torsdag 18 februari 2010

Rätten till fri abort och att bekämpa människohandeln

Har just varit i Kammaren på veckans frågestund. Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen direkt på frågor från oss riksdagsledamöter.

Min fråga var till EU-minister Birgitta Ohlsson. Och jag hade tänkt fråga henne om det finns möjligheter att inom Östersjöstrategins ramar bekämpa människohandeln runt Östersjön. Att det fortfarande år 2010 finns en så stor marknad för sexslaveri och barnarbete är för mig ofattbart. Hur många offer för människohandlarnas ljusskygga verksamhet det rör sig om är omöjligt att säga, men 2007 uppskattade Europol att antalet, inom EU, till hundratusentals personer. För Sveriges del handlar det, enligt Rikskriminalen, om 400 till 600 kvinnor som årligen tas till Sverige för att arbete som prostituerade. En del av dessa kvinnor kommer just från Östersjöområdet.
I
bland känns det som om vi har fler torskar på gatorna runt Östersjön, än i själva Östersjön.

Nåväl - det var en annan ledamot som hann före med en fråga som gäller människohandeln och Birgitta gav ett mycket tydligt svar om att detta är en prioriterad fråga för henne som hon lyfter i många olika sammanhang som minister. Birgitta betonade också att det är viktigt att bekämpa efterfrågan på sextjänster från människohandlade kvinnor och barn. Och att det är viktigt att informera om den svenska sexköplagen - som kan fungera som inspiration i andra länder.

Så jag frågade istället vår EU-minister om hon anser att vi inom EU ska ha en gemensam abortlagstiftning. Och hennes svar var ett tydligt nej. Vilket är bra. Med tanke på de konservativa krafter som finns i vissa länder inom EU, så anser jag att vi i Sverige och andra liberala länder inte ska riskera vår rätt till fri abort. Däremot ska vi verkligen arbeta för att för att opinionsbilda kring denna rättighet.
Skriva gärna på Make-noice-for-free-choice

onsdag 17 februari 2010

Härlig rubrik om vem som ska välja i personval

Eric Erfors ledare i dagens Expressen har en underbar rubrik:
Låt väljarna välja i stället.

Hur härlig känns inte den, när man tänker på ord som demokrati och folkvald?
Faktiskt helt självklar.
Att det är väljarna som ska välja.
Konklusionen i artikeln är att partierna behöver släppa greppet och att %-spärren borde skrotas. That's the way! Se min tidigare blogg.

Liberaler som bloggat om personval (och provval); Hans Wallmark, Mikael Wendt, Lars-Erick Forsgren och så en underbar artikel av Gunnar Andrén från 1968. Då var Gunnar verksam i FPU Malmöhus, nu är han Folkpartiets klippa i Skatteutskottet.

måndag 15 februari 2010

Om att varumärkesdeklarera politiker

Idag skriver både Expressen och DN om provval och personval.

DN har en intressant vinkling kring att partierna/nomineringskommittén har en uppgift att VDN-märka de politiker som ska finnas med på partiets listor. Detta eftersom de interna provvalen ju enbart är rådgivande. En grannlaga uppgift, denna kvalitetsgranskning! Som givetvis ställer mycket höga krav på vilka personer som sitter i dessa nomineringskommittéer - det kan ju knappast vara personer som själv kandiderar - då blir det inte mycket trovärdighet i kvalitetsgranskningen. En konsekvens borde också, tycker jag, vara att kandidaterna i så fall granskas innan provvalen, annars blir ju provvalen bara ett spel för galleriet. Har en kandidat blivit granskad och godkänd före provvalet - då kan listordningen i hög grad följa medlemmarnas vilja.

Om vi i framtiden får renodlade personval, vilket är min förhoppning, så kan partiernas roll koncentreras på att se till att de personer som ska finns på partiets lista står för den ideologi och de viktigaste ingredienserna i partiets politik. Några provval behövs inte. Kandidaterna kan sättas i bokstavsordning. Och av väljarna kan krävas att de sätter ett kryss för den kandidat de helst vill se vald. Jag tror dock att det lär ta ett bra tag innan vi kommer så långt. Vilket är synd. Jag menar att ett sådant system skulle innebära att partierna lämnar ifrån sig mycket av sin makt till väljarna. Jag tror också att renodlade personval skulle innebära starkare politiker som också måste ta ett större personligt ansvar för hur de driver (och röstar i) sina frågor. Sannolikt skulle ett sådant system både öka intresset för politiken och demokratin.

Folkpartiet anser att väljarnas kryss helt ska avgöra vilka som blir valda men att det är partierna som ska rangordna kandidaterna på listan. Jag håller med om att kryssen ska avgöra - men håller inte med mitt parti om att partierna ska rangordna.

Liberala som skrivit och bloggat om personval och provval den senaste tiden: Per Pettersson, Sebastian Hallén, Tommy Rydfeldt,

fredag 12 februari 2010

Renodlade personval

Jag glädjer mig åt att debatten om renodlade personval har tagit fart.
I artiklar, på bloggar och på Facebook. Vore skönt om vi helt fick bort %-spärrar, satte namnen i bokstavsordning och att varje väljare var tvungen att kryssa för att valsedeln skulle vara giltig. Men det lär nog dröja ett tag.

"Direkt väljardemokrati stävjar politikerförakt" skriver t ex Karl Beijbom och Mikael Wendt i dagens GP.

Liberaler som bloggat om personval på sistone; Jan Rejdnell, Tommy Rydfeldt, Mark Klamberg, Harald Nordlund, Mathias Sundin.

onsdag 10 februari 2010

Minnesstund för de stupade svenska soldaterna

Efter Riksdagens ceremoni för att hedra de två svenskar, kapten Johan Palmlöv och löjtnant Gunnar Andersson, som stupade i Afghanistan i söndags har jag suttit och samlat känslorna en stund.

Mina tankar och djupa deltagande går till de stupade svenskarnas anhöriga, till soldaternas vänner och kollegor i den svenska baljonen i Afganistan.

Här finns Talman Per Westerbergs tal vid minnesstunden.

Andra som i bloggar uttryckt sorgen över de stupade svenska soldaterna; Jan Björklund, Anita Brodén

tisdag 9 februari 2010

Berätta om jobbskatteavdraget!

Idag hade vi i Skatteutskottet besök av Riksrevisionen.
Bland annat redogjorde de för sin granskning av jobbskatteavdraget.

Granskningen visar att reformen kan öka arbetsutbudet på lång sikt. Och att potentialen att öka arbetsutbudet särskilt finns för grupper med svag ställning på arbetsmarknaden. Det är främst unga, äldre och utrikes födda som beräknas öka sina arbetsinsatser till följd av jobbskatteavdraget.

Granskningen visar också att regeringens underlag för jobbskatteavdraget har förbättrats och numera är av god kvalitet.

Gott så.

MEN! Riksrevisionens granskning visar att allmänhetens kännedom om jobbskatteavdraget är låg. Och eftersom få personer känner till reformen, bedömer Riksrevisionen att det finns en risk att reformen inte når sin fulla potential. Ska jobbskatteavdraget vara gynnsamt för samhällsekonomin, så förutsätter det att de som berörs verkligen känner till att det finns ett sådant avdrag.

Allmänhetens låga kännedom om avdraget är ett problem. Vi i Alliansen har varit för dåliga på att berätta om reformen. Ska den fungera, så måste människor veta om att jobbskatteavdraget existerar. Och likaså måste förstås människor känna till att vi har sänkt löntagarnas inkomstskatt för att vi ska få uppskattning för det även politiskt. Så därför berättar jag nu:

Ska vi slå vakt om välfärden så är det av stor vikt att fler uppmuntras att arbeta. Därför är jobbskatteavdraget ett av de viktigaste inslagen i Alliansens arbetslinje. Jobbskatteavdraget innebär att skatten har sänkts för alla som förvärvsarbetar och har stegvis utökas sedan det infördes år 2007. Det har blivit betydligt mer lönsamt att arbeta. Inte minst för låg- och medelinkomsttagare har detta märkts i plånboken.

En lön på ca 25.000:-/månad ger med jobbskatteavdraget ca 1.700:- mer i plånboken. Varje månad. Vill du räkna ut hur mycket mer du själv får ut i plånboken med jobbskatteavdraget så kan du göra det här.

Här finns exempel på hur mycket skatten minskar vid olika inkomster.

Enligt Riksrevisionens beräkningar förväntas antalet arbetade timmar öka med 2.6 % till följd av reformens fyra steg. De positiva effekterna förväntas framförallt uppstå genom att fler personer väljer att arbeta - reformen förväntas leda till att ca 88.000 fler personer arbetar. De beräknade effekterna för grupperna unga, äldre och utrikes födda är högre än för befolkningen som helhet.

Mer fakta om jobbskatteavdraget finns hos Ekonomifakta.

Riksrevisionens granskningsrapport finns här.

tisdag 2 februari 2010

Och Karin Pilsäter - statssekreterare

Inte nog med att Birgitta Ohlsson blir EU-minister.
En annan av den folkpartistiska riksdagsgruppens starka kvinnor, Karin Pilsäter, blir statssekreterare hos Jan Björklund på utbildningsdepartementet. Och lämnar därmed uppdraget som ordförande i Riksdagens Näringsutskott.

Ett stort grattis till Karin.

Vilken dag!

Jag kommer sakna både Karin och Birgitta i riksdagen. Förutom gedigen kompetens så är de båda föredömligt rakryggade och tydliga i sina åsikter. Självklart är det roligt att de nu bidrar på "andra sidan vattnet", som man brukar säga här i riksdagen. Vilket betyder Rosenbad och regeringen.

Birgitta Ohlsson - EU-minister

Det här skulle kunna bli en hur lång blogg som helst över Birgittas alla kvaliteter.

På språng till diverse möten måste jag nöja mig med att säga:

Grattis Birgitta!
Bra gjort, regeringen!
Sverige har fått ytterligare en rakryggad, engagerad EU-minister.
Bra för Sverige. Bra för EU. Bra för alla de viktiga frågor som bara kan lösas över nationsgränserna.