lördag 5 juni 2010

Avskaffa värnskatten - en straffskatt på utbildning och ansvar

Jan Björklund, partiledare i Folkpartiet liberalerna, och ordförande i SACO Anna Ekström har idag en artikel i DN om att skattesystemet måste uppmuntra till utbildning och att värnskatten därför måste avskaffas.

Genom jobbskatteavdraget har det skett stora sänkningar av inkomstskatten med tyngdpunkt på låg- och medelinkomsttagare. Det är nu dags att sänka skatterna en bit högre upp i inkomstskalan. Den statliga skatten och särskilt dess övre del, den s.k. ”värnskatten”, är en skatt på dem som tar på sig ansvar, som vill vidareutbilda sig, ta på sig svårare arbetsuppgifter.

Skattereformen i början av 90-talet syftade till att begränsa hur många som skulle betala statlig skatt. Det målet har ännu inte uppnåtts. För närvarande är det runt 30 % av alla heltidsarbetande som betalar statlig inkomstskatt och som därmed i skattesystemet betraktas som ”höginkomsttagare”. Det är en alltför hög andel. Dessutom borde principen om hälften kvar av en lönehöjning gälla alla löntagare. Värn­skatten behöver därför avskaffas.

Det måste löna sig bättre att utbilda sig, ta ansvar och ta risker. Därför måste de höga marginalskatterna sänkas genom att inkomstskatten blir ”plattare”.

Sverige behöver ett skattesystem som uppmuntrar till utbildning, entreprenörskap och kunskapsintensiv verksamhet.

Se även Folkpartiets Entreprenörskapsprogram för andra skattereformer som behöver göras.

Andra som bloggat om värnskatten; Carl B Hamilton, Mark Klamberg, Mathias Sundin, Café Liberal,