torsdag 3 juni 2010

Kränkning av unga omhändertagnas rättigheter

Medias granskning av Statens institutionsstyrelse, SiS, ungdomshem fortsätter.
T ex i Ekot.
Självmordsbenägna unga har lämnats ensamma på statens särskilda ungdomshem, trots att de skulle ha ständig tillsyn.

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg ska debattera frågan i Studio Ett i eftermiddag.

Statens institutionsstyrelse har maktbefogenheter gentemot ungdomarna på ungdomshemmen som ingen annan myndighet i Sverige har. Bland annat finns möjligheten att isolera de med allvarliga ut­agerande beteendeproblem. Sådana befogenheter måste kringgärdas med stor respekt för de unga och deras rättigheter.

Läs gärna artikeln i gårdagens Aftonbladet där Erik Ullenhag, Solveig Hellquist och jag skriver om att vi måste värna de mest utsatta unga. Rättighetsperspektivet stärkas i de lagar som styr tvångsplacering av barn och ungdomar och FN:s Barnkonvention göras till svensk lag.

Fler liberaler som bloggat om Barnkonventionens som svensk lag och barns rättigheter:
Linnea Darell,
Adam Cwejman, Carina Boberg, Jan-Olof Petersson, Liberati, Seved Monke
Och socialdemokraten Peter Högberg från Vimmerby som jag hoppas får med sig sitt parti i denna fråga.

Inga kommentarer: