fredag 9 april 2010

Nya företagarreformer

I dagens Dagens Industri skriver Liselott Hagberg, Carl B Hamilton, Hans Backman, Gunnar Andrén och jag om problem och möjligheter för Sveriges företagare. Fokus ligger på fyra områden som kan sammanfattas i fyra K:n;
* Kunskap
* Kapital
* Konkurrens
* Krångel
Där Folkpartiets liberala företagarpolitik vill främja de tre första, och undanröja så mycket krångel som möjligt.

Kunskap - En hög nivå genom hela utbildningssystemet är nödvändig för att allra högsta kompetens ska finnas på våra företag. Annars står vi oss slätt på den globala marknaden. Politiken ska underlätta för forskning och utveckling genom en FoU-skatterabatt för de investeringar som görs. Expertskatten för att attrahera utländska medarbetare med spetskompetens behöver göras mer gynnsam. För att attrahera personer med rätt kompetens att lämna en tryggare anställning och ta steget över till delat risktagande i ett nytt företag bör beskattningen av personaloptioner sänkas. Lärlingsanställningar med lägre ingångslön för yrkesutbildningar på arbetsplatser ger företag möjlighet att skräddarsy praktisk kompetens. Och ökar de ungas möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden.

Kapital - Politiken behöver underlätta för "affärsänglar" att investera kapital, engagemang och kunnande i nytt företagande. Idag saknas riskkapital i tidiga, riskfyllda utvecklingsfaser. Därför behövs också ett riskkapitalavdrag för privatpersoner för att uppmuntra att mer privata medel investeras. Vi behöver också gallra i dagens vildvuxna flora av statligt stöd och rådgivningsverksamhet.

Konkurrens - Att de offentliga monopolen bryts upp ger fler privata initiativ och ökad valfrihet inom vård och omsorg. Det ger nya företagsmöjigheter. Och nya arbetsgivare. Vi vill också se en utmaningsrätt för privata företag för den produktion och service som bedrivs i offentlig regi.

Krånglet - Nu slopar Alliansregeringen revisionsplikten för 250.000 företag. Det är bra och måste följas av fler och djärvare grepp.

Imorgon är Folkpartiets Företagarriksdag. Då fortsätter vi diskussionen med företagare - om hur en liberal företagarpolitik bäst underlättar för näringslivet att skapa tillväxt och nya arbetstillfällen.

Inga kommentarer: