torsdag 19 maj 2011

Påverka EU mot föreningsmomsen - senaste 31 maj

Nu har alla som värnar det ideella föreningslivet möjlighet att göra en insats.
Hjälp till att påverka EU och stoppa den så kallade föreningsmomsen som kan bli förödande för många svenska föreningar.

Översynen av EU:s momsregler är ute på remiss (genom en så kallad grönbok ”Green Paper on the future of VAT – Towards a simpler, more rubust and efficient VAT system”) och det går enkelt att lämna synpunkter via nätet. Alla, föreningar såväl som privatpersoner, kan lämna svar. Ju fler som svarar att EU:s medlemsländer ska få behålla sina momsundantag för ideella föreningar, desto bättre.

Synpunkterna ska lämnas senast 31 maj.
Här är länken till EU-sidan där Du kan lämna Dina synpunkter.

Och här är en länk till Riksidrottsförbundets hemsida där Du kan få tips om hur Du kan svara.

Många engagerade föräldrar, tränare, föreningsansvariga och politiker har
under lång tid engagerat sig för att stoppa att EU:s momsregler ska drabba det ideella föreningslivet med ökade kostnader och ökat krångel. Nu gäller det att göra ytterligare ansträngningar. Hör av dig till EU och berätta vad Du tycker.

Tilläggas kan att jag i grunden verkligen gillar EU och det fredsbyggande genom samarbete som EU står för. Men jag önskar att EU kunde fokusera på områden som är viktiga när det gäller landsöverskridande problem där vi måste kraftsamla tillsammans (t ex människohandel). Och jag önskar att EU kunde hålla sig borta från förslag som de facto försämrar för enskilda människor och det ideella engagemanget.

Här är några länkar till några bloggar och nyhetsinslag om föreningsmomsen och värdet av att inte momsbelägga ideell verksamhet:
Olle Schmidt
Anna Lundberg
Mats Siljebrand och Bo Håkan Stockhaus
EKOT
UNT

Bakgrunden till föreningsmomsen är denna:
EU-kommissionen menar att den svenska momsundantaget för ideella föreningar strider mot EU:s lagstiftning och därför har EU-kommissionen i flera år velat få bort det svenska momsundantaget.
Och i våras beslutade EU-kommissionen att vi i Sverige ska anpassa våra momsregler till EU:s direktiv.
Det innebär till exempel att vi inte längre får undanta de ideella föreningarna från skyldigheten att redovisa moms. Det innebär förvisso att föreningarna kommer att få dra av den ingående momsen på det de köper in till sin verksamhet, men det innebär också en ökad redovisnings- och deklarationsplikt som många små föreningar kan ha svårt att klara av. Det betyder inte att den ideella verksamheten (medlemsavgifter o dyl) momsbeläggs. Vilket i sin tur innebär att momskostnader kopplade till den ideella kärnverksamheten inte heller får dras av, vilket för en idrottsförening kan få den märkliga konsekvensen att man betalar moms för inköp av till exempel idrottsutrustning men man får inte dra av den momsen. Reglerna kommer innebära att föreningarna tvingas redovisa moms på intäkter från till exempel reklam/sponsring, servering, försäljning av kläder, loppmarknader mm mm.

Så här skriver Riksidrottsförbundet på sin hemsida:
”Men det kanske största problemet är att det, förutom den ökade administrationen, kommer att krävas mycket kunskaper för att hålla reda på vad som är momspliktigt och vad som är momsbefriat. Inte ens Skatteverket kan ge tydliga svar på det idag. Hur ska då en ideell föreningskassör kunna göra det?”
Jag kan verkligen inte mer än att hålla med.


För Folkpartiet har det varit en prioriterad fråga att Sverige ska få behålla undantaget när det gäller föreningsmomsen och att villkoren för de ideella föreningarna inte ska försämras. Det var också den linje som jag drev när jag satt i Skatteutskottet i Riksdagen. Där var vi många politiker (från olika partier) som kämpade för att Sveriges föreningar skulle ha fortsatt momsbefrielse. Och det var också det som samtliga Allianspartier förde fram i diskussionerna med finansministern.

I maj förra året bjöd Anders Borg in representanter för idrottsföreningarna och övrig ideell sektor till ett stort möte. Syftet med mötet var att dels diskutera inkomstskattefrågor och dels just EU:s krav kring momsfrågor. Borgs besked under det mötet var att den ideella sektorn ska kompenseras så att villkoren inte försämras, om Sverige på grund av EU-krav måste ändra momsreglerna. En tanke då var att regeringen övervägde att införa en regel som undantar den ideella sektorn från moms om den skattepliktiga omsättningen av varor och tjänster understiger en viss nivå. Förslaget krävde dock ett särskilt medgivande från EU. En annan momsfråga som var uppe var att den ideella sektorn inte ska drabbas ekonomiskt om obligatorisk moms införs på lokaler. Antingen skulle uthyrning till ideell verksamhet även i fortsättningen undantas från moms eller så kommer sektorn att kompenseras på annat sätt.

Regeringen ansökte sedan i januari i år om att det svenska momssystemet ska fortsätta att gälla men med en omsättningsgräns på en miljon kronor - dvs att föreningar i Sverige med en omsättning under en miljon kronor även i fortsättningen skulle få slippa redovisa moms. Ett försök till kompromiss. Detta sa EU-kommissionen dessvärre alltså nej till i slutet av mars.

Jag har uppfattat att finansminister Anders Borg var både förvånad och besviken över det negativa beskedet. Sverige brukar ju anpassa sina regler så att de överensstämmer med EU:s besked men i detta fall har Borg uppgett att Sverige ska bestrida detta så långt det går - och driva frågan gentemot EU-kommissionen tillsammans med flera andra länder, som Österrike, Finland, Danmark och Nederländerna. Tills dess frågan är avgjord, vilket sannolikt kan ta flera år, har Anders Borg sagt att de nuvarande reglerna för momsfrihet för ideella föreningar kommer att gälla. Mycket bra!

Sverige har de senaste åren på många, många sätt tagit strid mot EU om denna föreningsmoms. T ex har Riksidrottsförbundet och dess medlemmar engagerat sig på många kraftfulla sätt. Ett exempel är kampanjen ”Rädda min idrott” och man har också varit på offensiven på plats i Bryssel för att få stopp på förslaget. Bl a besökte man de folkpartistiska EU-parlamentarikerna Cecilia Wikström och Olle Schmidt för att diskutera hur förslaget kunde stoppas.

2 kommentarer:

Jenny Boström (fd Petersson) sa...

Kan bara konstatera att det kommer slå hårt mot våra ideella föreningar. Tack för ett mycket bra inlägg! Jag kommer se till att sprida vidare.

Agneta sa...

Jenny; vet att du jobbat för att föreningarna ska vara fortsatts undantagna från moms - bra att du sprider att det fortfarande finns möjlighet att påverka.