholm en utställning med Mapplethorpes konstnärskap.

För den som vill veta mer om Sam Wagstaff så finns the Samuel J Wagstaff Papers att läsa på The Archives of American Art, Smithsonian Institution.


Mer om Sam Wagstaff finns här och här.

Mer om Mapplethorpe finns här och här.

torsdag 19 maj 2011

Påverka EU mot föreningsmomsen - senaste 31 maj

Nu har alla som värnar det ideella föreningslivet möjlighet att göra en insats.
Hjälp till att påverka EU och stoppa den så kallade föreningsmomsen som kan bli förödande för många svenska föreningar.

Översynen av EU:s momsregler är ute på remiss (genom en så kallad grönbok ”Green Paper on the future of VAT – Towards a simpler, more rubust and efficient VAT system”) och det går enkelt att lämna synpunkter via nätet. Alla, föreningar såväl som privatpersoner, kan lämna svar. Ju fler som svarar att EU:s medlemsländer ska få behålla sina momsundantag för ideella föreningar, desto bättre.

Synpunkterna ska lämnas senast 31 maj.
Här är länken till EU-sidan där Du kan lämna Dina synpunkter.

Och här är en länk till Riksidrottsförbundets hemsida där Du kan få tips om hur Du kan svara.

Många engagerade föräldrar, tränare, föreningsansvariga och politiker har
under lång tid engagerat sig för att stoppa att EU:s momsregler ska drabba det ideella föreningslivet med ökade kostnader och ökat krångel. Nu gäller det att göra ytterligare ansträngningar. Hör av dig till EU och berätta vad Du tycker.

Tilläggas kan att jag i grunden verkligen gillar EU och det fredsbyggande genom samarbete som EU står för. Men jag önskar att EU kunde fokusera på områden som är viktiga när det gäller landsöverskridande problem där vi måste kraftsamla tillsammans (t ex människohandel). Och jag önskar att EU kunde hålla sig borta från förslag som de facto försämrar för enskilda människor och det ideella engagemanget.

Här är några länkar till några bloggar och nyhetsinslag om föreningsmomsen och värdet av att inte momsbelägga ideell verksamhet:
Olle Schmidt
Anna Lundberg
Mats Siljebrand och Bo Håkan Stockhaus
EKOT
UNT

Bakgrunden till föreningsmomsen är denna:
EU-kommissionen menar att den svenska momsundantaget för ideella föreningar strider mot EU:s lagstiftning och därför har EU-kommissionen i flera år velat få bort det svenska momsundantaget.
Och i våras beslutade EU-kommissionen att vi i Sverige ska anpassa våra momsregler till EU:s direktiv.
Det innebär till exempel att vi inte längre får undanta de ideella föreningarna från skyldigheten att redovisa moms. Det innebär förvisso att föreningarna kommer att få dra av den ingående momsen på det de köper in till sin verksamhet, men det innebär också en ökad redovisnings- och deklarationsplikt som många små föreningar kan ha svårt att klara av. Det betyder inte att den ideella verksamheten (medlemsavgifter o dyl) momsbeläggs. Vilket i sin tur innebär att momskostnader kopplade till den ideella kärnverksamheten inte heller får dras av, vilket för en idrottsförening kan få den märkliga konsekvensen att man betalar moms för inköp av till exempel idrottsutrustning men man får inte dra av den momsen. Reglerna kommer innebära att föreningarna tvingas redovisa moms på intäkter från till exempel reklam/sponsring, servering, försäljning av kläder, loppmarknader mm mm.

Så här skriver Riksidrottsförbundet på sin hemsida:
”Men det kanske största problemet är att det, förutom den ökade administrationen, kommer att krävas mycket kunskaper för att hålla reda på vad som är momspliktigt och vad som är momsbefriat. Inte ens Skatteverket kan ge tydliga svar på det idag. Hur ska då en ideell föreningskassör kunna göra det?”
Jag kan verkligen inte mer än att hålla med.


För Folkpartiet har det varit en prioriterad fråga att Sverige ska få behålla undantaget när det gäller föreningsmomsen och att villkoren för de ideella föreningarna inte ska försämras. Det var också den linje som jag drev när jag satt i Skatteutskottet i Riksdagen. Där var vi många politiker (från olika partier) som kämpade för att Sveriges föreningar skulle ha fortsatt momsbefrielse. Och det var också det som samtliga Allianspartier förde fram i diskussionerna med finansministern.

I maj förra året bjöd Anders Borg in representanter för idrottsföreningarna och övrig ideell sektor till ett stort möte. Syftet med mötet var att dels diskutera inkomstskattefrågor och dels just EU:s krav kring momsfrågor. Borgs besked under det mötet var att den ideella sektorn ska kompenseras så att villkoren inte försämras, om Sverige på grund av EU-krav måste ändra momsreglerna. En tanke då var att regeringen övervägde att införa en regel som undantar den ideella sektorn från moms om den skattepliktiga omsättningen av varor och tjänster understiger en viss nivå. Förslaget krävde dock ett särskilt medgivande från EU. En annan momsfråga som var uppe var att den ideella sektorn inte ska drabbas ekonomiskt om obligatorisk moms införs på lokaler. Antingen skulle uthyrning till ideell verksamhet även i fortsättningen undantas från moms eller så kommer sektorn att kompenseras på annat sätt.

Regeringen ansökte sedan i januari i år om att det svenska momssystemet ska fortsätta att gälla men med en omsättningsgräns på en miljon kronor - dvs att föreningar i Sverige med en omsättning under en miljon kronor även i fortsättningen skulle få slippa redovisa moms. Ett försök till kompromiss. Detta sa EU-kommissionen dessvärre alltså nej till i slutet av mars.

Jag har uppfattat att finansminister Anders Borg var både förvånad och besviken över det negativa beskedet. Sverige brukar ju anpassa sina regler så att de överensstämmer med EU:s besked men i detta fall har Borg uppgett att Sverige ska bestrida detta så långt det går - och driva frågan gentemot EU-kommissionen tillsammans med flera andra länder, som Österrike, Finland, Danmark och Nederländerna. Tills dess frågan är avgjord, vilket sannolikt kan ta flera år, har Anders Borg sagt att de nuvarande reglerna för momsfrihet för ideella föreningar kommer att gälla. Mycket bra!

Sverige har de senaste åren på många, många sätt tagit strid mot EU om denna föreningsmoms. T ex har Riksidrottsförbundet och dess medlemmar engagerat sig på många kraftfulla sätt. Ett exempel är kampanjen ”Rädda min idrott” och man har också varit på offensiven på plats i Bryssel för att få stopp på förslaget. Bl a besökte man de folkpartistiska EU-parlamentarikerna Cecilia Wikström och Olle Schmidt för att diskutera hur förslaget kunde stoppas.

måndag 16 maj 2011

Om Israel. Och vatten. Och high-tech. Och en hel del till.


För en tid sedan arrangerade Samfundet Sverige–Israel Västmanland en galakväll för Israel.

I vänskapens tecken.

En mycket trevlig kväll med mycken musik och många entusiasmerande, personliga talare som berättade om varför de stödjer Israel. Som ambassadör Benny Dagan, riksdagsledamot Fredrick Federley, Samfundets ordförande i Västmanland Stefan Sturesson och dess generalsekreterare riks Bengt-Ove Andersson, landstingspolitikern Samuel Stengård, kommunpolitikern Maria Lindelöf och pastor Mats Nordén från Citykyrkan i Västerås.

Här nedan finns det tal som jag höll – även om jag kortade ner den talade versionen lite.
....................
Herr Ambassadör och andra kära vänner.

Jag känner en stark samhörighet och vänskap med Israel
- den enda demokratin i Mellanöstern.
Fortfarande den enda demokratin - även om det nu finns glädjande tecken på att andra länder är på väg.

Jag är hedrad över att delta i kvällens festligheter.
Och jag är glad att jag fått möjlighet att idag visa mitt stöd för Israel, för Israel behöver sina vänner.
Och, vilket är viktigt att betona, världen behöver också Israel.
....................
Vet du hur mycket 100 liter vatten kostar?
Det frågade min 11-åriga son förra veckan när han hade varit på studiebesök på Mälarenergis Reningsverk.
Nja. Att en liter mjölk kostar ca 8 kronor, det vet jag.
Men 100 liter vatten – nej det visste jag inte priset på.

100 liter kranvatten kostar ungefär 1 krona, sa sonen.
Tänk vad billigt! Och vatten ute i naturen i Sverige är ju helt gratis. Sa sonen.

Jag fick också veta att en person i Sverige förbrukar i genomsnitt ca 160 liter vatten per dygn och att Hässlö Reningsverk producerar 50 miljoner liter vatten varje dygn. Att den totala årsproduktionen vatten i Sverige är ca 1 kubikkilometer (1 miljard kubikmeter), och att det är lika mycket som om man skulle fylla Globen med vatten 1.650 gånger. Och så fick jag en lång rad med tips om hur vi kan minska vår vattenförbrukning och på så vis värna miljön. Till exempel att om man stoppar en kran från att droppa så kan man spara upp till 10 liter vatten/dygn.

I Västerås hämtar vi vårt vatten från Mälaren.
Vi har nästan obegränsad tillgång till detta livselixir.
Vatten.
I Sverige i stort, liksom i en hel del andra länder, har vi inte några större problem med att få fram vatten – vare sig dricksvatten av god kvalitet eller vatten för andra ändamål som vi behöver.

För såväl människor som för djur och växter är vattnet livsnödvändigt.
Rent vatten och sanitet är grundläggande rättigheter som alla på vår jord borde ha tillgång till.

Ändå saknar nästan 1 miljard människor rent vatten.
Varje dag dör, enligt WaterAid, 5.500 barn i sjukdomar som är orsakade av brist på rent vatten.

FN:s råd för mänskliga rättigheter antog nyligen en resolution om rätten till rent dricksvatten och sanitet. Resolutionen antogs enhälligt av rådets 47 medlemsstater. Sverige stod tydligt bakom beslutet genom att vara en av 60 medförslagsställare till resolutionen.

Vatten – en livsnödvändighet.
Som långt ifrån är en självklarhet för många i världen.

Inte heller i landet där det flödar av mjölk och honung är flödet av vatten en självklarhet. Israel har varit tvunget att ta vara på varenda droppe.
Både för sin egen del men också för att fredsfördraget mellan Israel och Jordanien innehåller ett villkor om att Israel måste leverera åtskilliga miljoner kubikmeter vatten till Jordanien varje år.

Israels vattenarbete har varit mycket framgångsrikt.
När nu behovet av vatten på många ställen i världen är akut och intresset för till exempel vattenåtervinning ökar – då har Israel en viktig roll i att fortsätta att dela med sig av sina mångåriga kunskaper, forskning, teknik och genomförande.

* Det handlar om vattenreningsteknik med hjälp av bakterier och ultraviolett ljus.
* Det handlar om avsaltningsanläggningar av stora format som omvandlar saltvatten till färskvatten. Med energisnål teknik.
* Det handlar om att Israel blivit världsledande på att rena avloppsvatten för att bevattna jordbruksmarken. Och att sedan återvinna vattnet igen.
* Det handlar om droppbevattning så att varje planta får exakt den mängd vatten den behöver.
* Det handlar om kunskap (och vilja) hos jordbrukarna att välja de grödor som ger mesta möjliga avkastning på minsta mängd vatten. Jag har t ex läst att i Kalifornien använder jordbrukarna ca dubbelt så mycket vatten för att få samma skörd som i Israel.

Att Israel varit tvungna – och skicklig på - att använda sina vattentillgångar på bästa möjliga sätt har inte bara betalat sig vad gäller jordbruksskördar utan även i export av vattenrelaterat know-how.

Idag finns mängder av israeliska projekt och samarbeten med människor, organisationer och företag i andra länder. Man har konstrakt med indiska staten och samarbetar med flera delstater där. Man tar emot unga australiensiska politiker för att de vill ta del av de vattenprojekt som finns i Israel. Franska ungdomar åker till Israel för att lära sig mer om miljöarbete och tillbringar en sommar med att plantera och ta hand om träd. Israel har samarbetsprojekt med jordanska och palestinska myndigheter.
Listan kan göras hur lång som helst.

Den israeliska miljöorganisationen Keren Kajemet (KKL – Den eviga fonden) har starkt bidragit till vattenutvecklingen i Israel.

KKL som startade 1901 är världens äldsta miljöorganisation.
Som faktiskt öppnade ett lokalkontor i Sverige redan samma år.
All verksamhet finansieras med donationer och bidrag från givare i hela världen.
Idag har KKL kontor i över 40 länder.

