torsdag 8 april 2010

3 ministrar uppmanar EU att se över momsen för den ideella sektorn

Har varit borta från bloggandet ett tag.
Även om det är med fördröjning så vill jag skriva några rader om att ministrarna Borg, Adelsohn Liljeroth och Sabuni häromdagen skickade en uppmaning till EU kommissionen om att reglerna i EU:s moms-direktiv måste ses över för att förbättra villkoren för ideell sektor. Heja, heja.

EU kommissionen anser att den svenska momslagen innehåller för generösa undantag för den ideella sektorn och därmed strider mot EU:s momsdirektiv.

En anpassning av de svenska reglerna till EU:s momsdirektiv skulle leda till ekonomiska och administrativa problem för t ex idrottsrörelsen. Regeringen har redan tidigare sagt att oavsett hur momsregelverket kommer att utformas i framtiden så ska den ideella sektorn i sin helhet inte förlora ekonomiskt på eventuella förändringar.

Från riksdagen och skatteutskottet har vi understrukit att det är viktigt att de sammanvägda förslagen (som regeringen ska lämna till riksdagen under nästa mandatperiod) INTE innebär en försämring.


Se min blogg från 10 mars; Ideella föreningar och momsen.

Och här finns en länk till ministrarnas pressmeddelande och brevet till EU kommissionen.

Inga kommentarer: