torsdag 3 mars 2011

Gömda barns rätt att gå i skolan

Efterlängtat beslutet om att alla barn i Sverige, även gömda flyktingbarn, har rätt att gå i skolan. Gömda barn, som oftast vistas illegalt här. Ja, egentligen borde det redan vara så eftersom Sverige sedan länge skrivit under Barnkonventionen. Som bland annat slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde, att ingen får diskrimineras. Och att alla barn har rätt till utbildning. Den säger även att Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den.

Heder åt Frida Johansson Metso, dåvarande ordförande för LUF, som tog upp detta krav på ett Landsmöte för några år sen och fick ett enhälligt beslut på att Folkpartiet skulle driva frågan. Vilket nu lett till konkret verklighet.

För nu har alltså Alliansregeringen fattat beslutet att gömda barn ska ha rätt att gå i skolan i Sverige. Mycket bra att dessa barn nu ska kunna gå till skolan utan att vara rädda för att det leder till att de utvisas.

Här är Jan Björklunds nyhetsbrev om beslutet.

Och några bloggar:
Anita Brodén
Lill Jansson
Christoffer Fagerberg

4 kommentarer:

Anita Lilja-Stenholm sa...

Jag håller med om allt du skriver! Äntligen vill jag också utropa som Folkpartist, som Rädda Barn aktiv, som god man åt ensamkommande flyktingpojkar - de som tagit sig hit genom svåra umbäranden. Att Sverige nu nått fram till ett positivt beslut för de gömda barnen ger oss lite bättre position som ett välfärdsland och ett land som är humant och som efterlever Barnkonventionen

Lars-Erick Forsgren sa...

Jomen visst! Det är så självklart för varje humanitärt tänkande människa att det borde ha beslutats för länge sedan. Men minns att jag hade en animerad mail-diskussion betr detta med Gunnar Andrén (fp) för några år sedan. Han var mycket emot. Då. Lika mycket som han var för FRA-lagen...

Agneta sa...

Anita; håller med. Många barn har det bra i Sverige men vi behöver verkligen göra allt vi kan för att även de barn som är verkligt utsatta får det bättre. Detta är ett steg. Tänk om vi som folkpartister nu också kan få igenom att Barnkonventionen ska bli svensk lag (som jag vet att du har arbetat för i så många år). Tänk vilket tålamod politiken kräver. Mycket borde sannerligen gå att förverkliga fortare.

Agneta sa...

Lars-Erick; bättre sent än aldrig är verkligen en klen tröst i detta fall. Glad ändå att det nu blir verklighet.