tisdag 14 juni 2011

Gärna driva men inte kasta sten - om Västsahara

Marocko har sedan 1975 ockuperat Västsahara.

Västsaharier fängslas, torteras och "försvinner". Även kvinnor och barn.
De västsahariska flyktinglägren i Tindouf (västra Algeriet) ligger i en steril öken; dåligt med mat och dåligt med vatten. Den humanitära nöden är stor. De västsahariska flyktingarna är helt beroende av bistånd från det internationella samfundet för sin överlevnad.
Ockupationsmakten Marocko drar ekonomisk vinning av Västsaharas naturtillgångar (t ex genom fiskeavtal med EU).
Och begår ständigt brott mot västsahariernas mänskliga rättigheter.

Västsahara är en av de frågor som funnit längst på FN:s bord. Otaliga är de beslut och resolutioner som klubbats för att åstadkomma en förändring för det västsahariska folket. I verkligheten händer tyvärr inte mycket.

Jens Orback, generalsekreterare på Olof Palmes Internationella Center, uppmanar i en artikel i dagens DN svenska politiker att bland annat se till att Sverige erkänner Västsahara.
Det gör han rätt i.
Det vore ett välkommet ställningstagande.
Samtidigt som Orback skriver att det inte finns någon anledning att göra partipolitik av frågor som rör Västsahara, så kan han tyvärr inte avhålla sig från att ge folkpartister som Birgitta Ohlsson och Cecilia Malmström ett tjuvnyp. Två politiker som enligt mig har arbetat oerhört målmedvetet och rakryggat för Västsahara under många år.

Orback skriver att Ohlsson och Malmström varit tysta i Västsahara-frågan sedan februari 2006 och att Folkpartiets mycket aktiva ställning saknats under senare år. Detta stämmer dock inte.
Några exempel:
* Krönika av Birgitta Ohlsson i Tidskriften Västsahara - med tydliga ställningstaganden.
* Artikel om att Sverige måste säga nej till ett nytt fiskeavtal med Marocko - bl a undertecknad av Folkpartiets tre EU-parlamentariker Marit Paulsen, Olle Schmidt och Cecilia Wikström.
* Krav från över 30 nordiska parlamentariker (däribland flera folkpartister) till sina respektive regeringar att förhindra ett förnyande av EU:s fiskeavtal med Marocko om inte de västsahariska vattnen undantas i avtalet.
* Olle Schmidts blogg om att ta upp fiskeavtalet vid besök i Marocko.
* Marit Paulsen fördömer i en artikel fisket i Västsaharas vatten.
* Birgitta Ohlssons uttalanden vid Emmaus Stockholms klädinsamling till Västsaharierna.
* Newsmill-artikel av bl a Fredrik Malm om att lyfta fram människorättsbrotten i Västsahara i ljuset.
* LUF-ordförande Adam Cwejman om Västsahara.
* Anita Brodén skriver i Svenska Dagbladet tillsammans med en rad undertecknare att EU:s olagliga fiske i Västsahara måste upphöra.
* Johan Chytraeus uttalande i samband med European Coordination Conference for solidarity with the Sahrawi People.
* En av mina tidigare bloggar om Framgång för vår Västsahara resolution på ELDR

Som politiskt initierad bör det väl också föresvävat Jens Orback att de folkpartistiska ministrarna varit pådrivande i att Alliansregeringen i vintras röstade nej till ett förnyat fiskeavtal mellan EU och Marocko eftersom avtalet inte exkluderade de västsahariska vattnen.

Lite mer ödmjukhet skulle inte skada, tycker jag.
För vad Orback inte skriver, är att inte heller han själv under sin tid som s-minister fick igenom ett erkännande av Västsahara hos sin egen dåvarande socialdemokratiska regeringen.
Att arbeta politiskt är sannerligen inte att alltid få exakt allt som man vill, inte ens i frågor som man brinner för. Och det vet Jens Orback. Jag är glad att han driver de mycket angelägna frågorna som rör Västsahara. Men att kasta politiska stenar när man sitter i glashus, det tror jag inte är en fruktbar väg för den som verkligen vill åstadkomma resultat.

..................................................................................

För ett par år sedan fick människorättsaktivisten Brahim Dahane, försvarare av mänskliga rättigheter i Västsahara, Per Anger-priset som delas ut av Forum för Levande Historia.

För den som vill veta mer om Västsahara och som privatperson vill engagera sig för Västsahara finns bra information på VästsaharaAktionens hemsida.

Här är en länk till en tidigare Berliner-blogg om Västsahara:
Ett bra regeringsbeslut om Västsahara men dåligt av EU:s fiskeråd

Och här är en länk till en av mina tidigare riksdagsmotioner som handlar om Västsaharas självbestämmande

2 kommentarer:

Anonym sa...

The Western Sahara is doesn’t an independent state. The Western Sahara is a southern territory in Morocco. The Western Sahara was recovered by steps in the Madrid’s Agreement between Morocco and Spain.

The "Sahrawi Arab Democratic Republic" exists only in the Internet. It is not recognized by many countries and many countries have withdrawn their recognition of the Republic. The Sahrawi tribes spread across four countries, namely Morocco, Mauritania, Algeria and Mali.
The referendum is neither technically nor politically applicable.

The majority of the Sahrawi people lives in the south of Morocco and is within within at a Royal institution institution CORCAS represented. The Polisario Front is not the sole representative of the Sahrawi people. Many Sahrawi are willing to return to Morocco from the camps of Tindouf, are still preventing to doing it. The Polisario Front lacks the freedom of movement of the population in the camps of Tindouf and makes it muzzle.

Morocco doesn’t violate the human rights in Western Sahara and doesn’t suppress the Sahrawi voices, the taking party for the self-determination. Contrary, Morocco has introduced deep reforms in this area and has taken huge steps to ensure that human rights should to be respect. Morocco doesn’t prohibit the freedom of the expression in Western Sahara. In contrast, many Saharawi, to the separatist relieved haves Moroccan passports and are traveling freely to express them. There aren’t Sahrawi Political prisoners. All ware released thanks the royal amnesty. There are Sahrawis who they are living in Morocco and they are returned voluntarily to Morocco. This Sahrawis are unionist. It's Polisario, that doesn’t respect human rights. It’s is keeping people in the camps of Tindouf, forbids them to move freely, controlled the refugee camps and suppresses the humanitarian assistance, that expense to the refugees in the camps, and which Polisario enables them to enrich themselves. Polisario doesn’t allow a count of the population of the camps and is carried out. Polisario is practicing dark-skinned in the camps to the Sahrawi people.

Agneta sa...

Dear Anonym (whoever you are); Clearly we have very different opinions regarding Westerna Sahara, Morocco and the Sahrawi people.

The people of Western Sahara has the right to self-determination and self-government (UN GA Resolution 1514 and SC Resolution 1754) and Morocco’s legal claims on the Western Sahara territory have been rejected (International Court of Justice, Oct 16 1975).

No states have accepted Moroccan sovereignty over Western Sahara but some 60 states have recognized the Saharawi Arab Democratic Republic (SADR).

Please read the Amnesty International Report 2011 about state of human rights in the Middle East and North Africa: http://www.amnesty.org/en/library/info/POL10/012/2011/en

Please also read the Human Rights Watch World Report, the annual review of human rights practices around the globe, where the Morocco/Western Sahara chapter states that several Sahrawi independence activists, human rights defenders, and journalists spent time behind bars in 2010 for peacefully expressing their views. Ande that Moroccan courts also convicted defendants in unfair trials, failing to assure their rights to produce evidence and admitting confessions that had been extracted after illegal detention or torture: http://www.hrw.org/en/news/2011/01/24/moroccowestern-sahara-dissidents-prison-unfair-trials

And also the Human Righs Watch documents on how Morocco uses a combination of repressive laws, police violence, and unfair trials to punish Sahrawis who advocate peacefully in favor of independence or full self-determination for the disputed Western Sahara: http://www.hrw.org/en/reports/2008/12/19/human-rights-western-sahara-and-tindouf-refugee-camps-0

And the UN resolution that, among other things, is stressing the importance of improving the human rights situation in Western Sahara: http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10234.doc.htm