måndag 7 februari 2011

Potential för fortsatt välfärd

I dagens SvD skriver F Bergström (WSP), S Fölster (Svenskt Näringsliv), R Gidehag (Skattebetalarnas förening) och N Sanandaj (Captus) att Sverige kan lyckas ännu bättre. Deras jämförelse med Kanada visar att Sverige har en stor outnyttjad potential där unga och invandrare behöver få bättre möjligheter.

Läsvärd artikel.
Liksom säkerligen den bok som artikelförfattarna tydligen inom kort utkommer med; Sverige vs Kanada. Ser fram emot att läsa även den.

Jag tror att mycket av det kloka som Kanada har gjort de senaste decennierna är känt bland beslutsfattare. Samlade analytiska påminnelser behövs dock säkert. Därför välkomnar jag både artikel och bok.
Därefter behövs "enbart" politisk vilja och beslut.

Inga kommentarer: