fredag 29 oktober 2010

Rättssäkra våldtäktsärenden

Igår lyfte Expressen i sin ledare rättsväsendets hantering av sexbrott och kallar den "ett ständigt sorgebarn".
Och jag håller verkligen med.

Jag citerar ur ledaren;
"I fjol visade en EU-studie att bara 13 procent av våldtäktsanmälningarna i Sverige leder till åtal. Varken sjukvård eller polis är skickliga säkrare av nödvändiga bevis. Frågan är om det inte är en utredning av sexbrottsutredningarna vi mest behöver. För om chansen att få en anmälan prövad i domstol är minimal - vilken nytta har vi av en storståtlig sexbrottslagstiftning?"

Sexualbrott i allmänhet och våldtäkt i synnerhet är inte enkla brott att studera. De allra flesta sexualbrott förblir oupptäckta. Den integritetskränkning som våldtäkten innebär gör att många brottsoffer undviker att synliggöra sin utsatthet genom polisanmälan eller vid undersökningar. Därtill läggs de flesta ärenden ned i ett tidigt skede av utredningen, vanligtvis med motiveringen att brott inte kan styrkas. Endast en liten andel av de få våldtäkter som anmäls leder alltså i slutändan till att åtal väcks.

Brottsoffrets möjlighet att få rättvisa och upprättelse är i mycket stor utsträckning avhängig förundersökningens kvalitet. Ändå har liten uppmärksamhet ägnats åt att systematiskt identifiera och analysera brister vad gäller den rättsliga hanteringen av våldtäkter i Sverige. Därmed minskar även möjligheten att skaffa underlag för konkreta förbättringar.

Amnesty kom för några år sedan med en rapport "Fallet nedlagt - Våldtäkt och mänskliga rättigheter i de Nordiska länderna" där man bl a föreslog att en oberoende granskningskommission skulle inrättas för att systematiskt samla in information om samtliga utredningar rörande våldtäkt som läggs ned eller leder till beslut om att inte väcka åtal samt för att analysera och rapportera om skälen härtill och för att bedöma utredningskvaliteten. En idé som jag tog till mig och började driva. Förslaget fick gehör på Folkpartiet liberalernas landsmöte förra hösten och ingår numera i partiets politik. Liberala Kvinnor hade detta som en prioriterad fråga i valrörelsen.

Och här är min riksdagsmotion från förra hösten där jag vill att det ska tillsättas en nationell granskningskommission för att rättssäkra våldtäktsärenden.

Inga kommentarer: