lördag 9 oktober 2010

Hedersrelaterat våld - en fråga för dom andra?

Bland all vacker textilkonst, underbart silverhantverk och design på Röhsska museet i Göteborg så stannade jag idag särskilt länge på utställningen "Hedersrelaterat våld - en fråga för dom andra?"

Spelar etnicitet, kön, religion och sexuell läggning roll?
Hur känns det när den familj, skolklass eller stad man älskar och lever i inte kan acceptera mig för den jag är?
Finns det bara ett sätt som är rätt?

Det är några av de frågor som ställs och gestaltas i utställningen.

Utställningen innehåller konstverk av bland andra Elisabeth Ohlson Wallin, Kajsa Haglund och Christina ”Cho” Nylund. Där Ohlson Wallin gjort de inledande bilderna i utställningen som illustrerar de kännetecken som brukar räknas upp för hedersrelaterat våld;
1. Samhället upprätthåller de patriarkala maktstrukturerna.
2. Kvinnor har en lägre status än män och tillskrivs lägre trovärdighet.
3. Föräldrar ska godkänna valet av partner.
4. Släkten fryser ut den som inte följer "hederkodex".
5. Omgivningen hjälper till att bevaka och kontrollera kvinnliga familjemedlemmar.
6. Familjens "heder" är kopplad till de kvinnliga familjemedlemmarnas sexualitet.
7. Föräldrarna kontrollerar vad barnen har på sig.

Ett konstverk i utställningen som jag tror hade hämtats från Röhsskas samlingar gjorde också starkt intryck på mig: Kristoffer Hoshinos skulptur i åtta delar Tillintetgjord.

I en del av utställningen uppmanades besökare under 18 år att på post-it-lappar skriva ner sina tankar och reflektioner kring skam och heder. Så här hade några av ungdomarna skrivit:
Skam; begränsande, hedersmord, att älska terrorister, misslyckande
Heder; jämställdhet är en hederssak, respekt, kärlek, förstånd

I utställningsprogrammet skriver Museichef Ted Hesselbom och Landshövding Lars Bäckström: "Det finns många föreställningar och fördomar om personer som är utsatta för våld i nära relationer eller som utför våld. Ofta förknippas det med vissa grupper vilket kan leda till diskriminering av vissa människor och osynliggörande av andra. Därför är det viktigt att ständigt ifrågasätta sina egna fördomar och föreställningar."
Så sant, så sant.

Utställningen pågår till 24 oktober - se den om du är i Göteborg och har en möjlighet.

Och för övrigt så är Röhsska museet alltid värt ett besök.

Inga kommentarer: