torsdag 8 april 2010

Föreningsfrihet - att inte vara med i Kommunal

I en artikel i gårdagens Expressen tar Gunnar Strömmer och Clarence Crafoord från Centrum för rättvisa upp en angelägen fråga.
Föreningsfrihet.
Centrum för rättvisa företräder sex trädgårdsanläggare i Skånge som lämnat in en stämningsansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet och Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet. Trädgårdsanläggarna har tvingats betala granskningsavgifter till Kommunal, trots att de inte varit medlemmar. Nu begär de pengarna tillbaka och skadestånd för kränkningen av deras rättigheter i Europakonventionen. Granskningsavgifterna strider även mot föreningsfriheten i Europakonventionen.

Centrum för rättvisa är en oberoende organisation som värnar enskildas fri- och rättigheter. Det var Centrum för rättvisa som sommaren 2008 lämnade in ett klagomål till Europadomstolen om att pröva om FRA-lagen klarar Europakonventionens krav när det gäller skydd för den personliga integriteten och rätt för enskilda som blivit övervakade att få sina fall rättsligt prövade.

Det borde vara självklart i en demokrati att personer som valt att inte vara medlemmar i en förening, inte tvingas att stödja den ekonomiskt. Det borde vara självklart i en demokrati att inte tvingas ansluta sig till avtal som man inte själv vill ha.

I höstas skrev jag en motion ihop med mina riksdagskollegor Camilla Lindberg och Jan Ertsborn i denna fråga. Vi menade att kollektivavtalen ger de fackliga organisationerna ekonomiska fördelar i form av extraavgifter av olika slag (granskningsavgifter, mätningsavgifter) som kopplas till lönesumman i vissa branscher, och att detta gör det angeläget för facken att så många företag som möjligt ansluter till kollektivavtalen. Men valet att teckna kollektivavtal, eller inte, ska vara frivilligt – inte något som en facklig organisation kan tvinga på ett företag och dess medarbetare. Annars har vi ju ingen avtalsfrihet i Sverige. Vi vill därför att möjligheten till strids- och sympatiåtgärder mot företag när den enda anledningen är att de inte har kollektivavtal, ska tas bort.

En motion med liknande budskap väckte jag på Folkpartiets senaste Landsmöte, en länk till den finns här.

10 kommentarer:

Anonym sa...

Bra att inte alla bara ställer upp på alla sosse-kollektiv-strukturer som lever kvar nästan utan att man reagerar.

Anita Lilja-Stenholm sa...

Bra att dessa socialistiska kollektivlösningar och övergrepp på den personliga integriteten lyfts upp i ljuset.Jag blir så upprörd då min far på 40-talet var kollektiv ansluten mot sin vilja i SAP och fick kämpa ett helt år för att komma ur SAP och Byggnadsfacket som han då tillhörde. Han var liberal och Folkpartist och blev till slut mobbad på sin arbetsplats.Han blev till slut egen företagare. Historien upprepar sig inom LO facken. Bra att du tar upp detta och att du gör ett bra arbete i Riksdagen för även denna mänsliga rättighet att fritt få välja till vad som individen skall anlutas.

Fatima Svanå sa...

Tänk att LO fortfarande sponsrar Socialdemokraterna med stora pengar. Är det verkligen okej att fackanslutna medlemmar med sin lön betalar Socialdemokraternas valrörelser? NEJ givetvis inte. Tacka vet jag partipolitiskt obundna fackförbund. Själv är jag medlem i SKTF.

Hans Åberg sa...

Det här är ett oerhört bra förslag. Den svenska modellen med kollektivavtal tas ju ofta för given i debatten.

Lars-Erick Forsgren sa...

Bra.
Självfallet ska föreingsfriheten även omfatta att ingen ska tvingas in i en förening, vare sig av facket eller arbetsgivaren, eller av andra. Inte heller ska kollektivavtal, eller andra avtal skrivna av andra tvinga en person som inte är med i någon av de avtalsslutande parterna att betala avgifter till dem.

Jo, även min far var kollektivansluten till sossarna genom facket och fick kämpa för att slippa ur detta.

Marias funderingar sa...

Bra skrivet och mkt mkt bra förslag.

Kan det vara så att de röd-gröna säger NEJ tack till en allmän arbetslöshetsförsäkring av den enkla anledningen att då tappar LO-kollektivet sina oerhörda tillgångar som dom kan pumpa in i en valrörelse?

Njet, men inte va?

*OBS!! ironi*
;)

Keep up the good work and see you monday!
Kramar /M

Agneta sa...

Anita och Lars-Erick; tänk, detta med kollektivanslutningen har nog de flesta glömt och ändå är det inte så länge sedan. Känns idag helt absurt att tvångsanslutas till ett politiskt parti. Vilken vanmakt. Bra att det är borta, åtminstone.

Agneta sa...

Fatima; Csrl B Hamilton tog fram ett PM för några år sedan om "partistödet" från LO till (s). Tror att det är dags att leta fram det. Jag vet att det är många LO-medlemmar som inte alls är glada över att deras medlemsavgifter går till (s) valrörelse. De borde protestera mer, det hade hjälpt mer än att vi liberaler gör det.

Agneta sa...

Hans, ja - får ta ett nytt tag med det förslaget på nästa Landsmöte.

Agneta sa...

Maria - nu är du väl ändå konspiratorisk (skojar!). Själv är jag lite ambivalent till obligatorisk a-kassa. Finns liberala argument både för och mot det. Dock kan man tycka att socialister borde vara för obligatorium.