söndag 23 januari 2011

Trädens födelsedag

Jag var idag på ett ljust högtidlighållande och seminarium; Tu Bishvat. Trädens födelsedag, eller nyår. Anordnat av Keren Kajemet, en av världens äldsta miljöorganisationer.

Trädens nyår, då jordbruksåret startar i Israel - firar naturens skiftningar. Och firas bland annat genom trädplanering - ett effektivt sätt för jordbrukssamhällen att skydda sina odlingar. I Israel för att hindra att ökensanden brer ut sig. Genom att Tu Bishvat gjordes till trädens födelsedag, så går det lättare att bestämma åldern på ett träd - eftersom man enligt Bibeln inte ska äta trädets frukt förrän på femte året.

Talare under seminariet var bland andra ordförande i Keren Kajemet Sverige Max Federman, ambassadör Benny Dagan, Judith Perl-Strasser från Keren Kajemet Jerusalem och Dr Yossi Leshem. Med oss hem fick vi en påse med blomsterfrön från Keren Kajemet skogarna i Israel. Som jag hoppas ska blomma på vår uteplats i sommar.


KKL, Keren Kajemet LeIsrael, grundades 1901 och har idag lokalkontor världen över. Under decennier har KKL köpt mark i Israel, planerat träd, dikat ur träsk, anlagt vattenreservoarer och utvecklat infrastruktur. Sumpmark har blivit skogar. Sand har blivit fruktbar jord. Många av kibbutzerna är grundade på mark ägd av KKL - som också gav lån så att Tel Aviv kunde grundas 1909. Fram till idag har KKL planterat över 230 miljoner träd och anlagt fler än 200 dammar och vattenreservoarer i Israel. Vattenreservoarer som används till konstbevattning, för att lagra vatten från vårfloderna, förbättring av grundvattnet mm. KKL arbetar med brandbekämpning, ekoturism, markvård, rening och återanvändning av avloppsvatten, avsaltning av havsvatten, forskning inom vattenområden, samarbetsprojekt med jordanska och palestinska myndigheter. Och mycket annat som vårdar och utvecklar miljön.


Den som vill läsa mer om Tu Bishvat kan göra det här på sajten Judaistik.se.

Och här finns mer information om Keren Kajemet.

2 kommentarer:

Helena von Schantz sa...

Härligt ljust inlägg, Agneta. Jag bodde i Israel ett år för länge sedan och blev väldigt imponerad av hur man spottar i nävarna och planterar där inget ser ut att kunna växa.

Agneta sa...

Helena; ja, det är ett fantastiskt och idogt arbete som görs.