måndag 29 november 2010

Tillgänglighet till den politiska debatten

Alla medborgare har rätt till information och nyheter utifrån sina egna förutsättningar. Detta finns reglerat i såväl svenska lagar som i flera av FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna; se till exempel här och här. För att demokratin ska fungera behöver medborgarna vara pålästa och kunniga. Vi behöver kunna göra väl avvägda val baserade på vad vi vet om det svenska samhället och de system som styr vår vardag.

Därför måste den politiska debatten och all samhällsinformation vara tillgänglig för alla. Också för den fjärdedel av Sveriges vuxna befolkning som av olika anledningar har lässvårigheter och behov av lättläst svenska.

Om detta skriver jag tillsammans med andra som värnar tillgängligheten till den politiska debatten i en artikel i dagens Sydsvenska dagbladet.

Inga kommentarer: