måndag 15 februari 2010

Om att varumärkesdeklarera politiker

Idag skriver både Expressen och DN om provval och personval.

DN har en intressant vinkling kring att partierna/nomineringskommittén har en uppgift att VDN-märka de politiker som ska finnas med på partiets listor. Detta eftersom de interna provvalen ju enbart är rådgivande. En grannlaga uppgift, denna kvalitetsgranskning! Som givetvis ställer mycket höga krav på vilka personer som sitter i dessa nomineringskommittéer - det kan ju knappast vara personer som själv kandiderar - då blir det inte mycket trovärdighet i kvalitetsgranskningen. En konsekvens borde också, tycker jag, vara att kandidaterna i så fall granskas innan provvalen, annars blir ju provvalen bara ett spel för galleriet. Har en kandidat blivit granskad och godkänd före provvalet - då kan listordningen i hög grad följa medlemmarnas vilja.

Om vi i framtiden får renodlade personval, vilket är min förhoppning, så kan partiernas roll koncentreras på att se till att de personer som ska finns på partiets lista står för den ideologi och de viktigaste ingredienserna i partiets politik. Några provval behövs inte. Kandidaterna kan sättas i bokstavsordning. Och av väljarna kan krävas att de sätter ett kryss för den kandidat de helst vill se vald. Jag tror dock att det lär ta ett bra tag innan vi kommer så långt. Vilket är synd. Jag menar att ett sådant system skulle innebära att partierna lämnar ifrån sig mycket av sin makt till väljarna. Jag tror också att renodlade personval skulle innebära starkare politiker som också måste ta ett större personligt ansvar för hur de driver (och röstar i) sina frågor. Sannolikt skulle ett sådant system både öka intresset för politiken och demokratin.

Folkpartiet anser att väljarnas kryss helt ska avgöra vilka som blir valda men att det är partierna som ska rangordna kandidaterna på listan. Jag håller med om att kryssen ska avgöra - men håller inte med mitt parti om att partierna ska rangordna.

Liberala som skrivit och bloggat om personval och provval den senaste tiden: Per Pettersson, Sebastian Hallén, Tommy Rydfeldt,

1 kommentar:

Lars-Erick Forsgren sa...

Det är klart att ngt slags granskning måste ske eftersom man väljs under ett partinamn.

Men "varligt"... och en invändning jag själv gör är att partierna själva numera inte själva står för sin ideologi... knappast ens för sina partiprogram.

Ett sätt vore förstås att inte kandidera under partinamn, utan en gemensam lista för alla partiers kandidater. Men möjligen med partinamnet som ngt slags upplysning efter namnet i likhet med ålder, yrke, bostadsort.