torsdag 10 december 2009

Liberalen Lagerlöf

Idag är det hundra år sedan Selma Lagerlöf fick Nobelpriset i litteratur. Många läser och älskar fortfarande hennes böcker. Få känner dock till att att Selma Lagerlöf var folkpartist.

Selma Lagerlöf var på många sätt en föregångare - den första kvinnan som fick Nobelpriset i litteratur, den första kvinnan i Svenska Akademien, den första kvinnan som avbildades på en svensk sedel. Hjalmar Gullberg sa i sitt inträdestal när han 1940 efterträdde Selma Lagerlöf i Svenska Akademin att hon var ”drottningen i vår litteratur, den mest berömda av svenska kvinnor i världen sedan Heliga Birgitta".

Selma Lagerlöf blev medlem i frisinnade landsföreningen 1916 och förblev organiserad liberal livet ut. 1934 var hon en av dem som skrev under uppropet för Folkpartiets bildande. Selma Lagerlöf var också aktiv i kommunalpolitiken.

Selma Lagerlöf tog avstånd från förföljelsen av judarna i Tyskland på 1930-talet. Hon hjälpte också den tyska författarinnan Nelly Sachs, senare även hon Nobelpristagare i litteratur, att fly till Sverige 1940.

Selma Lagerlöf var, som många andra liberala kvinnor, tongivande i kampen för kvinnlig rösträtt. Vid demonstrationer bars Selma Lagerlöfs porträtt för att uppmärksamma att en av Sveriges mest beundrade kulturpersonligheter nekades att rösta. Hon höll ett brinnande anförande i rösträttsfrågan på en internationell kongress i Stockholm 1911 och även när rösträttssegern firades 1919.

Den svenska liberalismens historia har en rad modiga, begåvade och banbrytande kvinnor som gjort mycket för jämställdheten. Fredrika Bremer, Elin Wägner, Kerstin Hesselgren, Elisabeth Tamm, Ada Nilsson, Honorine Hermelin, Ingrid Gärde Widemar, Ingrid Segerstedt Wiberg och många fler.

Vid FN:s millennietoppmötet i september 2000 enades världens ledare om att insatser för jämställdhet mellan kvinnor och män är ett av de absolut effektivaste medlen för att bekämpa vår tids stora utmaningar i världen som fattigdom, hunger och sjukdomar. Så det finns mycket kvar att göra för dagens liberala kvinnor.

Sverige var det sista landet i Norden som införde rösträtt för kvinnor 1921. Liberalen Lagerlöf bidrog inte bara till vårt kulturarv utan medverkade också aktivt till att Sverige blev en demokrati. Selma Lagerlöf var mycket mer än en sagotant från Värmland och förtjänar en plats i svensk demokratihistoria.

2 kommentarer:

Anonym sa...

visste inte att hon var folkpartist

Agneta sa...

Nej, så är det faktiskt med många framstående och engagerade kvinnor genom historien. De var liberaler (och ofta mycket drivande i samhällsdebatten) men det nämns sällan.