onsdag 2 juni 2010

Stärk rättighetsperspektivet genom Barnkonventionen som svensk lag

I dagens Aftonbladet skriver jag tillsammans med Erik Ullenhag och Solveig Hellquist om att Barnkonventionen måste bli svensk lag.

Övergrepp och kränkningar av barn i samhällets vård tillhör inte historien – övergrepp sker även i dag. För att värna dessa mest utsatta barn ska rättighetsperspektivet stärkas i de lagar som styr tvångsplacering av barn och ungdomar. Och FN:s Barnkonvention göras till svensk lag.

Radioprogrammet "Kaliber" har avslöjat grava missförhållanden på statliga ungdomshem. Programmet återger t ex flera fall där barn hållits isolerade och, enligt Statens Institutionsstyrelses (SiS) egen dokumentation, kissat eller kräkts på golvet i isoleringsrum som saknar toalett och tvingats att själva torka upp efter sig.

Institutionscheferna har nu anmält samtliga fall till granskning av Socialstyrelsen för att få klarhet i vad som skett. Och SIS har stramat upp rutinerna genom riktlinjer för vad som är att betrakta som god omvårdnad på de statliga ungdomshemmen.

Det är i svåra lägen som rättigheterna i Barnkonventionen ställs på hårdast prov. Och det är för de allra mest utsatta barnen och ungdomarna som det har störst betydelse att vi ser till att rättigheterna i Barnkonventionen efterlevs. Genom att införliva Barnkonventionen i svensk lag skulle skyddet för de mest utsatta barnen öka.

Alliansregeringen har sedan årsskiftet skärpt tillsynen över den sociala barn- och ungdoms­vården. Socialstyrelsen har sedan dess ansvaret också för att granska vården på de statliga ungdomshemmen. Det är bra att Socialstyrelsen tänker göra en samlad tillsyn av samtliga ungdomshem. Men mer behöver göras.

Lagen om vård av unga (LVU) och Lagen om sluten ungdomsvård (LSU) måste ses över så att rättighetsperspektivet blir tydligare. Och Barnkonventionen måste bli svensk lag. Se även Folkpartiets barnpolitiska program, Se till mig som liten är.

Och min riksdagsmotion om Barnkonventionen som svensk lag.

Se även Barnombudmannen Fredrik Malmbergs artikel i gårdagens Aftonbladet.

Andra som bloggat om Barnkonventionen som svensk lag; Liberati, Michael Gajditza, Jan Rejdnell

3 kommentarer:

Anonym sa...

Kanon BRA Agneta =)
man blir verkligen glad att du kämpar för våra barn. Du gjorde det under Landsmötet 2009 och du gör det nu.
Mycket bra jobbat. Du motiverar verkligen.

Agneta sa...

Anonym; Tack. Steg för steg tar vi nu Barnkonventionen framåt till lag.

Anonym sa...

Röstade du för eller emot att polis skall kunna ta urinprov på barn under 15 år?