onsdag 8 februari 2012

Childhood och Barnkonventionen enligt Sophie


Av mina kära vänner hos Liberala Kvinnor Västmanland fick jag idag en gåva som fick det att stockas i halsen och tåras i ögonen. Childhoodarmbandet som Sophie Gyllenhammar Matsson har designat för World Childhood Foundation. Där varje sten representerar en paragraf i FN:s Barnkonvention.

BLÅ - artikel 3.1
Barnets bästa ska komma i första rummet

LJUSBLÅ - artikel 6.1
Varje barn har en inneboende rätt till livet

LILA - artikel 13.1
Barn ska ha rätt till yttrandefrihet

VIT - artikel 19.1
Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld

GUL - artikel 26.1
Barn har rätt till social trygghet

ORANGE - artikel 28.1
Barn har rätt till utbildning

GRÖN - artikel 31.1
Barn har rätt till lek, rekreation, fritid och vila

BEIGE - artikel 34
Barn ska skyddas mot alla former av sexuella övergrepp

ROSA - artikel 35
Bortförande och försäljning av eller handel med barn för varje ändamål och varje form ska förhindras

RÖD - artikel 39
Barn har rätt till psykisk och fysisk rehabilitering samt social återanpassning då det varit utsatt för vanvård, utnyttjande eller övergrepp

Redan tidigare fick jag vid ett mycket speciellt tillfälle Childhoodarmbandet av plastpärlor.

Tänk vad pärlor och färger och fina vänner kan göra en glad.
Liksom armband som påminner om allas rätt till en barndom.

Inga kommentarer: