fredag 3 september 2010

Nytt journummer för saknade barn

Upptäckte att en sak som jag motionerat om i Riksdagen hade gått igenom. Fast inte genom ett riksdagsbeslut utan genom ett EU-direktiv.

116 000.
Ett journummer som ska användas för att rapportera om försvunna barn.
Efter beslut av EU-kommissionen upprättades det för några år sen ett europeiskt telefonnummer för brådskande fall av försvunna barn dit allmän­heten kan lämna tips och information. Num­ret ska vara kost­na­ds­fritt för användaren, och de enskilda medlemsstaterna ska stå för kost­na­derna och org­anisera detta på lämpligt sätt. Ett fåtal länder inom EU har aktiverat numret. Och det är därför som jag motionerat om att Sverige ska ta det i drift här.

Och nu är det alltså dags. Tack för det.

Det är ännu inte bestämt vilken myndighet eller organisation som ska ansvara för jourtelefonen. Men de som bemannar den ska dels vidarebefordra samtalen till polisen, dels ge råd och stöd till de drabbade föräldrarna, skriver Riksdag & Departement .

Att ett barn försvinner eller förs bort är en av de mest traumatiska händelser som kan drabba en familj. Vissa fall av försvinnande beror på bortförande av för barnet okända personer eller att barnet självt ligger bakom försvinnandet, men inte sällan är anledningen interna tvister inom familjen. En allt vanligare form av försvinnande är olovliga bortföranden och kvarhållanden av barn i internationella förhållanden. Riksdagens utredningstjänst uppger att det varit ett varierande antal bortförda barn mellan åren under perioden 2001–2007. Men på senare tid har dock en kraftig ökning av antalet ärenden noterats jämfört med tidigare år. Det kan handla om barn som förts från Sverige utan vårdnadshavares medgivande, och även barn som förs till Sverige från ett annat land. Oavsett anledning till ett försvinnande är det aldrig för barnets bästa att skiljas från sin hemmiljö.

I ett nytt EU-direktiv uppmanas alla medlemsstater att låta 116 000 vara förbehållet föräldrar eller andra närstående till saknade barn.

I Sverige har Post- och telestyrelsen fått i uppdrag att se till att journumret kommer igång.

Här är en länk till min senaste riksdagsmotion i frågan.

Inga kommentarer: