måndag 31 januari 2011

Dags för en genomgripande skattereform

Sedan "århundradets skattereform" genomfördes på 1990-talet har mycket hänt. 2000-talet har visat att globaliseringens inverkan är betydligt starkare än för 20 år sedan. Trycket från den internationella konkurrensen att sänka skatter är starkt. Den demografiska omvandlingen, dvs en allt äldre befolkning, kommer samtidigt att öka trycket på offentlig finansiering av pensioner, äldreomsorg och vård.

Samtidigt har mycket omfattande förändringar gjorts i de olika regelverken under de senaste 20 år. I mångt liknar det svenska skattesystemet idag en schweizerost. Särlösningar är legio, de samhällsekonomiska kostnaderna blir högre, gränsdragningsproblemen är stora och stabiliteten i skattesystemet minskar. Jag menar också att ju svårare det är för enskilda människor och företag att överblicka skattesystemet, desto mindre blir rättssäkerheten.

Det behövs definitivt en ny, genomgripande skattereform som tar ett samlat grepp om beskattningen. Där marginalskatterna sänks genom att inkomstskatten blir plattare, där värnskatten tas bort och skattedelarna i arbetsgivaravgifterna successivt avvecklas. Där rättssäkerhet, inte minst för företagare, i skattehanteringen ökar. För vi behöver ett rättssäkert, enhetligt skattesystem som gynnar arbete, företagande och tillväxt i en internationaliserad värld med tuff konkurrens.

Riksdag & Departement skriver intressant om detta men jag kan dessvärre inte hitta artikeln "Skattereform blev ett lapptäcke" på nätet. Bland annat skriver Anders Orrenius i artikeln att enligt Riksrevisionen har skattelagarna sedan reformen på 1990-talet ändrats 509 gånger. Och Krister Andersson (chef för skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv) säger; "Särskilt viktigt för industrin är att förbättra förutsättningarna för investeringar genom att sänka skatten på kapital, om vi ska värna om att behålla forskning och utveckling i Sverige. Men det handlar också om att sänka inkomstskatten. Om man räknar in den del av arbetsgivaravgiften som är en ren skatt har vi en högsta marginalskatt på 67 procent idag."

Läs gärna mer om skatter i Folkpartiets entreprenörskapsprogram "Ett Sverige fyllt av entreprenörskap och företag" - jag hade förmånen att ingå i den grupp som under den eminenta Karin Pilsäters ordförandeskap arbetade fram programmet som antogs vid Folkpartiets Landsmöte hösten 2009.

Inga kommentarer: