tisdag 16 november 2010

Från ord till handling - MR-dagarna

Temat för årets MR-dagar passar mig ypperligt; "Från ord till handling".

Ordets makt är stor. Formulerandet av och uppslutningen i världen kring MR-konventionerna är ovärderligt. Och under gårdagen sa Thomas Hammarberg, Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter, att det är viktigt att samtalen och diskussionerna om de mänskliga rättigheterna aldrig stannar upp - detta är ett område som ständigt måste hållas aktuellt. Men till syvende och sist är det ändock genomslaget i människors vardag som räknas. När konventioner och nationell lagstiftning finns på plats så är det ute i barnomsorgen, i skolan, i äldrevården, inom sjukvården, inom socialtjänsten som de mänskliga fri- och rättigheterna ska finnas i verkligheten.

Gårdagen ägnade jag åt seminarier som fokuserar på att stärka barn och ungas mänskliga rättigheter. Bland annat genom att göra Barnkonventionen till svensk lag. Och hur barns rättigheter beaktas, eller inte beaktas, i asylprocessen.

Här finns en artikel som jag skrivit om att försörjningskrav vid anhöriginvandring är ett brott mot Barnkonventionen.
Här finns ett nyhetsbrev som jag skrivit om Barnkonventionen som svensk lag. Här finns en artikel om samma ämne som jag skrivit tillsammans med Erik Ullenhag och Solveig Hellquist.
Och här finns en av mina riksdagsmotioner om att göra Barnkonventionen till svensk lag.
Frisinnad Tidskrift har publicerat en artikel som jag skrivit om barnets rätt till respekt och Janusz Korczak, som var en av initiativtagarna till den första barnkonventionen.
Ett par bloggar som jag skrivit om;
Stärkt rättighetsperspektiv genom Barnkonventionen som svensk lag
Barnafrid - på FN-dagen

3 kommentarer:

Lars-Erick Forsgren sa...

Måste försöka hinna att kolla in de artiklar du nämner.
Och ja, Thomas Hammarberg var en av fpu-ordf på "min tid". Jag blev visserligen en aning besviken när han lämnade fp, men jag erfor snabbt att sin grundläggade ideologi har han aldrig övergivit. Som medborgarrätt, medborgerliga rättigheter. Lyckligtvis.

Agneta sa...

Lars-Erick; Thomas Hammarberg gjorde ett mycket, mycket gediget intryck. Kristallklar i det han sa. Och givetvis mycket kunnig. Härligt också med människor som är trogna sina värderingar.

Lars-Erick Forsgren sa...

Instämmer, och då speciellt när det är så goda värderingar!