lördag 17 mars 2012

Malmö Kommissionen - om barnens situation

Mellan varven blossar debatten om barnens villkor upp.
Ibland handlar den om barnfattigdom. Ibland om situationen för de barn och unga som blivit omhändertagna av samhället. Ibland om kränkningar på nätet. Ibland om att Sverige inte tillräckligt väl lever upp till Barnkonventionen.

Oavsett fokus i debatten, så är det en lång väg kvar till att inte en enda unge i Sverige far illa.

För alla som är engagerade i en bättre värld för barnen finns det anledning att följa Malmö Kommissionens arbete. De tar fram ett vetenskapligt underlag som bas för hur hälsan ska kunna förbättras för alla Malmöbor, särskilt för de mest utsatta. Och ett av de prioriterade områdena är barn och ungas uppväxtvillkor, eftersom villkoren för barn och unga under uppväxten har stor betydelse för både den psykiska och den fysiska hälsan under hela livet. Malmö har en ung befolkning så de ungas livsvillkor är avgörande för stadens utveckling.
Klokt tänkt, tycker jag.

Det handlar om att förbättra livsvillkoren för Malmöborna. En komplex problematik som kräver långsiktiga strategiska beslut och åtgärder. Malmö Kommissionen ska bland annat lämna förslag på mål och strategier. Och peka på eventuella behov av förändringar i den kommunala organisationen, rutiner för samverkan, styrning.

Malmö Kommissionen är politiskt oberoende och leds av Sven-Olof Isacsson, professor emeritus i socialmedicin. Den består av fjorton kommissionärer med en spännande blandning av kompetenser; forskare från olika delar av landet samt personer med unik kompetens om Malmö. Bland andra Tapio Salonen (professor i socialt arbete), Marie Köhler (barnhälsoöverläkare), Nihad Bunar (professor i barn- och ungdomsvetenskap), Ulf Gerdtham (professor i hälsoekonomi), Christer Larsson (stadsbyggnadsdirektör), och Kerstin Larsson (chef för FoU/Utbildning i Malmö) som är lärare och skolledare med lång erfarenhet av att kombinera forskning med praktik inom skolutveckling.

I vissa delar av Malmö lever människorna nästan sju år längre än i andra delar. Orsakerna till de stora skillnaderna är att många saknar de viktigaste förutsättningarna för god hälsa. Som arbete, bra utbildning, acceptabelt boende och ekonomiska och sociala resurser.
Liknande skillnader finns förstås i många städer - och därför finns all anledning att ta del av Malmö Kommissionens arbete. Oavsett var i Sverige vi befinner oss.

Några länkar:
Malmö Kommissionen på Facebook
Seminariet om flyktingbarns hälsa
Seminarium Skollyft eller skolras?
Rapporter från Malmö Kommissionen
Barnombudsmannen Fredrik Malmbergs blogg
Nu har alla ett ansvar
Elever är individer
En stad, två världar
Haltande integration för flyktingbarn
Hård kritik mot mottagningssskola
Jakten på det demokratiska lärandet
Uppmärksamma barnens behov
Västerås Barnombud på Facebook
Rädda Barnen
UNICEF
ATSU - att trygga sexuellt utnyttjade

Inga kommentarer: