tisdag 10 juli 2012

Klockspelet i Stadshustornet: STOR-DUM


Stadshustornet i Västerås har Sveriges största klockspel; 47 klockor.

Tornet och klockspelet invigdes 1960. Klockorna spelas dels för hand och dels via klockautomatik. Från början styrdes klockspelets automatik av utstansade hålremsor i plast men nuförtiden styrs automatiken digitalt.

Eftersom jag gillar både Stadshuset, tornet och klockspelet mycket, kommer jag att blogga om de olika klockorna ett tag framöver. Klockorna är som sagt många, så det lär ta en stund. Gå gärna in i vestibulen till Västerås Stadshus – där finns en bronstavla (ett konstverk i sig) med ett urval av klockpoemen.

Jag börjar med Grupp 1 och STOR-DUM:
STOR-DUM
heter jag
Jag är den
som ringer in
din arbetsdag
Livet är en evig möda
En gång slår jag vid din grav

På Wikipedia står det så här:
Totalt består klockspelet av 47 klockor som omfattar fyra oktaver, varav den största klockan har en diameter på 155 centimeter och en vikt på 2410 kilogram. Den minsta klockan väger 11 kilogram och har en diameter på 21 centimeter, och den totala vikten på samtliga klockor är cirka 15 ton. Varje klocka har ett namn och ett poem ingjutet författat av Bo Setterlind, vilket även resulterade i en diktsamling med namnet Klockorna, med illustrationer av Osmo Isaksson.
Så här skriver Bo Setterlind i förordet till den tredje upplagan av Klockorna:
Inskriptionerna på de fyrtiosju, tempererat stämda och över fyra oktaver famnande klockorna i klockspelet i Västerås’ stadshus är mitt debutarbete som upphovsman till klockinskriptioner. Det var en mäktig uppgift, som uppdragsgivaren, Västerås’ stad, inspirerad av arkitekten Sven Ahlbom, ställde mig inför. Varje klocka skulle få ett namn och ett poem.
 Och så här står det i en folder från Västerås Stad:
År 1958 utlystes en pristävling i att komponera musik till klockspelets automatik.
......
Första pris gick till ”Tideräkning” av Per Ahlbom, andra pris till ”Blåters” av Ingvar Lidholm och tredje pris till ”Lördagsspel” av Werner Wolf Glaser. Som alternativ till den nämnda prisbelönade musiken för automatik spelas sedan år 2002 varje heltimme, måndag till fredag mellan klockan 7 och 21, lördag och söndag mellan klockan 9 till 21, melodier av känd karaktär nyarrangerade för klockspel. Dessutom spelas nykomponerade preludier strax före klockan 12.00 varje dag. Förutom det automatiska spelet ges konserter manuellt klockan 12.00 varje lördag maj till september, samt samma tid varje onsdag under juni till och med augusti. Konserter ges även sista april, nationaldagen, midsommar, skyltsöndagen, Lucia, jul och nyår samt vid andra speciella tillfällen.

Den som vill läsa mer om klockorna kan göra det:
* I Bo Setterlinds: Klockorna
Osmo Isaksson som gjort illustrationerna har bl a undervisat vid Västerås Konstskola.
* Och på Västerås Stads hemsida (där det också finns en folder att ladda ner med massor av intressant information, bl a om dagens fem klockspelare och vilka melodier som spelas när).

Den som vill ha mer information om Stadshuset kan läsa om det här och här. Arkitekt var  Sven Ahlbom som var stadsarkitekt i Västerås på 30- och 40-talen och som också ritade Västerås Stadsbibliotek, en av mina absoluta favoritbyggnader.


Inga kommentarer: