torsdag 29 april 2010

Porträtt av ett mycket litet barn

När mitt första barn föddes.
Då läste jag den.
Och när mitt andra barn föddes.
Då läste jag den.
Tio år senare, när mitt tredje barn föddes, då läste jag den igen.
Kerstin Thorvalls Porträtt av ett mycket litet barn.

Och när helst jag har plockt ut den lilla boken ur bokhyllan och läst i den - så kan jag känna de olika dofterna av dessa tre underbara ungar. Just som de luktade då, var och en av dem, när de var mycket små barn.
Känna känslan av hur len deras hud var då.
Rytmen av deras olika snusanden.
Den vidunderliga lyckan.

Tänk att skriva en bok som framkallar sådana minnen. Sådana känslor. Sådana dofter.
Tänk att flyhänt kunna teckna sådana ömsinta bilder som Kerstin Thorvall gjorde i den boken.

En kvinna som vandrade sin egen väg. Tvivlande. Ifrågsatt. Utforskande. Hånad. Modig. Lycklig. Förtvivlad. Banade väg. För andra. Genom sina böcker. Genom sitt liv.

tisdag 27 april 2010

En gnällfri värld

Igår fick jag ett rosa armband av Ewa Nilsson, Lewa & Lära i Köping. Ewa arbetar sedan många år bl a med personlig utveckling genom stresskontroll och mental träning. "En gnällfri värld" står det på armbandet. Härlig tanke!

Instruktionen är att man ska sätta armbandet på höger handled och behålla det där i 21 dagar utan att klaga, kritisera eller skvallra negativt. Inte gnälla!
Om man kommer på sig själv med att göra något av detta så ska man skifta över armbandet till andra handleden - och börja om från dag 1. När man klarat 21 gnällfria dagar hör man av sig till Ewa, så får man ett diplom om att man förtjänstfullt bidrar till en gnällfri värld.

Jag har bytt armled en gång.
Hittills.
Men kämpar på för att bidra till en värld utan gnäll.

Ewa har beställt massor av armband som hon ska sprida och på så vis bidra till en gnällfri värld. Må hon lyckas! Jag tänker dra mitt strå till stacken.

lördag 24 april 2010

24 april - Minnesdag för Folkmordet 1915/Seyfo

Den 24 april 1915 förbjöds den armeniska tidningen Azamart i Konstantinopel. Och ett par hundra intellektuella, författare och journalister fängslades, försvann, mördades. Veckorna efter mördades tusentals ledande armenier. Detta var starten på massmorden på kristna minoriteter i Osmanska riket (nuvarande östra Turkiet); armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker. Folkmordet utfördes genom avrättningar och tvångsdeportationer. Människor brändes till döds instängda i byggnader. Hundratusentals dog av hunger, törst och våld, under påtvingade dödsmarscher. Kvinnor våldtogs, fördes bort och såldes på slavmarknader. Barn togs från sina föräldrar. Offrens egendom och ägodelar konfiskerades.

Regimen ville turkifiera östra Turkiet. Det Osmanska riket tömdes i stort sett på sin kristna befolkning.

Ögonvittnesrapporter från utländska diplomater och missionärer ledde till att massakrerna fick stor uppmärksamhet i både europeiska och amerikanska massmedier. I Sverige spreds information om händelserna i många nyhetsartiklar och genom broschyrer och memoarer som skrevs av missionärer som varit ögonvittnen. De svenska diplomaterna i Konstantinopel rapporterade kontinuerligt till utrikesdepartementet i Stockholm om den pågående utrotningen av armenierna. De internationella reaktionerna var många, men de skedde i det tysta. Efter första världskrigets slut omgärdades folkmordet av tystnad och föll i glömska hos de flesta.


Mina tankar idag går till offren och deras anhöriga som bär smärtan med sig.


Läs mer: Folkmordet 1915

måndag 12 april 2010

Barnahus

Har haft en energigivande dag.
Och då menar jag inte enbart solen som strålat som om det redan vore sommar.

Dagen har ägnats åt Barnahus.
Igen.
Här om veckan var det Barnahus Värmland som jag besökte tillsammans med min riksdagskollega Nina Larsson.

Och denna gång har jag varit på besök hos trevliga Folkpartiet liberalerna i Falköping som driver på startandet av Barnahus Skaraborg genom en fråga till socialnämndens ordförande. Representanter för polisen och socialtjänsten träffade vi och diskuterade. En hel del bra information och tankar bytte ägare.

Folkpartiet Falköpings blogg finns mer information av besöket.

Och här finns min senaste riksdagsmotion om Barnahus, så jag vill ska finnas för alla barn i Sverige - oavsett var de bor.

lördag 10 april 2010

Folkpartiets Företagarriksdag

Just hemkommen efter en intensiv och mycket energigivande dag.

Vi har haft Folkpartiets Företagarriksdag och diskuterat prioriteringar inför valet och nästa mandatperiod med inbjudna företagare. Extra roligt att representanter för Företagarna, Svenskt Näringsliv och Företagarförbundet också tagit sig tid att vara med en lördag. Liksom Liberala Företagare. Flera företagare kommenterade att just detta att vi lagt Företagarriksdagen på en lördag, var det som gjorde att de kunde ta sig tid att vara med.

Inledde gjorde Carl B Hamilton, riksdagsledamot och ordförande i Näringsutskottet, följd av Gunilla Arhén, VD och grundare av Ruter Dam som talade på temat; Timing, Tillfälligheter och Mod.

En intensiv paneldebatt följde om vilka åtgärder inom områdena Kunskap - Kapital - Konkurrens - Krångel som behövs för att stimulera fler och växande företag. I panelen fanns Monica Lindstedt, ordförande och grundare av Hemfrid, Patric Palm, VD Hansoft samt Mats Berggren, VD SwedenBio och Liselott Hagberg, riksdagsledamot (FP) i Näringsutskottet. Jag agerade moderator.

Även riksdagsledamöterna Gunnar Andrén, Finansutskottet, och Hans Backman, Arbetsmarknadsutskottet, fanns på plats.

Eftermiddagen ägnades åt work-shops.
Folkpartiets förslag om riskkapitalavdrag, FoU-rabatt, reformerad expertskatt och olika åtgärder för att främja konkurrensen, bl a inom de offentliga upphandlingarna, var några av de saker som diskuterades. Som grund för Folkpartiets prioriteringar inför valet ligger vårt Entreprenörskapsprogram.

Dagen avrundas av Camilla Littorin, förbundssekreterare i Förtagarförbundet.

Tack för stort engagemang och bra input i vårt fortsatta arbete med att slipa Folkpartiets företagarpolitik!

fredag 9 april 2010

Nya företagarreformer

I dagens Dagens Industri skriver Liselott Hagberg, Carl B Hamilton, Hans Backman, Gunnar Andrén och jag om problem och möjligheter för Sveriges företagare. Fokus ligger på fyra områden som kan sammanfattas i fyra K:n;
* Kunskap
* Kapital
* Konkurrens
* Krångel
Där Folkpartiets liberala företagarpolitik vill främja de tre första, och undanröja så mycket krångel som möjligt.

Kunskap - En hög nivå genom hela utbildningssystemet är nödvändig för att allra högsta kompetens ska finnas på våra företag. Annars står vi oss slätt på den globala marknaden. Politiken ska underlätta för forskning och utveckling genom en FoU-skatterabatt för de investeringar som görs. Expertskatten för att attrahera utländska medarbetare med spetskompetens behöver göras mer gynnsam. För att attrahera personer med rätt kompetens att lämna en tryggare anställning och ta steget över till delat risktagande i ett nytt företag bör beskattningen av personaloptioner sänkas. Lärlingsanställningar med lägre ingångslön för yrkesutbildningar på arbetsplatser ger företag möjlighet att skräddarsy praktisk kompetens. Och ökar de ungas möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden.

Kapital - Politiken behöver underlätta för "affärsänglar" att investera kapital, engagemang och kunnande i nytt företagande. Idag saknas riskkapital i tidiga, riskfyllda utvecklingsfaser. Därför behövs också ett riskkapitalavdrag för privatpersoner för att uppmuntra att mer privata medel investeras. Vi behöver också gallra i dagens vildvuxna flora av statligt stöd och rådgivningsverksamhet.

Konkurrens - Att de offentliga monopolen bryts upp ger fler privata initiativ och ökad valfrihet inom vård och omsorg. Det ger nya företagsmöjigheter. Och nya arbetsgivare. Vi vill också se en utmaningsrätt för privata företag för den produktion och service som bedrivs i offentlig regi.

Krånglet - Nu slopar Alliansregeringen revisionsplikten för 250.000 företag. Det är bra och måste följas av fler och djärvare grepp.

Imorgon är Folkpartiets Företagarriksdag. Då fortsätter vi diskussionen med företagare - om hur en liberal företagarpolitik bäst underlättar för näringslivet att skapa tillväxt och nya arbetstillfällen.

torsdag 8 april 2010

Föreningsfrihet - att inte vara med i Kommunal

I en artikel i gårdagens Expressen tar Gunnar Strömmer och Clarence Crafoord från Centrum för rättvisa upp en angelägen fråga.
Föreningsfrihet.
Centrum för rättvisa företräder sex trädgårdsanläggare i Skånge som lämnat in en stämningsansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet och Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet. Trädgårdsanläggarna har tvingats betala granskningsavgifter till Kommunal, trots att de inte varit medlemmar. Nu begär de pengarna tillbaka och skadestånd för kränkningen av deras rättigheter i Europakonventionen. Granskningsavgifterna strider även mot föreningsfriheten i Europakonventionen.

Centrum för rättvisa är en oberoende organisation som värnar enskildas fri- och rättigheter. Det var Centrum för rättvisa som sommaren 2008 lämnade in ett klagomål till Europadomstolen om att pröva om FRA-lagen klarar Europakonventionens krav när det gäller skydd för den personliga integriteten och rätt för enskilda som blivit övervakade att få sina fall rättsligt prövade.

Det borde vara självklart i en demokrati att personer som valt att inte vara medlemmar i en förening, inte tvingas att stödja den ekonomiskt. Det borde vara självklart i en demokrati att inte tvingas ansluta sig till avtal som man inte själv vill ha.

I höstas skrev jag en motion ihop med mina riksdagskollegor Camilla Lindberg och Jan Ertsborn i denna fråga. Vi menade att kollektivavtalen ger de fackliga organisationerna ekonomiska fördelar i form av extraavgifter av olika slag (granskningsavgifter, mätningsavgifter) som kopplas till lönesumman i vissa branscher, och att detta gör det angeläget för facken att så många företag som möjligt ansluter till kollektivavtalen. Men valet att teckna kollektivavtal, eller inte, ska vara frivilligt – inte något som en facklig organisation kan tvinga på ett företag och dess medarbetare. Annars har vi ju ingen avtalsfrihet i Sverige. Vi vill därför att möjligheten till strids- och sympatiåtgärder mot företag när den enda anledningen är att de inte har kollektivavtal, ska tas bort.

En motion med liknande budskap väckte jag på Folkpartiets senaste Landsmöte, en länk till den finns här.

3 ministrar uppmanar EU att se över momsen för den ideella sektorn

Har varit borta från bloggandet ett tag.
Även om det är med fördröjning så vill jag skriva några rader om att ministrarna Borg, Adelsohn Liljeroth och Sabuni häromdagen skickade en uppmaning till EU kommissionen om att reglerna i EU:s moms-direktiv måste ses över för att förbättra villkoren för ideell sektor. Heja, heja.

EU kommissionen anser att den svenska momslagen innehåller för generösa undantag för den ideella sektorn och därmed strider mot EU:s momsdirektiv.

En anpassning av de svenska reglerna till EU:s momsdirektiv skulle leda till ekonomiska och administrativa problem för t ex idrottsrörelsen. Regeringen har redan tidigare sagt att oavsett hur momsregelverket kommer att utformas i framtiden så ska den ideella sektorn i sin helhet inte förlora ekonomiskt på eventuella förändringar.

Från riksdagen och skatteutskottet har vi understrukit att det är viktigt att de sammanvägda förslagen (som regeringen ska lämna till riksdagen under nästa mandatperiod) INTE innebär en försämring.


Se min blogg från 10 mars; Ideella föreningar och momsen.

Och här finns en länk till ministrarnas pressmeddelande och brevet till EU kommissionen.