söndag 21 mars 2010

Folkmordet 1915 - ett lackmustest på demokratin i Turkiet

Jag skriver idag på Newsmill om Turkiets EU-ansökan och att Sveriges strävanden att hjälpa Turkiet in i EU inte får göra Folkmordet 1915 och Seyfo till politiska icke-frågor. Folkmordsfrågan kan ses som ett lackmustest på demokratin i Turkiet. Reaktionerna på det svenska riksdagsbeslutet visar att Turkiet har en bra bit kvar. Men att Sveriges Riksdag står bakom ett erkännande kan förhoppningsvis på sikt leda till reflektion hos de turkiska ledarna.

Att påven nu ber om ursäkt för de sexuella övergrepp av katolska präster som har skett på irländska barn kanske kan tjäna som ett exempel. Svd skriver om att påven ber om förlåtelse.

Enligt Esref Okumus skriver i en Newsmillartikel att den turkiska regeringen har fått svidande kritik för de starka reaktionerna mot Sverige. Flera tunga redaktörer och ledarskribenter har betecknat premiärminister Erdogans reaktion som "dumdristig", "naiv" och "nationalistisk". Dagstidningen Yeni Safak, som uppfattas som regeringens ideologiska språkrör, går till hårt angrepp mot sin egen regering. Istället för att angripa parlamenten i Europa borde regeringen vända blicken inåt och bakåt mot landets egen historia, menar de.

5 kommentarer:

THE Banana sa...

jag lägger in samma fråga här. Den kanske missades förra gången:

varför röstade du ned den kurdiska folkmordet i samma andetag som du röstade upp det armeniske folkmordet?

För mig som väljare är det viktigt att veta om detta. Att du behandlar frågeställningen som om den inte ens existerar kan lätt tolkas som att du inte har ett svar som du kan dela med dig til allmänheten.

Agneta sa...

The Banana; ledsen om jag missat en tidigare fråga, jag försöker svara på inlägg och frågor som kommer på min blogg.
Anledning är att jag vill vara verkligt påläst och underbyggd. Just för att inte göra det som vissa kritiker menar erkännandet av Folkmordet 1915 var; ett allmänt tyckande om historien från politiker sida.
När det gäller Seyfo och Folkmordet 1915 har jag haft möjlighet att ta del av mycket forskning och ställningstaganden från historiker och jurister som fastställt att händelserna är att beteckna som folkmord enligt FNs kriterier.
Denna kunskap har jag inte om det som drabbade kurderna. Vilket inte innebär att sådan vetenskap, bedömningar och fastställanden inte finns. Det kan vara så, men att jag inte haft möjlighet att ta del av den.

THE Banana sa...

Agneta:

tack för svaret. Jag kommenterar det enligt följande:

Du la inte ner din röst utan du röstade emot erkännandet, vilket är något helt annat än att hålla sig neutral. Det kurdiska folkmordet är väldokumenterat både på akademisk och politisk nivå - bland annat var Iraks post-Saddam-regering först med att erkänna det, direkt följd av Kanada. Informationen om det kurdiska folkmordet framgick tydligt i motionen som alla voterare tagit del av samt även i pläderingen som pågick innan röstningen - dessa framgår av riksdagens egna dokument. Sist men definitivt inte minst - det är alltså Saddam Husseins och baathdiktaturens välkända folkmord på 80-talet - Anfal-utrotningen och historiens största gasattack mot civila - som har debatterats i riksdagen. Jag ställer mig mycket frågande till att man deltar, och tar ställning, i en votering (om en fråga med infromation som närmast kan betraktas som allmänbildning) som man menar att man inte hade kunskap om överhuvudtaget.

Agneta sa...

The Bananas, igen; Jag varken skriver eller menar att jag inte hade någon kunskap överhuvudtaget -det är ord från dig.
Men det som du beskriver som allmänbildning är för min del långt ifrån tillräckligt. För min del är inte heller information i en motion eller i debatten ett tillräckligt underlag för beslut i denna typ av frågor.
Sannolikt vet du, likväl som jag, att det finns internationella frågetecken kring hur rättssäker den rättegång var som ägde rum i Irak där domen blev folkmord och brott mot mänskligheten. Därmed är det svårt att ha detta domslut som grund för ett erkännande. Vilket inte innebär att folkmordet inte har ägt rum, utan enbart att detta domslutet inte är den prövning som jag anser krävs för ett erkännande av riksdagen. Om igen vill jag dock vara tydlig med att det kan finnas andra juridiska prövningar. Men det är sådana som ska ligga till grund för ett erkännande - inte att politiker börjar göra egna prövningar utifrån FNs kriterier. Du nämner att folkmordet är väldokumenterat - och får gärna skicka denna dokumentation till min riksdagsmailadress.

THE Banana sa...

Agneta:

Jag vill egentligen leta efter min haka under stolen men det kan jag göra efter att ha bemött dina punkter. Ingenstans i min text till dig yrkar jag på de irakiska rättegångarna mot förbrytarna som bevis – detta är en insinuation från din sida. Saddams brott är inget annat än allmänbildning, i nivå med nazismens brott mot mänskligheten. Detta har bland annat HRW, Amnesty international och akademiker sett till (se referenser och deras referenser.) Dokumentationen går långt tillbaka – redan 1993 släppte HRW en rapport där man fastslog den etniska rensningen som folkmord. Att du yrkar på ”domstol” och ”juridisk prövning” i en fråga som förklarats och bevisats av vetenskap, polisär utredning och oberoende organisationer för mig ett mycket underligt ställningstagande men trot eller ej så finns det ännu anledning för mig att tappa hakan. Du uppger att underlaget inte var tillräckligt för beslut. Tyvärr är detta en undanflykt, en bortförklaring i bästa fall, som kastar ännu en skugga över ditt agerande, eftersom du inte röstade neutralt (la ner din röst) utan faktiskt tog ett blockeringsbeslut mot din nuvarande motivering.

http://www.hrw.org/legacy/reports/1993/iraqanfal/

http://www.gendercide.org/genocideinkurdistan.html
http://74.125.155.132/scholar?q=cache:uBTOGScGBH4J:scholar.google.com/+anfal&hl=sv&as_sdt=2000

http://chak.be/pages/English/Understanding%20the%20Process%20of%20Anfal.pdf

http://journals.sfu.ca/archivar/index.php/archivaria/article/viewPDFInterstitial/12815/14023 - polisregister

http://www.enotes.com/genocide-encyclopedia/kurds