söndag 30 maj 2010

Räknar med starkt stöd för lärlingsanställningar

Folkpartiet har partiråd i Uppsala. Själv har jag tyvärr inte möjlighet att vara med, men räknar med att det finns ett starkt stöd för förslaget om lärlingsanställningar.

Sverige har som bekant under en lång tid haft hög ungdomsarbetslöshet, oavsett konjunkturläge. En ny anställningsform – lärlingsanställning – och större lönespridning; det är ett par av de åtgärder som Folkpartiet vill se för att minska ungdomsarbetslösheten. Dessa och andra åtgärder fanns med i rapporten ”Ungdomsarbetslösheten – lärlingssystem och andra åtgärder för att bekämpa den”, som Folkpartiet presenterade under Almedalsveckan i somras. Och i november fattade Landsmötet beslut om att det gymnasiala lärlingssystem som är under uppbyggnad ska kompletteras med en möjlighet att driva lärlingsutbildningar utanför ramen för gymnasieprogrammen. En särskild anställningsform som ska möjliggöra särskilda lärlingslöner och anställningsvillkor.

Under söndagens partiråd räknar jag med att Jan Björklund får starkt stöd för att gå vidare med denna reform. För det är givetvis bättre att få ett jobb med lärlingslön än att gå arbetslös.

Lärlingsanställningar är vanligare i andra länder och är också en bidragande orsak till varför man i Danmark och Tyskland har en lägre ungdomsarbetslöshet än i Sverige. Under den tid man är lärling har man inte samma förmåner som den ordinarie anställde, men genom att man har gått som lärling har man lättare att få fast anställning.

Folkpartiets förslag för att minska ungdomsarbetslösheten:
• Inför lärlingsanställning med lärlingslöner, för ungdomar.
• Arbetsmarknadens parter bör verka för en större lönespridning.
• Jobbcoacher till unga ska erbjudas från dag ett.
• Starta eget-bidrag även till unga.
• Spetskompetensförmedlingar för unga akademiker.

Läs rapporten här.

Ungdomsarbetslösheten är ett gissel och vi behöver göra allt för att så många unga som möjligt kommer in på arbetsmarknaden. Värt att notera är att vänsteroppositionen i sin skuggbudget höjer arbetsgivaravgifterna för dem som anställer unga - 10 miljarder kronor tar de bort från Alliansens satsningar.

Det är ingen hemlighet att jag vill vidga turordningsreglerna i LAS. Helst att de avskaffas helt för små och medelstora företag. Eller åtminstone att 10 personer får undantas från turordningsreglerna. LAS turordningsregler reser hinder mot ungdomar, kvinnor och invandrare som försöker komma in på arbetsmarknaden. Ett stelbent arbetsskydd med sist-in-först-ut-principen anges t ex ofta som en av tre orsaker till en hög ungdomsarbetslöshet (de andra två orsakerna är höga ingångslöner och gymnasieutbildningar som inte svarar upp mot arbetsmarknadens behov). Turordningsreglerna minskar också rörligheten på arbetsmarknaden eftersom fast anställda inte vill byta jobb och hamna sist på LAS-listan. Låg rörlighet slår mot ungdomar som inte får chansen att ta sig in på arbetsmarknaden. Turordningsreglerna har även gjort att en betydande del av den invandrade befolkningen kommit att fungera som ett slags arbetsmarknadsbuffert – en systematisk diskriminering. När det är svårt att säga upp de medarbetare som inte bäst behövs så blir företagen också försiktiga med nyrekryteringar. På så vis motverkar LAS generellt att de som står utanför arbetsmarknaden får ett fast jobb.
Se min landsmötesmotion om detta, eller min riksdagsmotion från i höstas.

Även om Folkpartiet inte fullt ut anammande mina förslag så är jag glad att Folkpartiets ombud i höstas både ansåg att kompetens bör väga tyngre när turordningslistorna görs och att alla arbetsgivare, och inte som idag enbart arbetsgivare med högst 10 anställda, ska ha rätt att undanta två personer från turordningen vid personalneddragningar.

Fler som har bloggat om lärlingsanställningar: Carl B Hamilton, Christian Tegnvallius, Sebastian Bjernegård, Per-Åke Fredriksson

Inga kommentarer: