torsdag 27 maj 2010

Stoppa tvångsäktenskap

Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni skriver idag på SvD:s Brännpunkt om tvångsäktenskap och hedersrelaterat våld och förtryck.
Och om den strategi som regeringen presenterar för att förhindra att unga blir gifta mot sin vilja.

Dessa satsningar är välkomna. Hedersrelaterat våld och förtryck är tyvärr en alltför vanlig ingrediens i många ungas vardag. Hedersrelaterat våld och förtryck bygger på gruppers rätt att styra och kontrollera enskilda individer - ofta flickornas sexualitet. Men de mänskliga rättigheterna utgår från enskilda människor, inte grupper. Till exempel säger paragraf 16 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna: ”Alla äktenskap ska ingås av fri vilja.” Barn har rätt att vara barn. Och varje person har rätt att själv bestämma över sin framtid och vem man vill gifta sig med. Den friheten får aldrig begränsas med hänvisning till kultur, etnicitet eller religion.

Tillsammans med Birgitta Ohlsson väckte jag hösten 2008 en motion om att stoppa barngifte och kriminalisera medhjälp till tvångsgifte. Enligt en utredning från Ungdomsstyrelsen från 2009, upplever fem procent av alla unga mellan 16 och 25 år i Sverige att de inte själva fritt får välja vem de ska gifta sig med.

År 2007 antog regeringen en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Totalt 900 miljoner kronor satsas på 56 olika åtgärder. I handlingsplanen finns bland annat flera utredningsuppdrag för att få kunskap om vilka insatser som är nödvändiga. T ex har Forum för Levande Historia presenterat en kartläggning som visar att många lärare ser att hedersrelaterat förtryck förekommer men inte vet hur de ska agera. Därför har bland annat 300 skolledare fått utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck.

Och nu kommer ytterligare åtgärder. Regeringens fokus är på stärkt förebyggande arbete, stöd och skydd, förbättrad samverkan mellan myndigheter och ökad kunskap. Några av de åtgärder som ska göras är:

•Skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap skärps. Utredaren justitierådet Göran Lambertz, har fått i uppdrag att föreslå bland annat hur tvångsäktenskap och barnäktenskap kan kriminaliseras.

•Rehabilitering av de som utsatts för hedersvåld.

•Nationell informationskampanj. Riktad till unga i gymnasieskolan för att förebygga och förhindra att de utsätts för bland annat hedersrelaterat våld och förtryck.

•Råd till unga i riskzonen på regeringens webbplats. Råd inför resor till dem som är oroliga för att bli gifta mot sin vilja utomlands och lättläst information om lagstiftning som rör äktenskap.

5 kommentarer:

annalindberg919 sa...

OM ALLA RÖSTAR PÅ SD 2010 BLIR VI AV MED SÅDANA PROBLEM

Anonym sa...

Vad är den sanna orsaken att vissa värstingar döms aldrig t.ex. muthärvan i MIGGAN: jo, allra största katastrofen var inte i hemlandet som jag flydde; tvärtom, HÄR: MIGGANs handläggare FADIME BAKIR TAR BETALT (mutor). Eftersom jag är gömd asylsökande kan inte ens besöka polisen. Vart skulle jag anmäla sådana kriminella anställda?


Mvh.

m.jallow
m.jallow@libia.com

Lars-Erick Forsgren sa...

Anna L. Det är möjligt att "sådana problem" i någon marginell grad minskar om sd:s program genomförs.

Men i stället uppstår en mängd andra problem, som vi inte vill ha i ett demokratiskt land med humana värderingar!

Bättre då med Agnetas motion.

Agneta.
Hoppas att du sett att jag på min blogg inte bara har de mer eller mer dagsaktuella kommentarerna på startsidan, utan även sidor om liberalism, socialliberalism och integritet!

http://lars-ericksblogg.blogspot.com/p/liberalism-och-socialliberalism.html

Agneta sa...

m.jallow; jag skickar ett mail till dig där vi kan fortsätta diskussionen.

cavatus.wordpress.com sa...

Missa för allt i världen inte denna svenska journalists träffsäkra samtidsanalys. Krönikorna finns här:

www.korta.nu/jc