måndag 16 maj 2011

Om Israel. Och vatten. Och high-tech. Och en hel del till.


För en tid sedan arrangerade Samfundet Sverige–Israel Västmanland en galakväll för Israel.

I vänskapens tecken.

En mycket trevlig kväll med mycken musik och många entusiasmerande, personliga talare som berättade om varför de stödjer Israel. Som ambassadör Benny Dagan, riksdagsledamot Fredrick Federley, Samfundets ordförande i Västmanland Stefan Sturesson och dess generalsekreterare riks Bengt-Ove Andersson, landstingspolitikern Samuel Stengård, kommunpolitikern Maria Lindelöf och pastor Mats Nordén från Citykyrkan i Västerås.

Här nedan finns det tal som jag höll – även om jag kortade ner den talade versionen lite.
....................
Herr Ambassadör och andra kära vänner.

Jag känner en stark samhörighet och vänskap med Israel
- den enda demokratin i Mellanöstern.
Fortfarande den enda demokratin - även om det nu finns glädjande tecken på att andra länder är på väg.

Jag är hedrad över att delta i kvällens festligheter.
Och jag är glad att jag fått möjlighet att idag visa mitt stöd för Israel, för Israel behöver sina vänner.
Och, vilket är viktigt att betona, världen behöver också Israel.
....................
Vet du hur mycket 100 liter vatten kostar?
Det frågade min 11-åriga son förra veckan när han hade varit på studiebesök på Mälarenergis Reningsverk.
Nja. Att en liter mjölk kostar ca 8 kronor, det vet jag.
Men 100 liter vatten – nej det visste jag inte priset på.

100 liter kranvatten kostar ungefär 1 krona, sa sonen.
Tänk vad billigt! Och vatten ute i naturen i Sverige är ju helt gratis. Sa sonen.

Jag fick också veta att en person i Sverige förbrukar i genomsnitt ca 160 liter vatten per dygn och att Hässlö Reningsverk producerar 50 miljoner liter vatten varje dygn. Att den totala årsproduktionen vatten i Sverige är ca 1 kubikkilometer (1 miljard kubikmeter), och att det är lika mycket som om man skulle fylla Globen med vatten 1.650 gånger. Och så fick jag en lång rad med tips om hur vi kan minska vår vattenförbrukning och på så vis värna miljön. Till exempel att om man stoppar en kran från att droppa så kan man spara upp till 10 liter vatten/dygn.

I Västerås hämtar vi vårt vatten från Mälaren.
Vi har nästan obegränsad tillgång till detta livselixir.
Vatten.
I Sverige i stort, liksom i en hel del andra länder, har vi inte några större problem med att få fram vatten – vare sig dricksvatten av god kvalitet eller vatten för andra ändamål som vi behöver.

För såväl människor som för djur och växter är vattnet livsnödvändigt.
Rent vatten och sanitet är grundläggande rättigheter som alla på vår jord borde ha tillgång till.

Ändå saknar nästan 1 miljard människor rent vatten.
Varje dag dör, enligt WaterAid, 5.500 barn i sjukdomar som är orsakade av brist på rent vatten.

FN:s råd för mänskliga rättigheter antog nyligen en resolution om rätten till rent dricksvatten och sanitet. Resolutionen antogs enhälligt av rådets 47 medlemsstater. Sverige stod tydligt bakom beslutet genom att vara en av 60 medförslagsställare till resolutionen.

Vatten – en livsnödvändighet.
Som långt ifrån är en självklarhet för många i världen.

Inte heller i landet där det flödar av mjölk och honung är flödet av vatten en självklarhet. Israel har varit tvunget att ta vara på varenda droppe.
Både för sin egen del men också för att fredsfördraget mellan Israel och Jordanien innehåller ett villkor om att Israel måste leverera åtskilliga miljoner kubikmeter vatten till Jordanien varje år.

Israels vattenarbete har varit mycket framgångsrikt.
När nu behovet av vatten på många ställen i världen är akut och intresset för till exempel vattenåtervinning ökar – då har Israel en viktig roll i att fortsätta att dela med sig av sina mångåriga kunskaper, forskning, teknik och genomförande.

* Det handlar om vattenreningsteknik med hjälp av bakterier och ultraviolett ljus.
* Det handlar om avsaltningsanläggningar av stora format som omvandlar saltvatten till färskvatten. Med energisnål teknik.
* Det handlar om att Israel blivit världsledande på att rena avloppsvatten för att bevattna jordbruksmarken. Och att sedan återvinna vattnet igen.
* Det handlar om droppbevattning så att varje planta får exakt den mängd vatten den behöver.
* Det handlar om kunskap (och vilja) hos jordbrukarna att välja de grödor som ger mesta möjliga avkastning på minsta mängd vatten. Jag har t ex läst att i Kalifornien använder jordbrukarna ca dubbelt så mycket vatten för att få samma skörd som i Israel.

Att Israel varit tvungna – och skicklig på - att använda sina vattentillgångar på bästa möjliga sätt har inte bara betalat sig vad gäller jordbruksskördar utan även i export av vattenrelaterat know-how.

