tisdag 8 juni 2010

Bra beslut om Barnahus Västmanland

Styrelsen i Landstinget Västmanland fattade nyligen det kloka beslutet att godkänna att verksamheten vid Barnahus Västmanland blir permanent från och med i höst (1 oktober).

Några kommuner i länet har redan fattat samma beslut. Förhoppningsvis, och sannolikt, kommer alla huvudmännen att besluta att fortsätta sin medverkan och ställa sig bakom att permanenta verksamheten. I Barnahus Västmanland samverkar olika myndigheter och verksamheter i länet: Åklagarkammaren, Polismyndigheten, samtliga kommuner (socialtjänsten) och Landstinget Västmanland (barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, och barnkliniken). Barnahus Västmanland har bedrivits som projekt sedan hösten 2007.

Idén om Barnahus kom ursprungligen från Rädda Barnen som driver frågan på ett målmedvetet och framgångsrikt sätt. Folkpartiet liberalerna har också länge haft Barnahus på vår politiska agenda och många folkpartister runt om i landet arbetar för denna fråga.

Barn som misstänks ha utsatts för våld och övergrepp har rätt till en barnanpassad, rättssäker utredning samt till skydd och stöd. Inom verksamheten på ett Barnahus samverkar myndigheter på ett barnvänligt sätt. Varje insatt krona i ett Barnahus ger mångdubbelt i vinst. Och ett mänskligare och tryggare samhälle.

Läs gärna rapporten "Det viktigaste är att blir trodd när det är nå´t jobbigt”
- en studie av Barnahus Västmanland.

Här är min första motion om Barnahus när jag kom in i riksdagen och kunde arbeta med frågan här.

Medlemmarna på Folkpartiet liberalerna och Liberala Kvinnor Västmanland uttalade tidigt sitt stöd för Barnahus Västmanland och sedan för att permanenta verksamheten. Här är en artikel i VLT där jag och Västmanlands folkpartister skriver att vi i alla de politiska sammanhang där vi är engagerade kommer att arbeta för att verksamheten ska fortsätta efter projekttidens utgång.

Se Folkpartiets barnpolitiska program, "Se till mig som liten är" där det bl a står att Barnahus behövs över hela landet.

6 kommentarer:

Maria Lundqvist-Brömster(FP) sa...

Det känns fantastiskt bra att man permanentar verksamheten med Barnahus i Västmanland. Vi var ju på studiebesök där tillsammans och jag blev mycket imponerad av deras arbete. I mitt hemlän Västerbotten har vi också barnahus och vi tillhörde ett av pilotlänen.
Barnahus har kommit för att stanna - det känns bra, allt för barnens bästa!

Anita Lilja-Stenholm sa...

En underbar nyhet om att Barnahus blir en permanent verksamhet som säkrar och garanterar ett kvalitativt och bra samt säkert bemötande av barn i svåra livssituationer. Nu får vi som är barnrättsaktivister ta nästa steg och arbeta för Barnkonventionen som svensk lag. Vi måste gå före som nation i att säkerställa ett rättsäkert samhälle för barnen - vår framtid!Barnahus i Västmanland önskas all lycka och välgång i det fortsatta arbetet för barnens bästa.

Agneta sa...

Maria; jag tänker att vi behöver arbeta vidare för att de som arbetar på Barnahusen kan återuppta de erfarenhetsutbyten/träffar som det fanns resurser till under pilotverksamheten. Och att all verksamhet inom Barnahus-konceptet arbetar enligt gemensamma, tydliga riktlinjer.

Agneta sa...

Anita; jätteglad att ni i Landstinget fortsätter stå bakom verksamheten. Utan support från alla huvudmännen kan Barnahus inte fortsätta. Vet du om Fagersta kommun har fattat sitt beslut?

Anonym sa...

Mimmi Sandberg, Västerås
Äntligen! Det är verkligen på tiden att hjälpinsatser för de barn och ungdomar som har det svårt utgår från deras situation. I detta fall är Västmanland en riktigt föregångare då Barnahus, tyvärr, fortfarande saknas på de flesta platserna i landet.

Nu återstår att göra Barnkonventionen till lag och därmed tillförsäkra barn och ungdomar deras grundlagsskyddade rättigheter, som idag kränks alldeles för ofta. Det är märkligt att Sverige, år efter år, får förödande kritik från FN just vad gäller barns rättigheter i Barnkonventionen.

Marias funderingar sa...

Åh vad glad jag blir... som du och dina kamrater kämpat för det här.
GRATTIS!!!! till dig men framför allt till alla barn i Västmanland som om det allra, allra värsta inträffar har all den hjälp på ETT ställe som dom behöver.
I Skaraborg kommer ett Barnahus inrättas under hösten 2011. TACK för all hjälp med det när du var här.

Håller med Mimmi Sandberg.. Nu är det "bara" att få till att Barnkonventionen blir till lag.

BRA JOBBAT Agneta!!

Kram/Maria