fredag 18 december 2009

EU-terminologi

Har just haft sammanträde i EU-nämnden.
Och fascineras fortfarande efter 3.5 år som ersättare där av de termer och uttryck som används. Några axplock från dagens sammanträde, som förutom Köpenhamnskonferensen mest handlade om andra miljöfrågor:
- tvärsektoriellt
- Sveriges ekonomiska zon
- kombinationseffekter
- regionala strategier
- genetiskt modifierad organism
- utsläppsnormer
- FN:s ramkonvention
- bredda normpersonen
- substitutionsprincipen
- den svenska ståndpunkten
- bör hanteras
- rådspromemoria
- förhandlingsupplägg
- vägledande handlingsplan
- uteslutningskriterierna
- den kommenterade dagordningen
- frågan är på bordet
- reviderad förordning
- biodiversitetens inneboende värden
- EU:s ekologiska fotavtryck
- biociddirektivet
- direkta budgetära konsekvenser

Och så finns ju alla underbara förkortningar; RoHS, CATS, UfM, CBD, COP, TEEB, GMO, GAERC, PPP, HELCOM, REACH, ECHA, WEEE.....

4 kommentarer:

Anonym sa...

inte lätt inte med alla förkortningarna. De verkar vara för många, det måste man hålla med om.

Agneta sa...

och detta var ju bara några exempel från ett enda möte - man lär sig ju så småningom de vanligaste men frågan är om det inte går att hantera språkbruket på ett enklare sätt

Lennart Bladh sa...

Här kommer lite läsning ifrån Svenska Institutet FMS. Det har du väl inte hört talas om, eller?

Min blogg http://fms-gotland.blogspot.com/

eller hemsidan www.fms.se

Mvh

Lennart Bladh

Agneta sa...

Lennart - tack för infon./Agneta