onsdag 8 september 2010

800 lärlingsplatser för att minska ungdomsarbetslösheten

Ungdomsarbetslösheten är en av Sveriges största utmaningar. För att möta den vill vi göra en historiskt stor satsning på lärlingsplatser i gymnasiet. 30.000 ungdomar ska få chansen att påbörja en lärlingsutbildning 2011-2014, om det finns företag och skolor som kan erbjuda lärlingsplatser av hög kvalitet. Av dessa platser beräknar vi att cirka 800 hamnar i Västmanland. Dessutom ska en särskild lärlingsprovanställning införas för ungdomar under 23 år.

Läs mer om vad utbildningsminister Jan Björklund och jag idag skriver i VLT om lärlingsutbildningar och lärlingsanställningar.

Inga kommentarer: