söndag 3 juli 2011

Det svåra valet mellan gott och ont

Gårdagens ”Under strecket” i Svenska Dagbladet handlar om filosofen Emmanuel Levinas tankar om etik i relationen mellan jaget och medmänniskan. Med anledning av en avhandling av religionshistorikern Stine Holte; ”Meaning and Crisis: Emmanuel Levinas and the Difficult Meaning of the Ethical”.

Det är Jayne Svenungsson, docent i systematisk teologi, (vid Teologiska högskolan i Stockholm,) som skriver. Bland mycket annat tänkvärt:

Efter att ha sett alltför många storvulna visioner resa sig och falla bar Levinas på en djup misstro mot färdigskurna teorier om vad som karakteriserar en god människa eller ett gott samhälle. Det förrädiska med sådana teorier är att de alltför lätt intalar människan att hon står på det godas sida.
Så sant.
Och vidare:
Det svåra valet mellan gott och ont – det val som gör oss till människor – får aldrig överlåtas till kyrkan, nationen eller partiet. Det måste varje dag fattas av den enskilda människan.

Inte heller får kallet att vara en god människa vara förbundet med villkor om politisk eller himmelsk belöning. Etiken, tycks Levinas vilja säga, är alltid till för sin egen skull.
Det är sannerligen inte alltid lätt att vara människa.
Nyttigt att tänka lite extra mellan varven på vad det egentligen innebär – och hur det går att agera och reagera medmänskligt i tanke, ord och gärning.

Inte tokigt heller att bottna med tankar om etik och vad som skapar ett gott samhälle inför några dagar i Almedalsveckan.

2 kommentarer:

Lars-Erick Forsgren sa...

Utan att bli alltför djupsinnig vill jag ändå tillåta mig peka på att detta resonemang är oförenligt med partipiska.
Men för varje ledamots egna ställningstaganden.
Jfr gärna detta: http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2011/07/reinfeldts-svaga-regering.html

Där jag än en ggn åberopar Hans Lindblad - denna ggn för att påvisa hur stark Ullstens regering var jfrt med Reinfeldts nuvarande.

Agneta sa...

Lars-Erick; så sant. Ha en skön sommar!