fredag 27 augusti 2010

Romernas situation är oacceptabel

Romernas situation är långt ifrån acceptabel.
Inte i Västerås. Inte i Sverige. Och långt ifrån i resten av Europa.
Arbetslösheten är skyhög. En majoritet uppskattas sakna komplett grundskoleutbildning. Medellivslängden uppskattas vara avsevärt kortare än alla övriga grupper och folkslag. Frånvarande från det politiska livet är stor. Romer utgör den mest diskriminerade och missaktade av alla grupper i Europa och Sverige.

På Sveriges Riksdags bord år 1617 beslutades att landets alla "tattare och zigenare" skulle utvisas. Romska kvinnor och barn skulle fördrivas ur landet medan de romska männen skulle man ha rätt att döda.

Nu utvisas romerna ur Italien. Nu deporteras romerna från Frankrike. Ingen bedömning görs i de enskilda fallen och utan deporteringen gäller en hel folkgrupp. Helt i strid mot EU:s regler om fri rörlighet. Medborgare får vistas i ett EU-land i tre månader innan de måste visa att de kan försörja sig. Vid deporteringarna ur landet struntar Frankrike att utgå från individerna. Det räcker med att de är romer.

Frankrike löser inga problem. Inget hindrar de deporterade att återvända, vilket de utvisade också ofta gör. Att som Frankrike vilja trappa upp förföljerna av romer som grupp genom att använda sig av biometrisk identifiering för att förhindra ett återvändande sätter EU:s regler om fri rörlighet ur spel.

När romer avvisas från land efter land styr kortsiktiga, nationella intressen. Och en djup brist på respekt för de mänskliga rättigheterna. Ut med dem! Skicka ”problemen” till ett annat land. Inte nog med att det är omänskligt - det förfelar också hela idén med den Europeiska Unionen. Detta måste EU lösa gemensamt.

Och vi kan i Sverige också göra mycket för att bli bättre, som att som i Västerås starta en dialog med romerna i staden för att bygga långsiktigt förtroende. På riksplanet finns det en rad förslag som vi kan göra verklighet av, t ex:
- Särskilda statsbidrag för stöd till romska barn i grundskolan, gratis grundskolestudier för vuxna, hjälp till unga romer att få fotfäste på arbetsmarknaden
- Inrätta en sanningskommission, uppdra åt DO att främja romers medvetenhet om sina rättigheter, inrätta strukturer för samråd, gör den internationella Romadagen 8 april till allmän flaggdag
- inrätta en ungdomsledarakademi för att få fler politiskt aktiva romer, inrätta en romsk kulturnämnd med ansvar för det romska kulturarvet, res en staty över Katarina Taikon

Idag var EU-parlamentariker Cecilia Wikström på besök i Västerås.
Lunchen ägnade vi åt ett givande samtal med Elsa Kwiek som sitter i det romska rådet i Västerås.

Läs även den artikel som Cecilia Wikström, Roger Haddad och jag hade införd i VLT.

onsdag 25 augusti 2010

Alliansen vill höja studiemedlen nästa år

Jättebra att utbildningsminister Jan Björklund lovar 500 kr mer i månaden i studielån om Alliansen vinner valet.

Studiemedlen är låga - när det nu finns ekonomiskt utrymme så är det bra att en höjning prioriteras. De 500 kronorna i höjt studielån skulle göra att en heltidsstudent får ut knappt 8.700:- i månaden. Och redan sen tidigare är det klart att fribeloppet, alltså hur mycket pengar man får jobba ihop utan att studiemedlet sänk, höjs med 30.000 vid årsskiftet. Vi i Folkpartiet vill dock ta bort fribeloppet helt - studenter som arbetar ska inte straffas för det.


Se intervjun med utbildningsminister Jan Björklund på TV 4 Play på Politikerbloggen.

Och hör en annan intervju med honom på Sveriges Radio.

Se också artikel på dn.se

tisdag 24 augusti 2010

Minnesdag för kommunismens och nazismens offer

I måndags, 23 augusti, var det internationella minnesdagen för att hedra offren för totalitära regimer, både den nazistiska och de kommunistiska.

Jag är glad att Jan Björklund, mitt i valrörelsens alla aktiviteter, inledningstalade på denna viktiga minnesdag. Det påminner om att politik inte bara handlar om vallöften, debatter och utspel. Politiken behöver också både blicka bakåt och framåt på ett djupare plan. Att vi ibland måste stanna upp och minnas.

Jans tal finns nederst i denna blogg. Och även här via en länk.

Valet av dag beror på att den 23 augusti 1939 undertecknades den så kallade Molotov -Ribbentrop pakten, en samarbets- och icke-aggressionspakt mellan Sovjetunionen och Nazityskland. I paktens hemliga tilläggsprotokoll, vilkas existens förnekades ända fram till 1989 av Sovjetunionen och kommunistpartier i både Öst och Väst, delades länderna i östra Europa upp mellan de allierade kommunist- och nazistdiktaturerna.

Pakten ledde till det tyska och sovjetiska anfallet på Polen, och var därmed en direkt orsak till det andra världskrigets utbrott. Avtalet ledde också till det sovjetiska överfallet på Finland och till ockupationerna av Sveriges grannländer Estland, Lettland, Litauen och Polen.

Minneshögstiden är en del av det europeiska integrationsarbetet, och arrangeras i syfte att öka medvetenheten om vikten att värna om demokratins grundläggande värden och de mänskliga rättigheterna, bidra till ökad vaksamhet inför hot mot demokrati och yttrandefrihet, samt för att visa solidaritet med människor som utsatts för totalitärt förtryck och de som kämpat, och i de kvarvarande diktaturerna fortfarande kämpar, för frihet, demokrati och mänskliga rättigheter.

Flera internationella evenemang kring minnesdagen den 23 augusti hålls på regeringsnivå och NGO-nivå länder runt om Europa samt i USA, Kanada och i Sydamerika.

Arrangemanget sker i enighet med de internationella resolutioner som antagits i denna fråga, främst Europarådets parlamentariska församlings resolution från 2006, OSCE:s parlamentariska församlings resolution från 2009, samt Europaparlamentets resolution från 2009.

Läs vad Svenska Dagbladet skriver om att Mona Sahlin helst vill glömma kommunismen. Även UNT skriver om att minnas kommunismen och på Nyheter24 bloggar Alexandra Gillström om Black Ribbon Day.

För mer information, se också Upplysning om kommunism,
................................................................................

Jan Björklunds invigningstal vid Internationella minnesdagen för kommunismens och nazismens offer 23 augusti 2010, Norrmalmstorg, Stockholm.

”Goddag. Jag heter Victor. Jag kommer från Tallin.”

Han lärde oss noter. Han lärde oss spela blockflöjt. Jag var 8 år gammal.

Han var vår musiklärare på låg- och mellanstadiet. Han kom från Tallin. Men om Tallin berättade han aldrig.

Jag tror jag var i 20-årsåldern innan jag kunde greppa vad Tallin var. Jo en stad var det förstås. Men att det var den huvudstad som ligger absolut närmast Stockholm hade jag ingen aning om. Men att det var huvudstad i ett grannland till oss, som var ockuperat. Det var det ingen som berättade.

Det är den viktigaste frågan att fundera över; varför vi inget veta, vi yngre. Varför berättade man inte. Jag klandrar inte Victor; han hade säkert nog med känslor att hantera. Men den svenska skolan? Den svenska regeringens hållning under alla år, varför var den så underdånig gentemot diktaturerna?

-

För 10 år sedan var jag skolborgarråd i Stockholm. Jag minns att Göran Perssons initiativ om Förintelsen, "Om detta må ni berätta" höll just på att sjösättas. För detta engagemang förtjänar Persson ett erkännande.

Men jag tyckte att skoleleverna också borde få lära sig något om kommunismens massmord. Jag tog initiativ till en studieresa för historielärare i Stockholm till Ryssland. Vi besökte en gravplats utanför S:t Petersburg för tusentals offer för utrensningarna i slutet av 30-talet. Något hundratal historielärare deltog. Så kommer några av de yngre lärarna fram till mig. De är smått chockade och så säger de;

Tack, men varför har vi inte fått lära oss detta förut. Vi har gått fyra och ett halvt år på universitetet i Sverige för att bli historielärare. Ingen har nämnt detta.

Hur kommer det sig att världshistoriens största massmord har ägt rum i vårt eget grannland i vår egen tid. Men ingen vet om det? Inte ens våra historielärare.

-

Friheten och demokratin är en skör planta. Den har bara existerat i några generationer.

Sverige tillhör den krets av länder som tidigt valde liberalismen som samhällssystem. Demokrati, individuell frihet, en fri ekonomi och tankens och andens frihet.

Tänk tanken på världen under 1900-talet, men utan USA. Tre gånger under 1900-talet är det USA som räddat oss och demokratins överlevnad. Första världskriget, andra världskriget och kalla kriget är det den amerikanska närvaron som räddat kvar demokratierna i Europa. Stalin hade nog vunnit över Hitler i andra världskriget även utan USA, men då hade det priset blivit en sovjetisk överhöghet i Europa. I ett sådant Europa måste man förstå att till sist även Finland och Sverige hade inlemmats i den sovjetiska makthegemonin.

Att visa sitt totala förakt för USA har blivit det engagerande kitt som håller ihop den svenska intellektuella kulturvänstern, enligt min mening mer vänster än intellektuell och kulturell.

Unga amerikaner, män och kvinnor, har i generationer sänts utomlands till andra delar av världen för att skydda frihet och demokrati, även vår egen frihet. Vi borde inte visa förakt, vi borde visa tacksamhet!

-

Att vi idag diskuterar och funderar över den moraliska riktigheten i beslut som fattats i tidigare generationer kan naturligtvis ifrågasättas. En del kan hävda att alla ställningstaganden alltid kan förstås om man ser dem med den tiden glasögon. Men jag menar att äldre tiders ställningstaganden måste kunna ifrågasättas; det är bara så man kan göra upp med sitt förflutna.

Om någon ber mig nämna några politiska ställningstaganden från svenska regeringens sida under 1900-talet som jag verkligen kan känna både sorg och skam över; så skulle jag först säga att vi inte i tid reagerade på uppgifterna om judeförföljelser i Tyskland. Sedan lät vi två miljoner tyska soldater transporteras på svensk järnväg för att Tyskland skulle klara av att upprätthålla ockupationen av Norge.

Jag skulle nämna Baltutlämningen 1945, när unga balter försökte begå självmord för att undvika att bli utlämnade åt tortyr och död. Jag skulle också ta upp det mycket pinsamma uttalandet av dåvarande svenske utrikesministern en kort tid före befrielsen som följde på Berlinmurens fall, när han på plats i Baltikum förklarade att de baltiska staterna inte var ockuperade.

Det finns de som anser att den svenska neutralitetspolitiken är höjden av moralisk resning. För min del måste jag säga att den bilden grumlas betydligt av att vårt lands regeringar med jämna mellanrum krökt lite för mycket på ryggen inför de mest vidriga diktaturer i vår världsdel.

Att kunna sin historia är centralt för att förstå samtiden och för att kunna orientera rätt i framtiden. Att kunna sin historia är centralt för att kunna lära av sin historia. Men historia är det skolämne som genomgått den största nedrustningen under efterkrigstiden av alla ämnen. Tiden för ämnet historia har halverats under en femtioårsperiod. Detta har varit ett stort misstag.

Att den uppväxande generationen får lära hur äldre generationer hanterat dilemman är viktigt. En skolpolitik som skapar historiska analfabeter är farlig för framtiden.

Det finns en risk att frihet och demokrati betraktas som något självklart. Men också kommande generationer måste förstå att demokratin alltid kan hotas. I den moderna svenska skolpolitiken sedan 1968 har man trott att det viktigaste instrumentet för att fostra eleverna i att tro på demokratin har varit att eleverna ska bestämma mera i skolan. Men ursäkta mig, detta är ett feltänk. Det viktigaste sättet att fostra unga i en demokratisk attityd är att lära sig om de riktigt stora europeiska misstagen på 1900-talet.

I de förändringar som den svenska skolpolitiken nu går igenom är uppgraderingen av ämnet historia en central del. Historia är det enda ämne i de nya läroplanerna som får utökad undervisningstid, genom att ämnet blir obligatoriskt för alla elever på gymnasiet.

-

Jag tänker på Victor från Tallin. Han gick bort och fick aldrig uppleva murens fall och den befrielse han längtade efter i hela sitt vuxna liv. Han levde i ett främmande land, visserligen grannlandet Sverige, men där man inte ville höra talas om hans bakgrund och hans frihetslängtan.