Och man sprider sina kunskaper om miljö och ekologi till andra länder och regioner genom olika typer av samarbete.

Under decennier har KKL köpt mark i Israel, planerat träd, dikat ur träsk, anlagt vattenreservoarer och utvecklat infrastruktur. Sumpmark har blivit skogar. Sand har blivit fruktbar jord. Många av kibbutzerna är grundade på mark ägd av KKL. Som också gav lån så att Tel Aviv kunde grundas 1909.

Fram till idag har KKL planterat över 230 miljoner träd och anlagt fler än 200 dammar och vattenreservoarer i Israel. Vattenreservoarer som används till konstbevattning, för att lagra vatten från vårfloderna, förbättring av grundvattnet.

Näst bäst i världen på att återvinna vatten är Spanien – där återanvänds ca 20 %.

Israel återvinner 80 % av allt vatten, det är den högsta återvinningsgraden i världen.

Att få öknen att blomstra är sinnebilden av Israel.
Och en sinnebild av liv.
Israel är idag det enda land i världen som har mer träd och kultiverad mark än vid 1900-talets början.
....................
Kära vänner,

Jag hyser stor beundran inför det som Israel åstadkommit.
Och då inte enbart inom vatten och miljöområdet.

• Israel etablerade till exempel en ögonklinik för sudanesiska flyktingar i Kenya, när en sådan behövdes.
• På uppdrag av Jerusalem AidsProject hjälpte israeliska volontärer för några år sedan somalier i ett flyktingläger.
• Och israeliska skolor har tagit emot flyktingbarn från Darfur.

• Israeliska företag förser 25 % av världens call-centers med hardware och software för att styra telefonsamtalen.
• Ett israeliskt företag är störst i världen på antibiotika.
• Israel har flest nystartade biotech-företag i världen per capita.
• Det ledande databaserade bibliotekssystemet i världen, som används i 70 länder, är israeliskt.
• Israeliska high-tech-företag har tagit fram tekniken till kameror i mobiltelefoner, tekniken för sms och röstsvar, man har tagit fram topp-utrustning när det gäller bröstcancerforskning.
• Israel har, efter USA, flest företag noterade på Wall Street börsen.

Och om ni orkar ni höra lite till;

Israel har per capita:
* Högst andel ingenjörer i världen
* Flest forskare och vetenskapsmän
* Högre andel patent än något annat land
* Flest doktorsavhandlingar
* Flest universitetsexamina per capita i världen
* Hög andel publicerade böcker per invånare (nr 2 efter USA)
* Flest museum

Ja, jag känner stor beundran inför det som Israel åstadkommit.
Och jag känner också beundran inför sättet som israelerna har gjort det på; kombinationen av kunskap, kultur och hårt arbete.

Det är inte utan att jag som svensk känner längtan efter, och kanske viss avund inför, det som – och nu vänder jag mig främst till Ambassadör Dagan - det som ni har gjort:

• ni har lyckats integrera miljoner invandrare
• ni har målmedvetet investerat i utbildning och forskning
• ni är världsledande inom high-tech industrin
• och ni har en fantastisk tillväxt

Förr sas det att Israel fick öknen att blomma.
Nu har Israel dessutom fått vetenskap, kultur och företagande att blomstra.
....................
Vi är många som har mycket att lära av Israel.
Inte minst genom att samarbeta med Israel.

Det är roligt att ikväll ha hört så många politiker som oavsett ideologi och partipolitisk hemvist känner samhörighet med Israel.

Och för mig som liberal är många av Israels kännetecken just de ord som jag ideologiskt bär nära mitt hjärta:

Frihet
Demokrati
Fri press och yttrandefrihet
Bildning
Kultur
Jämställdhet
Brain-power
Tekniktro
Entreprenörskap

Tron på varje medborgares förmåga, vilja och ansvar.
....................
Kära vänner,
Jag ser Israel som ett föregångsland på många sätt och inom många områden.
Att Israel finns – det bidrar till en bättre värld.
Må Israels framtid präglas av fortsatt framgång.

tisdag 10 maj 2011

Novellix - noveller i fickformat

Läste i magasinet Filter att det nystartade företaget
Novellix nu i maj börjar ge ut noveller.
Styckevis.
I fickformat.
Kommer att säljas i boklådor, kiosker mm och kosta ca 35 kronor.

Låter härligt!