onsdag 19 maj 2010

Bra beslut mot människohandel

Idag beslutade Riksdagen flera bra beslut om förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel. Till exempel

* godkände vi Europarådets konvention om bekämpande av människohandel (som bl a stärker offrens rättigheter, polis och åklagare kommer också att ges förbättrade verktyg i det internationella arbetet)

* avskaffades kravet på dubbel straffbarhet för att svensk domstol ska kunna döma för människohandel som begåtts utomlands (tidigare har det krävts att handlingen är brottslig/straffbar både i Sverige och i landet där handlingen begåtts)


Människohandel är ett hänsynslöst och cyniskt utnyttjande av andra människor. I regel innefattar brottsligheten att människor rekryteras och transporteras inom ett land eller mellan länder i syfte att de senare ska utnyttjas på olika sätt. Gärningsmännen utnyttjar ofta möjligheten att föra offren över landgränser för att försätta offren i en beroendeställning och för att själva undgå lagföring. Framför allt kvinnor och barn rekryteras, transporteras och säljs för att utnyttjas i prostitution och på andra sätt.

1 kommentar:

Anonym sa...

Vad är den sanna orsaken att vissa värstingar döms aldrig t.ex. muthärvan i MIGGAN: jo, allra största katastrofen var inte i hemlandet som jag flydde; tvärtom, HÄR: MIGGANs handläggare FADIME BAKIR TAR BETALT (mutor). Eftersom jag är gömd asylsökande kan inte ens besöka polisen. Vart skulle jag anmäla sådana kriminella anställda?


Mvh.

m.jallow
m.jallow@libia.com