torsdag 11 november 2010

Övervakning är säkerhet? Förlorad integritet är trygghet?

Så har då regeringen presenterat sitt förslag till hur EU:s datalagringsdirektiv ska implementeras i Sverige, se artiklar på DN och i SvD.

”Krig är fred. Frihet är slaveri. Okunnighet är styrka.” skrev Orwell 1948 i sitt då skrämmande framtidsscenario 1984.
Och vad ska vi säga nu? 2010.
Övervakning är säkerhet? Förlorad integritet är trygghet?

I boken 1984 upprätthåller den totalitära staten sin makt genom social kontroll och övervakning. Och övervakningen (faktisk eller upplevd) leder till att människorna anpassar sina tankar och sina beteenden till dem som staten önskar.

Integritet handlar om självkänsla och människovärde.
Och den personliga integriteten förminskas och krymps i takt med att staten ges allt större möjligheter att ta reda på vad vi har för oss.
Jag citerar från Wikipedia:

En stat som saknar eller inte respekterar begreppet integritet gentemot sina medborgare kallas för totalitär, till skillnad från humanistiskt. Människor med högre egen integritet än vad staten kan eller vill erbjuda skydd för, kommer i konflikt med systemet. De som har tillräckligt med civilkurage brukar kämpa för sin rätt till integritet vilket faller inom ramarna för mänskliga rättigheter. Dessa människor kan av totalitära stater stämplas som vanliga kriminella och behandlas därefter. I själva verket handlar det om dissidenter. FN kan blanda sig i om FN:s säkerhetsråd anser att det begås allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna.


Datalagringsdirektivet skulle egentligen ha införts senast 15 mars 2009 men är alltså nu på gång i Sverige. Övriga länder som inte har infört direktivet är Grekland, Irland och Österrike. I Belgien pågår lagstiftningsprocessen. I Tyskland och Rumänien har författningsdomstolarna underkänt de lagar som stiftats i enlighet med direktivet. Högsta domstolen i Irland har begärt en förhandsprövning från EU-domstolen i ett mål som berör datalagringsdirektivet.

I Tyskland gjordes en undersökning efter införandet av datalagringsdirektivet som tydligt visar att det leder till självcensur. 11% av de tillfrågade uppgav att de undvikit att använda E-mail, telefon eller mobiltelefon i vissa fall och 52% uppgav att de antagligen inte skulle använda telekommunikation för känsliga ärenden.

Enligt datalagringsdirektivet ska EU:s medlemsländer lagstifta om att operatörer är skyldiga att spara trafikdata om sina kunders kommunikation per telefon eller mejl. Bland annat gäller det information om vem som har haft en viss IP-adress och när, avsändare och mottagare av SMS och E-mail, information om ringda samtal inklusive platsen där samtalet började och där det slutade mm. Informationen lagras tillsammans med namn och adressuppgifter i mellan 6 och 24 månader. Syftet är att uppgifterna ska kunna användas av polisen när man utreder allvarliga brott.

Här är lagrådsremissen.

Och det kommer tyvärr mer. T ex pågår ett EU-projekt som kallas Indect. Projektet går bland annat ut på att koppla ihop olika register och övervakningskameror i realtid. Så att staten kan hålla koll på allt den vet om oss medborgarna och samtidigt följa och övervaka oss när vi rör oss i samhället. På Indects hemsida kan man se hur det skissas på kopplingar till fysisk övervakning – till exempel med modern, datoriserad kameraövervakning som kan identifiera och följa enskilda individer och analysera deras beteende.

STORK är ett annat projekt som handlar om att utveckla teknik för elektroniska ID-handlingar som ska vara gemensamma för hela EU, och där identifikation ska kunna krävas för allt man gör online.
.....................................................................

Här är några bloggar och artiklar om datalagringsdirektivet:
Camilla Lindberg skrev så här och så här och så här i SvD tillsammans med Mathias Sundin.
Mark Klamberg har skrivit flera bloggar; här finns de.
Lars-Erick Forsgren
Per Pettersson
Maria Abrahamsson
Johan Linander
Henrik Alexandersson (HAX)
Anders Mildner på SvD
DN,

Tidigare i år skrev riksdagsledamöterna Johan Linander och Annie Johansson tillsammans med EU-parlamentariker Lena Ek i SvD att de arbetar för att förhindra att direktivet genomförs i Sverige.
Det ser inte så ljust ut.

10 kommentarer:

Kraxpelax sa...

under ytan

Agneta sa...

Kraxpelax; tack - ska läsa när jag är piggare.

Markus "LAKE" Berglund sa...

Bra skrivet och tack för att du hittade en bra defintion av integritet:

"En stat som saknar eller inte respekterar begreppet integritet gentemot sina medborgare kallas för totalitär"

Mer argument än så bör inte behövas för att en borgerlig regering ska stoppa datalagringen!

Jag skrev också igår:
http://lakonism.blogspot.com/2010/11/datalagringen-dubbelbeskattning-och.html

:-/

Agneta sa...

Markus; bra ju fler som uppmärksammar detta. En mänskligt intressant fenomen (som verkligen inte enbart är kopplat till den integritetsinskränkande utvecklingen) är att det alltid är så mycket svårare att se klart på skeenden när de dels går successivt och man dels är mitt i dem under en längre tid. Vi har en enorm förmåga att anpassa oss - även mentalt. Vilket är en styrka och svaghet för mänskligheten och även för oss enskilda människor. Det finns en historia om en halvkokt groda som exemplifierar detta och som jag ska försöka påminna mig hur det var i sin helhet.

Markus "LAKE" Berglund sa...

Det är inte den här gamla (felaktiga) klassikern du syftar på?

http://www.faktoider.nu/grodkok.html

:-)

Lars-Erick Forsgren sa...

Integritet, adjö.
Jag citerar lite, och länkar till dig.

Lars-Erick Forsgren sa...

Vi ska stänga in oss, det är regeringens budskap till oss, inte dela med oss, inte vara sociala.

Länk här:
http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2010/11/dagens-motto-dela-inte-med-dig-stang-in.html

Anonym sa...

Vägen mot det totalitära samhället banades den dagen vi införde individuella löner. Det var maktens sätt att härska genom att söndra, också ett av Orwells budskap. Det är så hopplöst särskilt när jag ser de apatiska ansiktena med de rädda ögonen, folk som är rädda för sin egen skugga. Så otroligt olikt tiden på 60- och 70-talet då folk sa sin mening. Hopplöst säger jag och när som helst kan vem som helst av oss drabbas. Kolla bara i Stockholm, alla människor som ger upp och kastar sig framför tågen när byråkraterna förstör deras liv. Och vi ser och tiger still. Vid står vid avgrunden.

Shirley

Agneta sa...

Markus; tack, jo den var just den där grodhistorien, synd att det tydligen enbart är en myt och inte bygger på fakta. Icke desto mindre är det så vi människor fungerar. Märkte det t ex för ett antal år sedan när min mor kom på besök, rakt in i vår supervälplanerade vardag. Tyckte vi. Medan hon upplevde den som enormt stressad utan ett uns utrymme för reflektion, stilla samtal mm. Och hon hade rätt. När jag började fundera på hur barnen (som då var små) agerade och reagerade så förstod jag att vårt vuxen-tempo inte alls passade dem och det utrymme som de behövde för att må bra.

Agneta sa...

Anonym; Hmm. Håller med i allt utom det där med att individuella löner är roten till det onda. Måste fundera lite mer på det. Tyvärr är min upplevelse att människor som arbetar i offentlig sektor i högre grad än de som arbetar inom privat näringsliv är rädda för att säga sin åsikt - och att det finns mycken rädsla generellt i offentliga organisationer. Har dock inte sett någon forskning kring detta, så jag vet inte om det verkligen stämmer. Inom kommunal förskola och vård, t ex, har jag många gång upplevt att de anställda inte bara är försiktiga med hur de uttrycker sig till sina chefer utan också till sina fack-representanter.