lördag 1 juni 2013

Studenter + vykort + The International School for Holocaust Studies

(Designers: Yulia Plahotni & Moshe Yevarkan)

För SKMA:s (Svenska kommittén mot antisemitism) räkning hade jag i veckan förmånen att besöka vår samarbetspartner Yad Vashem och ta del av deras verksamhet, främst inom utbildningsområdet. De här vykorten är ett av många exempel på hur The International School for Holocaust Studies vid Yad Vashem arbetar; långsiktigt, metodiskt och pedagogiskt. Vykorten är ett flerårigt samarbete mellan Yad Vashem och The Neri Bloomfield School of Design and Eduction - där studenter inom grafisk design deltar i seminarier om Förintelsen och sen tar fram och ställer ut en vykortsserie till Förintelsens åminnelse. En lika god som enkel idé - med fantastiska alster av de unga formgivarna.

Yad Vashem har bland annat till uppgift att bevara minnet av de sex miljoner judiska offren för Förintelsen samt att föra vidare arvet av Förintelsen till kommande generationer. En av verksamheterna är just den internationella skolan för Förintelsestudier - en skola som organiserar utbildningsprogram och utvecklar undervisningsmaterial för olika målgrupper och utbildningsorganisationer i Israel och utomlands. Mer än 100 medarbetare arbetar tillsammans med tusentals lärare, studenter, soldater och elever varje år för att främja utbildning om, och för att bevara minnet av, Förintelsen. Skolans uppdrag är att utveckla kunskaperna hos lärare från hela världen samt att förse dem med pedagogiska riktlinjer och åldersanpassade verktyg för att undervisa om det svåra ämne som Förintelsen är. Skolans interdisciplinära sätt att närma sig undervisningen – genom konst, musik, litteratur, teologi och drama – ger studenterna en möjlighet att få en bredare förståelse av vad som hände under denna period.

Här finns fler vykort i serien som Plahotni & Yevarkan har designat.
Och här finns mer information om Postcards Design Project - och massor de utmärkta vykorten från de senaste åren.
Och ännu fler vykortsexempel finns här.

Fler länkar:
SKMA:s utbildningar och elevresor
Mer på svenska om utbildningar, seminarier mm vid International School for Holocaust Studies
Yad Vashems hemsida
Toolkit on the Holocaust and Human Rights Education in the EU
Se även mina tidigare bloggar om Yad Vashem:
* ”De skall i mitt hus, inom mina murar, få ett namn, ett äreminne [”Yad Vashem”] ... ett evigt, oförgängligt namn skall jag ge dem.” (Jesaja 56:5)
* Yad Vashem Memorial Pin

Inga kommentarer: