tisdag 1 december 2009

Barnets rätt till respekt - Janusz Korczak

Under året har jag vid olika tillfällen och i olika sammanhang stött ihop med Janusz Korczak. Och blivit mer och mer sällsamt förtjust i denna barnläkare, författare och pedagog ur det förgångna. Kanske just för att han så närvarande och påtagligt aktuell även idag.

Igår hade jag förmånen att träffa Sven Hartman och Ylva Wibaeus från Svenska Korczaksällskapet. Och ånyo greps jag av en stor ödmjukhet inför de tankar kring barn och barns rättigheter som Janusz Korczak framförde för över 80 år sedan. Inte för inte kallas han pionjär i det internationella arbetet för barns rätt - och hans tankar bidrog till att lägga grunden för Barnkonventionen. Som jag uppfattar Janusz Korczak så förespråkar han inga pedagogiska måsten - det handlar mer om hur man som vuxen förhåller sig till ett barn; med respekt och utifrån att varje barn är en individ med egna erfarenheter.

I trettio år levde han tillsammans med övergivna barn på barnhem i Warszawa. Han skapade en verksamhet som byggde på barnens demokratiska och aktiva deltagande i sin egen vardag. Under 2:a världskriget mördades Korczak tillsammans med barnhemsbarnen i det nazistiska förintelselägret Treblinka.


"Barnets rätt till respekt" och "Hur man älskar ett barn" är två av hans böcker. Där språket i sig (tack för så utmärkta översättningar!) bidrar till, ja nästan en känsla av poesi mellan varven. Hos mig framkallar texterna en stark vilja att vara en god förälder. En god medmänniska. Och viljan är ju en start.

Ett smakprov:
"Respektera det som är just nu, varje timme och dag. Hur skall barnen kunna klara sig i morgon om vi inte tillåter dem ett medvetet och ansvarigt liv idag?"

Janusz Korczaks tankar är angelägna. Läs hans böcker. Fundera på budskapet. Sprid hans namn och de insikter som du själv gör när du läser hans tankar.

1 kommentar:

Anonym sa...

Fantastisk man. En stor humanist.