söndag 3 oktober 2010

Röja-riksdags-rummet-blues

Efterdyningar.
Tömde igår mitt arbetsrum på Riksdagen.
Sorgerligt och skönt på samma gång.
Fantastisk utsikt mot Strömmen och Riksdagshuset.
Alltför kort om tid för att hinna sortera ordentligt.
Vet inte riktigt vad jag vill spara.
Så det mesta blev slängt - och ändå åkte en hel del ner i flyttkartonger för senare genomgång hemma.
Otroligt vad mycket man hinner samla på sig under 4 år.
Och så blev jag påmind om hur mycket som ändå har blivit gjort.
Knuffat lite här, diskuterat och argumenterat lite där. Och motionerat om både det ena och det andra.
Artiklar.
Föredrag.
Och en mängd anföranden i Kammaren - mest om skatter men också om annat.
Ska bli kul att om ett tag summera lite mer ordentligt.

Några godbitar ur bokhyllan - för den som känner sig hågad för djupdykning:
* Slopad bolagsskatt - analys och konskevenser.
* Skatter i Sverige; Skattestatistisk årsbok.
* Handledning för fastighetstaxering 2009.
* Riksbankens roll i samhällsekonomin.
* Länstransportplan 2004-2015 för Västmanlands län.
* Åtgärder för människohandel i EU (Riksdagsens utredningstjänst)
* Ett starkare skydd för diskriminering (Regeringens proposition 2007/08:95)
* Regeringens skrivelse; Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik.
Alla?
Någon?
Ingen?
Nej, jag trodde väl det. De får gå till återvinning de också.

Men "Promemoria; Förslag till lag om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet" - den sparar jag ett tag som ett minne.

2 kommentarer:

Lars-Erick Forsgren sa...

Agneta. Ja, ofta sparar man för mycket, eller fel...

Dock att spara det som gäller FRA, det är varken för mycket eller fel. Det är en fråga där du instinktivt kände rätt, och som fortfarande är en böld i rättssamhället. Som måste åtgärdas.
Både för den sakens skull och för så mycket annat som måste göras så hoppas jag att du efter lämplig återhämtningsperiod återkommer i kampen för ett mera socialliberalt samhälle.
Oavsett vilka vägar eller fora du väljer för detta.

Agneta sa...

Lars-Erick; jadå, jag kommer alltid att driva på för ett mer socialliberalt samhälle; det finns ju så många andra sätt än genom partipolitiken. Att som du driva opinion, inte minst.