lördag 5 maj 2012

Är detta en människa?

Jag läser för tredje eller fjärde gången Primo Levis Är detta en människa?
Utgiven i en upplaga om ett par tusen exemplar 1947. Reviderad och nyutgiven 1958. Översatt till svenska 1988.
Det är ganska många år sedan jag läste den sist.

Primo Levi - Författare. Poet. Doktor i fysik och fysik. Partisan. Auschwitz-överlevare.

Boken är Primo Levis vittnesbörd om hans tid i lägret.
I förordet skriver han att boken inte har några ohyggliga detaljer att tillfoga till det som världens alla läsare känner till om förintelseläger. Och fortsätter:
Den har inte skrivits i syfte att föra fram nya anklagelsepunkter; kanske kan den snarare tjäna som underlag för ett stillsamt studium av en del sidor av människosjälen.
I den utgåva som jag läser nu, finns en efterskrift där Primo Levi har tagit med sina svar på några av de frågor som skolelever som läst boken ofta ställer. Där för han bland annat ett intressant resonemang kring om det går att begripa nazisternas hat mot judarna. Så här skriver han:
Jag måste erkänna att jag föredrar den anspråkslöshet med vilken av några av de mest betydande historikerna (Bullock, Schramm, Bracher) bekänner att de inte begriper Hitlers och tyskarnas furiösa antisemitism. Kanske är det så att man inte kan begripa det som hänt, att man rentav inte bör begripa det, ty att begripa är nästan att rättfärdiga.
Och:
...i det nazistiska hatet finns ingen förnuftsmässighet...Vi kan inte förstå det; men vi kan och måste förstå var det kommer ifrån och vara på vår vakt. Om förståelsen är omöjlig så är kännedomen desto nödvändigare, ty det som har hänt kan upprepas, sinnena kan återigen förledas och fördunklas, också vårt eget.
 Så här skriver Levi om sitt språkliga uttryck i boken:
...jag tror på förnuftet och diskussionen som de förnämsta medlen till framsteg och därför väljer jag rättsskipningen framför hatet. När jag skrev min bok bestämde jag mig just av det skälet för vittnets sansade och nyktra uttryckssätt, inte offrets klagande och inte heller hämnarens uppbragta: jag tänkte att ju mer objektiva och ju mindre känslomässiga mina ord lät, desto mer trovärdiga och effektiva skulle de bli...
Trovärdiga och effektiva är sannerligen hans ord.
Knivskarpa.
Ohyggligt är intrycket.

Läs gärna tankar om boken på bookplanet

Och läs allra helst boken, förstås.

Här är några fler recensioner, artiklar och bloggar om Är detta en människa:
Dagens bok
Bokpuffen
Boksidan
Tidningen Kulturen
Lyrans Noblesser

Inga kommentarer: