onsdag 24 mars 2010

Det armeniska folkmordet var utan tvekan ett folkmord

Idag skriver Dick Harrison, professor i historia, en läsvärd artikel i svd för den som är intresserad av historiska fakta kring det armeniska Folkmordet 1915.

Jag får en och annan kommentar med ifrågasättanden om det är politiker som ska blanda sig i och besluta om vad som har hänt och inte hänt i historien. Jag vill därför ta tillfället i akt och åter säga; nej, jag anser inte att det är politiker som ska göra den typen av avgöranden. Men när ledande historiker (och även jurister) med utgångspunkt i forskning slagit fast att händelser ska betraktas som folkmord - då är det ett fullt legitimt politiskt ställningstagande att komma med ett erkännande.

Dick Harrison avslutar sin artikel:
I dagens Turkiet framställs fortfarande 1915 års händelser som en turkisk försvarsaktion mot armeniska angrepp och massakrer på turkar. Att påstå något annat kan leda till åtal och död. Men i detta läge finns det bara en sak att göra för intresserade samhällsmedborgare med samvete: att hörsamma den professionaliserade historievetenskapens lärofader, Leopold von Ranke, och gå till källorna. Ty sådana finns, och de är vältaliga. Bevisen är överväldigande. Det armeniska folkmordet var utan tvekan ett folkmord. Att påstå något annat är att ljuga.

5 kommentarer:

Inkonsekvens ingen bra ide. sa...

men rösta då om och erkänn alla andra folkmord som är otroligt välbevisade! Är det så svårt att se att ni framstår som oseriösa och med en dold agenda när ni bara drar fram ett. Att det skulle bero på Turkiets förnekande är rent trams, varken Belgien, Frankrike, Ryssland, Serbien har så vitt jag vet officellt erkänt nånting av det som skedde i Kongo,Algeriet,Ukraina eller Srebrenica. Så länge de inte gör det har ni ju mandat att med samma logik rösta om dessa folkmord. Dags att sätta press på Serbien Agneta, de vill ju in i EU och har ett folkmord de inte erkänt, trots att det faktiskt finns personer dömda i Haag för just folkmord. För du vill väl inte framstå som inkonsekvent? Tyvärr har ni fått riksdagen att framstå som löjeväckande och fientlig till Turkiet eftersom ni inte tar konsekvenserna av detta och börjar beta av alla folkmord. Sen undrar jag hur ni känner när turkhatet bara breder ut sig i Sverige och de konsekvent, oavsett vilket sammanhang får se sig själva och Turkiet enbart framställas negativt, oavsett vad saken gäller. G

Agneta sa...

Inkonsekvent; känns inte som någon fruktbar diskussion när du på några korta rader använt ord som oseriösa, dold agenda, trams, löjeväckande mm. Jag förstår att det är din åsikt, men någon större framgång i en diskussion är det inte att slänga sådana ord och argument på någon som inte agerar som man själv vill. Men det var kanske aldrig din avsikt att försöka få mig att inta samma hållning som du?

Herr S sa...

Kan du som röstade för ett erkännande försöka dig på ett vettig förklaring till frågan varför andra, ej erkända folkmord inte är uppe för debatt och omröstning i riksdagen? Det finns ju som du säkert vet ett antal andra folkmord även de väldokumenterade av historiker/jurister. Finns det en förklaring till varför det inte finns anledning till, som du skriver " ett fullt legitimt politiskt ställningstagande att komma med ett erkännande." vad gäller dessa folkmord? Någon anledning till att det röstades om just detta måste det ju ändå finnas.

Konsekvensen här blir det märkliga att folkmord som vi inte har riksdagsbeslut på via omröstning, är att betrakta som officiellt inte erkända av Sverige? Nu har ju standarden satts att riksdagsbeslut = först då är det officiellt erkänt.

Anonym sa...

Det är beklagligt att folk bara drar förhastade slutsatser och upprepar en massa saker som har endast syfte i att få bort fokus från en viss specifik fråga.

Att erkänna folkmordet 1915 är faktiskt av en hel annan natur då det inte finns någon annan stat som tillämpar en sådan förnekelsekampanj som den turkiska staten gör.

Att jämföra folkmord med folkmord för att påstå att det ena var värre än det andra är bara så fel det kan bli. Det räcker att brott mot mänskliga rättigheter begås för att man ska säga ifrån. Det är forskningsunderlag som ska avgöra vad som kallas för vad.

Jag tror inte att Belgien förnekar det som hände i Kongo under början av 1900-talet eller att Frankrike och USA förnekar vad man har gjort i Algeriet resp. i Nordamerika. Det är där skillnaden finns mellan Turkiet och alla dessa länder: Turkiet förnekar kategoriskt att något orätt har ens ägt rum, än mindre det folkmord som forskare som Harrisson har överväldigandet bevis om. Då är det upp till andra stater som Sverige att gripa in och uppmana staten Turkiet att sluta med sin förnekelse. Det kan varken Harrisson, andra forskare eller jag som vanlig medborgare.

Vad gäller ex-Jugoslavien så har man numera den åsikten att det inte var folkmord, utan just brott mot mänskligheten. Och jag det är skillnad vad gäller brottsrubriceringen. Man kan ha åsikter om det men det är gällande regler. ICJ som undersökte fallet kom faktiskt fram till detta år 2007:

"The Court finds that Serbia has not committed genocide, through its organs or persons whose acts engage its responsibility under customary international law, in violation of its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide..."

http://www.sweden.gov.se/sb/d/9653#item89433

Numera är man ganska ense om att det har skett tre folkmord under 1900-talet som motsvarar det som anges i FN-konventionen: Folkmordet 1915, Förintelsen och folkmordet i Rwanda. De andra fallen finns det olika åsikter om det bland folkmordsforskare. Att generalisera begreppet och använda det så fort man vill tillkalla omvärldens uppmärksamhet och hjälp gör inte saken bättre. Det är faktiskt sorgligt att vi lever i en värld där räddningen av människoliv ska vara av så pass låg rangordning att man måste ta till det yttersta för att förmå omvärlden att reagera och ingripa.

Det vore önskvärt att alla kunde läsa på lite mer innan man bara upprepar det som andra säger. Internet ger bra möjlighet till att hitta information så det är bara att leta så finns det mängder med information.

Shabo sa...

Tyvärr, så är det oftast enfaldiga männinskor som kommenterar med massa trams. Som att upprepa samma saker gång på gång, t ex. "Varför skulle regeringen rösta om det här".
Alltså hellre förneka än att förlora affärsrelationer med Turkiet.
Mao vad som än händer eller hänt, ska vi inte förstöra affärsrelationer med respektive land, länder som systematisk utrensar folkgrupper.