Men idén med den här dagen, årsdagen av Molotov-Ribbentrop-pakten, är att minnas alla människor som Victor från Tallin. Alla de miljoner människor som led eller blev offer för 1900-talets stora europeiska diktaturer.

Jag vill tacka arrangörerna till detta evenemang för det engagemang ni visar i att anordna denna högtid.

Vi får aldrig glömma. Vi måste minnas.

Det yttersta syftet med sådana här arrangemang är; att det som hände på 1900-talet aldrig ska få hända igen

(s) har dåligt på fötterna om RUT-avdraget

I morse var jag på Radio Västmanland och "duellerade" med Olle Thorell (S) om RUT-avdraget som socialdemokraterna vill avskaffa.

1 minut för mig. 1 min för Olle. 30 sek för mig och 30 sek för Olle. Och så ytterligre 30 sek för oss var. Snabbt går det.

Som jag ser det har RUT-avdraget bara vinnare. Nya företag har startats. Företag har kunnat anställa. 75 % av de anställda kommer direkt från arbetslöshet. Svarta jobb har blivit vita.

Och Olle Thorell har dålig koll på verkligheten när han säger att avdraget kostar en massa pengar som tas från välfärden. Genom skatteintäkter från företagen och de som arbetar får staten in ungefär lika mycket pengar som avdraget kostar. Tendenserna nu är att det till och med är en kassako för staten. Inte minst om man räknar in att de som får nya arbeten genom RUT inte behöver a-kassa mm.

Olle Thorell har också dåligt på fötterna när han säger att avdraget bara används av höginkomsttagare.
Det är en myt.
Slår man ihop låg och medelinkomsttagares andel av RUT-avdraget får man 71 procent, nästan tre av fyra. Tittar man på antalet köpare och ser man att det inte är någon stark överrepresentation för höginkomsttagare, utan det är ungefär lika många höginkomsttagare som låginkomsttagare, men de flesta ligger i mellanskiktet,
1 av 4 som köper hushållsnära tjänster tjänar mindre än 16.700:- i månaden. Det framgår av siffror från SCB som branschorganisatinen Almega granskat. I debatten om RUT-avdraget framförs det ofta att reduktionen är riktad till de med högst inkomster, men statistiken talar alltså emot detta.

Över 4.000 västmanlänningar har använt sig av RUT-avdraget sen förra sommaren. Och fått en lättare vardag.

69 nya företag har startats här i länet tack vare RUT-avdraget.
Det är företag som riskerar att slås ut. Och deras anställda riskerar att bli arbetslösa. Om socialdemokraterna får som de vill.
Företagarna har beräknat att RUT och ROT tillsammans skapat 18.000 heltidsarbeten.
Jobb som tydligen inte är så viktiga att ha kvar för socialdemokraterna.
För vänsteroppositionen kommer att avskaffa RUT-avdraget om de vinner valet i höst. Och ROT-avdraget ska avskaffas på lite längre sikt.

Folkpartiet liberalerna vill permanenta både ROT och RUT.
RUT-avdraget vill vi vidga så att barnfamiljer och äldre får göra ett större avdrag.

Jag undrar varför socialdemokraterna är beredda att offra företag och jobb i Västmanland samtidigt som västmanlänningarna skulle få det svårare att få ihop sin vardag.

Varför tycker Olle Thorell att det inte är fint nog att jobba i ett RUT-företag?
Men jobba i ROT-företag - det tycker socialdemokraterna är OK.
Åtminstone ett tag till - tills de slopar ROT-avdraget också.
Varför är det OK att snickra ett fönster - men inte att putsa det?

Många hejar-rop via sms var det när jag kom ut och slog på mobilen. Tack för dem!

Andra liberaler som bloggat om RUT: Karin Granbom Ellisson, Rasmus Jonlund, Ismail Kamil, Isabel Sommerfeld, Anna Lundberg,

(MP) vet inte var de ska ta't

Miljöpartiet har sagt att förmögenhetsskatten ska återinföras.
Och att den inte ska tas ut på villor eller andra fastigheter.
Men det är i boendet som vi svenskar till absolut största del har våra pengar investerade.

Tidigare har Mikaela Waltersson från Miljöpartiet sagt att det är tänkbart att förmögenhetsskatten ska tas ut på fritidsbåtar men att de inte bestämt sig ännu. När jag frågat i riksdagsdebatten vilken typ av båtar Miljöpartiet tänker sig att beskatta, så har jag inte fått något svar. Något för t ex Västerås alla småbåtsägare att fundera på.

Nu hörde jag Miljöpartiets Peter Eriksson säga på Sveriges Radio att han inte "vill gå in på den detaljen" - när journalisten frågade vilka förmögenheter det egentligen är de vill beskatta. Jag förutsätter att Sveriges villaägare och båtägare inte tycker att det är en detalj om de ska beskattas extra eller inte. Det vore rimligt om vänsteroppositionen berättade det före valet.

söndag 22 augusti 2010

Höjt bostadsbidrag för barnfamiljer...

...om Alliansen vinner valet. Och det hoppas jag verkligen att vi gör.

Regeringen har haft budgetförhandlingar på Harpsund i helgen. Det blev ingen framgång för (KD):s förslag om att höja vårdnadsbidraget. Och inte heller något tvång för alla kommuner att införa vårdnadsbidrag. Bra beslut, tycker jag.

Däremot kommer över 150.000 hushåll kunna få höjt bostadsbidrag. Enligt Alliansens förslag kommer en ensamstående förälder med ett barn och en årsinkomst under 117.000:- få 350:- mer i bostadsbidrag varje månad. Med två barn blir höjningen 425:-/månad och med tre barn eller fler blir det 600:- extra. Också ett mycket bra beslut för de barnfamiljer som har det tufft.

Läs mer på vlt.se

måndag 16 augusti 2010

Atlantis - mitt i valrörelsen

Min man säger att jag helt säkert är den enda borgerliga politiker som mitt i brinnande valrörelse spelar progg på högsta volym medan jag buntar debatt-underlag, anförandetexter, valmanifest, flygblad och annat kampanjmaterial.

Och så är det kanske.
Och kanske är det nostalgikickar från min ungdom som ger kraft. Kanske är det helt enkelt otroligt vacker lyrik och musik. För min del spelar det inte så stor roll vilket.
Oändligt bra är han.
Oavsett.
Björn Afzelius.
I Atlantis, till exempel - en av de allra, allra vackraste sångerna till kärleken.


...Så ger vi oss hän som en stormvind över sanden.
En berusande dans, vi är uppfyllda av ande.
I den benvita månglansen binds dom nya banden,
inget av dom ska nånsin gå av.
Aldrig nånsin.
Inte våra.
Dom är nya.
Dom är starka
som tusen kedjor.
.............................
Vardagen:
Pliktar beblandar sej med famntag
som lekar gör med allvar.
Prövningen:
Vad är erfarenheter värda,
vad vågar vi begära
av dom vi tror oss älska
och av oss själva?

Är nu viljorna redo att nötas mot varanda?
Är nu luften tillräcklig för båda två att andas?
Är nu kärleken där eller är det nånting annat?
Är det vi eller du eller jag?
Är vi redo?
Är vi starka?
Eller är vi,
som har lärt oss,
bara lata?

Den som lever för att äga
och inte ge nånting,
den förväxlar ofta kärlek
med vanlig förälskelse.
Men förälskelsen är flyktig
som själva sommaren.
Och vi måste också leva
med att det faller snö,
med vind och regn och köld...

Hela texten finns här
Och här är Atlantis på YouTube.
Och här Sång till Friheten.
Och Tusen bitar.
För att bara nämna några.

fredag 13 augusti 2010

Storsatsning på lärlingsanställningar i Folkpartiets valmanifest där skolan, jobben och äldre prioriteras

Jan Björklund (partiledare för Folkpartiet liberalerna, om någon missat det) har just presenterat vårt valmanifest "Utmaningar efter valsegern" för den kommande fyraåriga mandatperioden.

Att minska ungdomsarbetslösheten är den viktigaste utmaningen på kort sikt. Vi behöver införa lärlingssystem. Det är bättre att en 20-åring har ett lärlingsjobb med en lite lägre lön än går arbetslös med socialbidrag. Sverige behöver satsa på riktiga lärlingsutbildningar så att fler ungdomar klarar gymnasiet och får in en fot på arbetsmarknaden.

Vi prioriterar skolan, jobben och de äldre i valmanifestet inför nästa mandatperiod.

Några av de viktigaste reformerna inom skolan:
* Lärlingsanställningar redan 2011.
* Tidigare betyg.
* Fullfölja gymnasiereformen.
* Ny lärarutbildning med högre krav.
* Åtgärder för ökad trygghet och studiedisciplin.

Här kommer Folkpartiet prioriteringar inför 2011 och även i förhandlingarna med de övriga Allianspartierna:

* Lärlinganställningar ska införas i Sverige
En ny anställningsform för ungdomar upp till 23 år, medan man lär sig ett yrke. Lägre anställningstrygghet (t ex som för provanställning). Lön enligt avtal, men utgångspunkten bör vara en lönetrappa med lägre löner för de yngsta.

*Återförstatliga skolan
Kommunaliseringen har blivit ett stort misslyckande; stora olikheter mellan kommuner; sänkt status för läraryrket. Första stegen mot ett återförstatligande bör tas 2011.

*En halv miljard till elevhälsan
Satsningen räcker till 1000 nya skolsköterskor, -kuratorer och -psykologer. Satsningen påbörjas 2011 och trappas upp under mandatperioden.

* Sänk skatten för Sveriges pensionärer
I vårbudgeten aviserades 5 miljarder i skattesänkningar för 2011. Nu visar det sig att pensionerna sänks mer än vad vi visste då. Om det finns utrymme för ytterligare skattesänkningar är fortsatt sänkning för pensionärer det viktigaste.
* Äldre inom äldreomsorgen ska ha rätt att välja mellan olika maträtter och att få gå ut varje dag. En ut och gå-garanti, välja mat-garanti och parboendegaranti införs i äldreomsorgen.

Se även gärna min kampanjsajt där mina valaffischer finns. Som också lyfter skolan och lärlingsanställningarna.

onsdag 11 augusti 2010

Samtal med Rosa om romernas situation

När jag var i yngre tonåren träffade mina föräldrar Rosa Taikon när vi var på semester i Härjedalen. Kontakten har hållt sig genom åren, om än uppehållen mellan varven varit långa. Jag minns hur fascinerad jag då var över Rosas otroliga intensitet - hennes glöd och medkänsla. Hennes stolthet över sitt ursprung och den romska kulturen som hon förde vidare i modert silversmide. Hennes berättarglädje. Då visste jag inte att Rosas kamp och engagemang för romernas mänskliga rättigheter och mot diskriminering sträckte sig genom hela livet. Och långt utöver att samtala med semestrande skåningar som hon träffade i Härjedalen.

För en stund sen hade Rosa och jag ett långt samtal. Lite handlade om silversmidet. Lite handlade om den utmärkelse som Rosa fick mottaga tidigare i år av regeringen för sitt silversmide. Det mesta handlade om romernas situation. Om diskriminering. Om fördomar och förtryck. Hur saker förändrats i Sverige de senaste deccenierna. Hur mycket som återstår att göra. Hur det ser ut för romer ute i övriga Europa, i Italien, i Frankrike.

Läs gärna Rosas artikel på Newsmill.

Liberaler som bloggat om romer; Birgitta Ohlsson, Lennart Rohdin, Lena Bergman, Linnéa Darell, Victor Zetterman,

Och här är en länk till det betänkande som Maria Leissner och Delegationen för romska frågor nyligen överlämnade till regeringen; "Romers rätt - en strategi för romer i Sverige". Delegationens direktiv har varit att med utgångspunkt i Sveriges internationella åtaganden om att skydda och främja de mänskliga rättigheterna utreda samt vara pådrivande i arbetet för att förbättra romers situation i Sverige.

onsdag 4 augusti 2010

Att längta efter sina barn

Ibland så längtar jag så hjärtat värker efter mina barn.
Just nu, till exempel.

Tänker på en dikt som jag läste för några år sen. Den var skriven på en fotoram i en fantastisk liten affär i Key West:

You are the poem I dreamed of writing.
The masterpiece I longed to paint.
You are the shining star I reached for in my ever hopeful quest for life fulfilled.
You are my child.
Now with all things I am blessed.

Ja hjälp. Det är lätt att bli sentimental och tårdrypande.
Och lägga alla sina egna förväntningar och förhoppningar på sina barn.
Man får akta sig.
Längtar gör jag i alla fall.