fredag 27 augusti 2010

Romernas situation är oacceptabel

Romernas situation är långt ifrån acceptabel.
Inte i Västerås. Inte i Sverige. Och långt ifrån i resten av Europa.
Arbetslösheten är skyhög. En majoritet uppskattas sakna komplett grundskoleutbildning. Medellivslängden uppskattas vara avsevärt kortare än alla övriga grupper och folkslag. Frånvarande från det politiska livet är stor. Romer utgör den mest diskriminerade och missaktade av alla grupper i Europa och Sverige.

På Sveriges Riksdags bord år 1617 beslutades att landets alla "tattare och zigenare" skulle utvisas. Romska kvinnor och barn skulle fördrivas ur landet medan de romska männen skulle man ha rätt att döda.

Nu utvisas romerna ur Italien. Nu deporteras romerna från Frankrike. Ingen bedömning görs i de enskilda fallen och utan deporteringen gäller en hel folkgrupp. Helt i strid mot EU:s regler om fri rörlighet. Medborgare får vistas i ett EU-land i tre månader innan de måste visa att de kan försörja sig. Vid deporteringarna ur landet struntar Frankrike att utgå från individerna. Det räcker med att de är romer.

Frankrike löser inga problem. Inget hindrar de deporterade att återvända, vilket de utvisade också ofta gör. Att som Frankrike vilja trappa upp förföljerna av romer som grupp genom att använda sig av biometrisk identifiering för att förhindra ett återvändande sätter EU:s regler om fri rörlighet ur spel.

När romer avvisas från land efter land styr kortsiktiga, nationella intressen. Och en djup brist på respekt för de mänskliga rättigheterna. Ut med dem! Skicka ”problemen” till ett annat land. Inte nog med att det är omänskligt - det förfelar också hela idén med den Europeiska Unionen. Detta måste EU lösa gemensamt.

Och vi kan i Sverige också göra mycket för att bli bättre, som att som i Västerås starta en dialog med romerna i staden för att bygga långsiktigt förtroende. På riksplanet finns det en rad förslag som vi kan göra verklighet av, t ex:
- Särskilda statsbidrag för stöd till romska barn i grundskolan, gratis grundskolestudier för vuxna, hjälp till unga romer att få fotfäste på arbetsmarknaden
- Inrätta en sanningskommission, uppdra åt DO att främja romers medvetenhet om sina rättigheter, inrätta strukturer för samråd, gör den internationella Romadagen 8 april till allmän flaggdag
- inrätta en ungdomsledarakademi för att få fler politiskt aktiva romer, inrätta en romsk kulturnämnd med ansvar för det romska kulturarvet, res en staty över Katarina Taikon

Idag var EU-parlamentariker Cecilia Wikström på besök i Västerås.
Lunchen ägnade vi åt ett givande samtal med Elsa Kwiek som sitter i det romska rådet i Västerås.

Läs även den artikel som Cecilia Wikström, Roger Haddad och jag hade införd i VLT.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Agneta, du har alldeles rätt i att romernas förföljelse i Europa är helt oacceptabelt. Men - märkligt är det, att det är så många som engagerar sig att kasta skit på Israel, men det som händer med romer, här i vår omedelbara närahet, de människor som säger sig att ta ställning för de utsatta, det tiger dom om. Men - det ger inte lika mycket PR förstås!!!

Anonym sa...

Hej Agneta, du har alldeles rätt i att romernas förföljelse i Europa är helt oacceptabelt. Men - märkligt är det, att det är så många som engagerar sig att kasta skit på Israel, men det som händer med romer, här i vår omedelbara närahet, de människor som säger sig att ta ställning för de utsatta, det tiger dom om. Men - det ger inte lika mycket PR förstås!!!

Agneta sa...

Anonym; jag tycker att det är lika viktigt att motverka all typ av förföljelse och kränkningar av mänskliga rättigheter. Sen kanske inte alla (för det är ju verkligen inte bara politikers uppgift) har möjlighet att engagera sig i alla förföljelser som pågår (jag önskar att det vore färre än det är). Eftersom du tog upp just Israel så kan jag ju nämna att jag är engagerad även i denna fråga. Se gärna min www.berliner.nu och www.folkpartiet.se/berliner för mer information om ställningstaganden av olika slag i artiklar och motioner. Jag är även ledamot i styrelsen för Riksdagens vänskapsförbund Sverige-Israel och i Samfundet Sverige-Israel Västmanland.