torsdag 17 juni 2010

Dagens energibeslut

Idag har riksdagen debatterat energiförsörjning och kärnkraft hela dagen.
Debatten pågår fortfarande - och beslut ska fattas någon gång ikväll, när debatten är slut.

Ska gammal kärnkraft få ersättas med nya reaktorer?

Nedan följer mina tankar:

Efter en djup finanskris börjar det nu vända uppåt igen.
Orderböckerna på svenska företag börjar åter fyllas.
Sverige bedöms ha den starkaste tillväxten i hela Europa. Och vi har Europas lägsta budgetunderskott. Sverige ser ut att gå ur denna kris som Europas starkaste ekonomi. Det beror på att Alliansen fört en ansvarsfull och långsiktig politik under krisåren. Det kommer vi att ha glädje av under kommande år.

MEN - det energibeslut som vi ska fatta senare idag är en nyckel till hur det ska gå för Sverige framgent. Hur vi ska klara jobben. Tillväxten. Välfärden.

En förutsättning för den fortsatta svenska välfärden är ett starkt företagande och en konkurrenskraftig industri. Tillväxt ger sysselsättning och finansierar skolan, omsorgen och vården.

Och för industrin är energitillgång och elkraft viktiga faktorer när det gäller konkurrenskraft.

I Västmanland, liksom för hela Sverige, är basindustrin av stor betydelse för tillväxt och utveckling. Företag som Kanthal i Hallstahammar (eller Sandvik Heating Technology som företaget heter sedan någon månad), Avesta Sandvik Tubes i Fagersta, Fagersta Stainless och Nordkalk i Köping - dessa företag bidrar med arbetstillfällen och till skatteinkomster som gör att välfärden kan tryggas.
Och dessa företag är beroende av en tillförlitlig energiförsörjning.

Många andra företag, ABB såväl som mindre industriföretag och tjänsteföretag är både beroende av el för egen räkning men också av att det går bra för svensk basindustri. För det är där man har en stor del av sina kunder, sina uppdrag. Basindustrin står för en stor del av sysselsättningen i Sverige, ca 400.000 svenskar är direkt eller indirekt beroende av basindustrin. Det behöver gå bra för svensk basindustri för att det ska gå bra för många andra svenska företag.

En av de viktigaste förutsättningarna för basindustrin är en säker tillgång till el till konkurrenskraftiga priser. Varje år använder de svenska basindustrierna 1/4 av Sveriges totala elanvändning.

Men det är inte bara den elintensiva industrin som är i stort behov av en god energiförsörjning. Vi vet också att en ekonomi som växer behöver mer elkraft och att ju mer avancerad teknik som ett samhälle förfogar över ju viktigare blir energiförsörjningen. I ett samhälle där såväl sjukhus som banker och myndigheter är teknikberoende i sin dagliga verksamhet är en stabil tillgång till energi avgörande.

Sverige har idag en elproduktion som är i stort sett koldioxidfri.
Kärnkraften står för nästan hälften.

Det är bra att Alliansen satsat på att bygga ut förnybar energi
MEN
Sverige klarar sig inte utan kärnkraft inom överskådlig tid.

Om vi avvecklar kärnkraften och inte bygger nya reaktorer riskerar vi konkurrenskraften i svensk basindustri.

Det måste sägas rakt ut och utan krusiduller.

Avvecklar vi kärnkraften, som oppositionen vill, så får vi vara beredda på en osäker energitillgång och på en märkbart lägre levnadsstandard. Västmanland har ett, säger 1!, vindkraftverk – på grund av otillräcklig vind. Så är verkligheten. Det är helt orealistiskt att tro att inhemsk vind-, sol- och vågkraft de närmaste decennierna kan ersätta kärnkraften.

Idag röstar riksdagen om att häva nybyggnadsförbudet för kärnkraftsreaktorer. Förslaget innebär att dagens kärnkraftsreaktorer, när de behöver stängas av åldersskäl om 10-15 år, får ersättas med nya moderna reaktorer.

Alliansens politik banar vägen för att Sverige ska kunna ha en stabil och klimatvänlig energiförsörjning även i framtiden.

De socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Västmanland tänker, efter vad jag förstår, rösta emot förslaget och vill att det ska vara förbjudet att ersätta gamla reaktorer med nya.

Det riskerar att få mycket allvarliga följder för svensk industri.
Inte minst för företagen i Västmanland.

Kent Persson, Vänsterpartiets Västmanländska riksdagsledmot, har framfört sina argument både i VLT och i debatten i kammaren.

Jag noterar att socialdemokraterna från Västmanland, från Skinnskatteberg, från Sala, från Surahammar och från Västerås inte funnits på plats i kammaren idag under debatten. Jag undrar därför hur de tänker om denna omröstning som så tydligt äventyrar jobb i vårt hemlän.

Hur ska de kunna garantera en stabil energiförsörjning till Västmanlands energiintensiva industri i framtiden, när kärnkraften och därmed nära halva den svenska elproduktionen försvinner?

Kommer de att kunna rösta för avveckling och förbud mot kärnkraft när industri och arbetstillfällen i Västmanland är beroende av att vi har en stabil tillgång på el till konkurrenskraftiga priser?

Kan de stå bakom en politik som riskerar leda till att den svenska basindustrin tvingas lägga ner eller flytta utomlands och att jobb i Västmanland försvinner?

Här kan vi prata om att stå upp för arbetslinjen. Eller inte.

Företagen behöver en trygg energiförsörjning för att klara produktion, jobb och konkurrenskraft. Och för att våga investera.

Sverige behöver en realistisk energipolitik som säkrar energiförsörjningen för hushåll och industrin.

Se gärna Carl B Hamiltons inlägg på bloggen Hamiltons blandning.
Och DN:s artikel.

Inga kommentarer: