lördag 2 juni 2012

"Jag är inte...

...rasist, men..."
Rakel Chukri skriver i dagens Sydsvenskan en läsvärd artikel om antisemitism och att respekten för varje människa måste vara förbehållslös.
Bland annat nämns en paneldebatt på Moriskan om antisemitismen i Malmö - en debatt som också sänts i Konflikt i P1.
 Jag citerar från artikeln:
Det fanns alltså flera centrala frågor som programledaren borde ha ställt till Reepalu. Hur ska problemen i just den här staden lösas? Vad gör vi åt de skolor som inte tydligt markerar att varje människa är okränkbar. Vad gör vi åt att många judar inte vågar bära religiösa symboler i det offentliga?
I stället tilläts diskussionen segla iväg till … Mellanöstern. När det var dags för frågor sa flera i publiken att de var emot all form av rasism för att sedan lägga till ordet ”Men”.
Men … varför attackerades Gaza 2008?
Men … varför får palestinier inte flytta tillbaka till sitt hemland?
Men…varför anordnades en manifestation på Stortorget 2009 där det förekom Israelflaggor?
Det är just detta ”men” som är så försåtligt. Respekten för varje människa måste vara förbehållslös. Det är inte dina politiska åsikter eller religiösa övertygelse som ska bestämma om du får känna dig trygg eller inte.
Inga "...men...", alltså.

Inga kommentarer: