onsdag 23 maj 2012

NIMBY

Lärde mig ett nytt begrepp häromsistens.
NIMBY.
Not-in-my-back-yard.

Ja, fenomenet kände jag så klart till.
Att man opponerar sig mot t ex byggandet av ett fängelse, ett behandlingshem eller ett hem för ensamkommande flyktingbarn - inte för att verksamhetens inte behövs, utan för att man inte vill ha det i närheten av sig själv. Och där man lägger stor tid, kraft, energi och ibland också pengar, för att hitta de rätta argumenten för att verksamheten inte ska hamna i närheten av där man själv bor eller arbetar.

Men begreppet, förkortningen var ny för mig.
NIMBY.
Låter lite rart.
Men är väl inte ett så smickrande beteende. Oavsett hur mänskligt det är.

Så här står det bland annat på Wikipedia:
De som är kritiska mot protesterna, och använder begreppet Nimby om dem, menar att de protesterande utgår från egennyttan och inte protesterar mot företeelsen som sådan, utan endast mot placeringen i deras närområde. Kritikerna menar att många av protesterna endast bygger på rädsla och fördomar och att de inte förstår att det är svårt att bygga nya sådana verksamheter eller flytta dem, eftersom de nya kringboende protesterar och överklagar, medan de kringboende kring befintliga sådana verksamheter vant sig vid dem, eller gett upp protesterna.
Jag funderar på om inte fenomenet kan leda till eftertanke även inom andra områden. Benägenheten att hitta rationella (och "politiskt korrekta") argument för att rättfärdiga känslomässiga reaktioner som inte helt stämmer med de värderingar som vi vill stå upp för. Eller när olika värderingar krockar. Beteenden och åsikter som vi inte riktigt vill kännas vid - som vi ibland berättigar genom rationella argument. Och där vi ibland lyckas övertyga oss själva.
NIMBY

Inga kommentarer: