lördag 22 maj 2010

Korczaks tankar - grunden till den första barnkonventionen

I det senaste numret av Frisinnad Tidskrift (2010-2) har jag en artikel publicerad om barnläkaren och pedagogen Janusz Korczak.

I trettio år levde han tillsammans med övergivna barn på barnhem i Warszawa. Han skapade en verksamhet som byggde på barnens demokratiska och aktiva deltagande i sin egen vardag.

Korczak ansåg att det oftast är barnen som drabbas värst av det onda i tillvaron. Och att det är roten till mycket av världens elände - barnens förutsättningar att forma framtiden i andra banor omintetgörs. Fred och frihet, utveckling och framtid beror på hur vi förhåller oss till barnen. Hela Korczaks verksamhet kan sägas vara ett projekt för fredsfostran.

Korczaks människosyn var allas lika värde. Av detta följde ett moraliskt engagemang för rättvisa och social jämlikhet. För stöd åt svaga och förtryckta. Också barnen gjordes delaktiga i detta engagemang. Ett genomgående drag i Korczaks arbete var att han bejakade barnens upplevelser av tillvaron. Han försökte inte släta över de olika former av social nöd och orättvisa som många av barnen upplevt på nära håll.

Hos Korczak finner man alltså både ett starkt engagemang i moraliska frågor och en medveten betoning av den vuxnes aktiva ansvar i fostran och undervisning. Med sin grund i respekten för barnet blev han dock aldrig moraliserande.

Korczaks tankar om barns rätt till respekt bidrog till att lägga grunden för den första barnkonventionen. Den som vill läsa mer om dagens Barnkonvention kan göra det på Rädda Barnens och UNICEFs hemsidor. Den som vill läsa om varför jag arbetar för att göra Barnkonventionen till svensk lag, kan göra det här och här. Och här kan du läsa Folkpartiets barnpolitiska program "Se till mig som liten är" som bland många bra reformer också innehåller att Barnkonventionen ska bli svensk lag.

Läs gärna Janusz Korczaks böcker. T ex "Barnets rätt till respekt" och "Hur man älskar ett barn". Och läs gärna också om Svenska Korczaksällskapet.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Han var verkligen före sin tid.

Anita Lilja-Stenholm sa...

Roligt att även du hittat till Janusz Korczak som jag beundrat och läst sedan länge. Hans skrifter är källor att återkomma till och hämta kraft ur när det gäller barns rätt. Rekommenderar även "Lille kung Mattias" som utgavs på Rabén&Sjögren 1974. I förordets sista rader skriver Korczak; "Vuxna borde inte läsa min bok alls, där finns kapitel som är helt olämpliga för dem: kanske fattar de ingenting och bara skrattar åt det. Men om de envisas, så får de väl försöka. Man kan inte förbjuda vuxna någonting, de lyder ändå inte och vad tar man sig till då?"
Ja, det tål att tänka på!

Lev liberalt sa...

Ja, Korczak var en föregångare. Det bästa med honom var att han visade barnen med livet som insats att hans ord inte var tomma ord.

I dag snackar vuxna en massa, och stiftar lagar men var är de goda exemplen.

Om vuxenvärlden inte följer de mänskliga rättigheterna, hur ska vi då kunna förverkliga dessa för alla barnen, inte bara i Sverige utan världen över.

Jag vill ha barnkonventionen som lag i Sverige så jag hejar och hejar och hejar på dig!

Agneta sa...

Anonym; ja, och jag önskar att vi hade kommit längre än vi gjort när det gäller respekten för barn och barns rättigheter. Det är bl a därför som jag arbetar för att göra Barnkonventionen till svensk lag.

Agneta sa...

Anita; vuxenvärlden pratar mycket om Barnkonventionen men tyvärr tycker jag att det är alltför få som verkligen förstått dess innebörd. Det gjorde Korczak - långt innan Barnkonventionen fanns.

Agneta sa...

Lev liberalt; en av tonåringarna som jag träffade förra veckan sa när vi pratade om att vuxna ofta säger att barn inte respekterar dem; "Men vuxna respekterar ju inte barn." Och det är precis som du säger - om inte vi föregår med gott exempel, hur kan vi då förvänta oss att barnen respekterar varandra och allas lika värde?