Idag finns mängder av israeliska projekt och samarbeten med människor, organisationer och företag i andra länder. Man har konstrakt med indiska staten och samarbetar med flera delstater där. Man tar emot unga australiensiska politiker för att de vill ta del av de vattenprojekt som finns i Israel. Franska ungdomar åker till Israel för att lära sig mer om miljöarbete och tillbringar en sommar med att plantera och ta hand om träd. Israel har samarbetsprojekt med jordanska och palestinska myndigheter.
Listan kan göras hur lång som helst.

Den israeliska miljöorganisationen Keren Kajemet (KKL – Den eviga fonden) har starkt bidragit till vattenutvecklingen i Israel.

KKL som startade 1901 är världens äldsta miljöorganisation.
Som faktiskt öppnade ett lokalkontor i Sverige redan samma år.
All verksamhet finansieras med donationer och bidrag från givare i hela världen.
Idag har KKL kontor i över 40 länder.

Och man sprider sina kunskaper om miljö och ekologi till andra länder och regioner genom olika typer av samarbete.

Under decennier har KKL köpt mark i Israel, planerat träd, dikat ur träsk, anlagt vattenreservoarer och utvecklat infrastruktur. Sumpmark har blivit skogar. Sand har blivit fruktbar jord. Många av kibbutzerna är grundade på mark ägd av KKL. Som också gav lån så att Tel Aviv kunde grundas 1909.

Fram till idag har KKL planterat över 230 miljoner träd och anlagt fler än 200 dammar och vattenreservoarer i Israel. Vattenreservoarer som används till konstbevattning, för att lagra vatten från vårfloderna, förbättring av grundvattnet.

Näst bäst i världen på att återvinna vatten är Spanien – där återanvänds ca 20 %.

Israel återvinner 80 % av allt vatten, det är den högsta återvinningsgraden i världen.

Att få öknen att blomstra är sinnebilden av Israel.
Och en sinnebild av liv.
Israel är idag det enda land i världen som har mer träd och kultiverad mark än vid 1900-talets början.
....................
Kära vänner,

Jag hyser stor beundran inför det som Israel åstadkommit.
Och då inte enbart inom vatten och miljöområdet.

• Israel etablerade till exempel en ögonklinik för sudanesiska flyktingar i Kenya, när en sådan behövdes.
• På uppdrag av Jerusalem AidsProject hjälpte israeliska volontärer för några år sedan somalier i ett flyktingläger.
• Och israeliska skolor har tagit emot flyktingbarn från Darfur.

• Israeliska företag förser 25 % av världens call-centers med hardware och software för att styra telefonsamtalen.
• Ett israeliskt företag är störst i världen på antibiotika.
• Israel har flest nystartade biotech-företag i världen per capita.
• Det ledande databaserade bibliotekssystemet i världen, som används i 70 länder, är israeliskt.
• Israeliska high-tech-företag har tagit fram tekniken till kameror i mobiltelefoner, tekniken för sms och röstsvar, man har tagit fram topp-utrustning när det gäller bröstcancerforskning.
• Israel har, efter USA, flest företag noterade på Wall Street börsen.

Och om ni orkar ni höra lite till;

Israel har per capita:
* Högst andel ingenjörer i världen
* Flest forskare och vetenskapsmän
* Högre andel patent än något annat land
* Flest doktorsavhandlingar
* Flest universitetsexamina per capita i världen
* Hög andel publicerade böcker per invånare (nr 2 efter USA)
* Flest museum

Ja, jag känner stor beundran inför det som Israel åstadkommit.
Och jag känner också beundran inför sättet som israelerna har gjort det på; kombinationen av kunskap, kultur och hårt arbete.

Det är inte utan att jag som svensk känner längtan efter, och kanske viss avund inför, det som – och nu vänder jag mig främst till Ambassadör Dagan - det som ni har gjort:

• ni har lyckats integrera miljoner invandrare
• ni har målmedvetet investerat i utbildning och forskning
• ni är världsledande inom high-tech industrin
• och ni har en fantastisk tillväxt

Förr sas det att Israel fick öknen att blomma.
Nu har Israel dessutom fått vetenskap, kultur och företagande att blomstra.
....................
Vi är många som har mycket att lära av Israel.
Inte minst genom att samarbeta med Israel.

Det är roligt att ikväll ha hört så många politiker som oavsett ideologi och partipolitisk hemvist känner samhörighet med Israel.

Och för mig som liberal är många av Israels kännetecken just de ord som jag ideologiskt bär nära mitt hjärta:

Frihet
Demokrati
Fri press och yttrandefrihet
Bildning
Kultur
Jämställdhet
Brain-power
Tekniktro
Entreprenörskap

Tron på varje medborgares förmåga, vilja och ansvar.
....................
Kära vänner,
Jag ser Israel som ett föregångsland på många sätt och inom många områden.
Att Israel finns – det bidrar till en bättre värld.
Må Israels framtid präglas av fortsatt framgång.

Inga kommentarer: